Защо през 1939 година шуменци трябвало да оборудват жилищата си със сандък с пясък, лопата и кофи за вода


Защо през 1939 година шуменци трябвало да оборудват жилищата си със сандък с пясък, лопата и кофи за вода
14 Октомври 2022, Петък


Вижте какво е гласяла някогашната заповед 199

Автор: Диана Славчева

На 6 октомври 1939 г. излиза окръжно разпореждане за борба с пожарите, на базата на което в Шумен излиза заповед № 199, с която се призовават гражданите „да се  пристъпи“ към изпълнение на няколко изисквания:

Всички шуменски граждани, до 15 октомври били задължени да изчистят таваните на сградите си от лесно горими материали: парцали, книги, дрехи, дъски, дърва за горене, въглища и др., които биха благоприятствали за бързото и буйно разпространение на евентуален пожар.

Освен това, те трябвало да организират и устроят противопожарна защита на жилищата си, като си набавят необходимите уреди, например: сандък с пясък, лопата, кофи за вода, а при възможност — „да
се набавят и необходимите ръчни химически пожарогасители и малки ръчни помпички, тип „кофа“.

Всички предприятия — независимо дали държавни, общински или частни, „намиращи се в  Шумен или вън от него, но попадащи в района на Шуменската община“ се задължавали, „съобразно размерите си“, респективно нуждите си, да набавят необходимите пожарни съоръжения и да организират и обучат необходимия личен състав. Те трябвало да имат необходимата за пожарогасителни цели вода,  „безразлично кладенци, подземни шахти, надземни резервоари и др. подобни“, като пожарните съоръжения не бивало да бъдат употребявани „абсолютно за никакви други цели, освен за  предназначението си“.Гражданите се предупреждавали, че „след поменатите срокове, комисии от пожарния командир, общински чиновници и пр., ще предприемат ревизия, и на виновните ще бъдат съставяни актове
за подвеждането им под отговорность и глобявани“.

Настоящата заповед на тогавашния кмет на градското шуменско общинско управление П. Стойчев следвало да бъде разлепена на видни места в града, да се обяви неколкократно на населението чрез общинския глашатай, а също така да се изпрати в препис на шуменския пожарен командир за
най-строго изпълнение от негова страна и помощника му и на „ст. гр. агент — за да я направи достояние на подведомственит си агенти — за сведение и строго изпълнение“.

Градоначалникът заповядва също, „след изтичане на горепоменатите срокове, пожарният командир, чрез подведомствените си органи, подпомогнат от общински агенти и евентуално полицаи“, да предприемат обща проверка в цълия град, като на нарушителите се съставят „актове за глобяването им от мен“.


В категории: Новини , История

2
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
2
Св. Димитър Нови
16.10.2022 01:52:35
0
0
De ce ne uram valorile?
=Защо мразим ценностите си?
09 Oct, 2022
https://ziarullumina.ro/opinii/repere-si-idei/de-ce-ne-uram-valorile-175047.html
"Noi, românii, am suferit mult de-a lungul vremurilor. Dar am rezistat. Domnul ne-a miluit şi nu am fost daţi în mâna păgânilor. Turcii nu şi-au făcut moschee pe pământ românesc. Străinii au tot râvnit la ce-i al nostru şi au tot încercat să rupă din trupul ţării, dar noi ne-am vărsat sângele pentru glia strămoşească şi pentru „România dodoloaţă”. Dar tot noi am privit vinovat cum Basarabia şi Cadrilaterul au rămas înstrăinate de patria-mamă, tot noi am votat în 1997 ratificarea tratatului cu Ucraina prin care am cedat oficial titlul de suveranitate asupra nordului Bucovinei, nordului şi sudului Basarabiei, ţinutului Herţa, insulelor de pe braţul Chilia, Insulei Şerpilor şi platoului continental aferent al Mării Negre."

Google-превод на цитата:
Ние, румънците, много пострадахме през годините. Но аз се съпротивлявах. Господ се смили над нас и не бяхме предадени в ръцете на езичниците. Турците не са построили своя джамия на румънска земя. Чужденците винаги са жадували за нашето и винаги са се опитвали да го изтръгнат от тялото на страната, но ние сме проливали кръвта си за нашите предци и за "Romania dodoloată". Но ние също наблюдавахме виновно как Бесарабия и Четириъгълникът остават отчуждени от родината, ние също така гласувахме през 1997 г. за ратифицирането на договора с Украйна, с който официално отстъпихме титлата на суверенитета над Северна Буковина, Северна и Южна Бесарабия, област Херца , островите на Килийския ръкав, Змийския остров и свързаното с него континентално плато на Черно море.

Вестник "Лумина" (=Светлината) е официалният вестник на Румънската Православна Църква (Р. Патриаршия).
Той съдържа статии, възхваляващи Велика Румъния въпреки че България също е православна държава.
Не само това, Бг. е страната на раждане на светеца-покровител на рум. столица (Букурещ), Св. Димитър Басарбовски (или Димитър Нови).
Той се е родил в русенското село Басарбово.
Почти всичките мощи на светеца се намират понастоящем в гр. Букурещ въпреки че това е български светец.

https://ziarullumina.ro/despre-noi.html
"Din anul 2007 a devenit cotidianul Patriarhiei Romane - Editie Nationala care acopera toate regiunile tarii."
=От 2007 г. той се превърна в ежедневник на Румънската патриаршия – национално издание, което обхваща всички региони на страната.

Димитър Басарбовски
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
"В края на руско-турската война (1768 – 1774) мощите му били предвидени за изнасяне в Руската империя от генерал Иван Салтиков, но по настояване на угровлашкия митрополит Григорий II и на видния букурещки български търговец Димитър Поклонник, преводач на генерала, били оставени в Букурещ."
[...]
"Свети Димитър Нови (както е известен в Румъния) е провъзгласен за закрилник на Букурещ през 1792 г., по времето на митрополит Филарет II (1792-1793). Патриарх Юстиниан Марина обявява канонизирането на Свети Димитър на 27 октомври 1955 г."

За Велика Румъния:
Incoronarea de la Alba Iulia, desavarsire a unitatii romanesti
=Коронацията в Алба Юлия, завършването на румънското единство
16 Oct, 2022
https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/documentar/incoronarea-de-la-alba-iulia-desavarsire-a-unitatii-romanesti-175259.html
"Mirificul an 1918 a însemnat pentru neamul românesc împlinirea unui vis mai vechi, acela al unității tuturor românilor într-un singur stat, iar acest lucru s-a făcut după ce eroica armată română și-a dat obolul jertfei de sânge pe câmpurile de luptă ale Marelui Război. Pe măsură ce timpul a trecut, în societatea românească și-a făcut loc din ce în ce mai mult necesitatea ca toate aceste succese și jertfe ale României să fie cumva celebrate printr-o ceremonie grandioasă. Așa s-a născut proiectul încoronării suveranilor României Mari."
=Прекрасната 1918 г. означаваше за румънската нация изпълнението на една по-стара мечта, тази за обединението на всички румънци в една държава, и това беше направено, след като героичната румънска армия даде кръвната си жертва на бойните полета на Първата световна война. С течение на времето в румънското общество нуждата всички тези успехи и жертви на Румъния да бъдат отпразнувани по някакъв начин чрез грандиозна церемония, си проправи път все повече и повече. Така се ражда проектът за коронясване на суверените на Велика Румъния.

Бележки:
Четириъгълникът/Квадрилатер в бг. Гугъл превод означава = Южна Добруджа на румънски (Cadrilater)
Името идва от османския четириъгълник Силистра-Русе-Шумен-Варна, част от който беше бг. територия, открадната от Румъния през 1913 г.
"Romania dodoloata" в Гугъл превода = "пълничката Румъния", тоест Велика Румъния от 1920-1940 г. (които влкючваше Южна Добруджа и много сегашни укр. земи)
1
Словакия е лоша
14.10.2022 11:42:38
0
0
Скорошни антибългарски (+антисловашки, понеже излгежда че словаците също са русофили) статии и коментари по тях (на читателите-потребители) от румънското онлайн пространство.

Четириъгълникът/Квадрилатер в бг. Гугъл превод означава = Южна Добруджа на румънски (Cadrilater)
Името идва от османския четириъгълник Силистра-Русе-Шумен-Варна, част от който беше бг. територия, открадната от Румъния през 1913 г.
"Romania dodoloata" в Гугъл превода = "пълничката Румъния", тоест Велика Румъния от 1920-1940 г. (които влкючваше Южна Добруджа и много сегашни укр. земи)

De ce ne uram valorile?
=Защо мразим ценностите си?
09 Oct, 2022
https://ziarullumina.ro/opinii/repere-si-idei/de-ce-ne-uram-valorile-175047.html
"Noi, românii, am suferit mult de-a lungul vremurilor. Dar am rezistat. Domnul ne-a miluit şi nu am fost daţi în mâna păgânilor. Turcii nu şi-au făcut moschee pe pământ românesc. Străinii au tot râvnit la ce-i al nostru şi au tot încercat să rupă din trupul ţării, dar noi ne-am vărsat sângele pentru glia strămoşească şi pentru „România dodoloaţă”. Dar tot noi am privit vinovat cum Basarabia şi Cadrilaterul au rămas înstrăinate de patria-mamă, tot noi am votat în 1997 ratificarea tratatului cu Ucraina prin care am cedat oficial titlul de suveranitate asupra nordului Bucovinei, nordului şi sudului Basarabiei, ţinutului Herţa, insulelor de pe braţul Chilia, Insulei Şerpilor şi platoului continental aferent al Mării Negre."

Google-превод на цитата:

Ние, румънците, много пострадахме през годините. Но аз се съпротивлявах. Господ се смили над нас и не бяхме предадени в ръцете на езичниците. Турците не са построили своя джамия на румънска земя. Чужденците винаги са жадували за нашето и винаги са се опитвали да го изтръгнат от тялото на страната, но ние сме проливали кръвта си за нашите предци и за "Romania dodoloată". Но ние също наблюдавахме виновно как Бесарабия и Четириъгълникът остават отчуждени от родината, ние също така гласувахме през 1997 г. за ратифицирането на договора с Украйна, с който официално отстъпихме титлата на суверенитета над Северна Буковина, Северна и Южна Бесарабия, област Херца , островите на Килийския ръкав, Змийския остров и свързаното с него континентално плато на Черно море.

За Словакия:

Majoritatea acestei tari UE si NATO vrea ca Putin sa castige in Ucraina
=Повечето от тази държава от ЕС и НАТО искат Путин да спечели в Украйна
https://www.national.ro/stiri-externe/majoritatea-acestei-tari-ue-si-nato-vrea-ca-putin-sa-castige-in-ucraina-774570.html

коментари на румънските читатели:

SilverFox 2022-09-15 12:20 12:20:43
De ce nu scrie nimeni despre Basarabia,Bugeac,Cadrilater?….FUCK SOROS FUCK URSULA
alex 2022-09-15 12:55 12:55:22
Si tezaurul.
SilverFox 2022-09-15 12:21 12:21:42
Ucraina sa ne dea inapoi toate teritoriile furate.AMIN
Anonim 2022-09-15 14:33 14:33:17
O sa ne dea… prin gura! Avem tratat cu ei, semnat de tradatori. Deocamdata ne dau papacioacă dezvăluind spionii români care lucrează împotriva rușilor. Cum era vorba aia? Toți ne bate, toți ne-njură, toți ne bagă zdrânga-n gură!
alex 2022-09-16 0:35 0:35:07
Ce sa-ti dea ? Ucraina este un stat umflat cu pompa de catre rusi. Polonia si Romania au cele mai mari teritorii date ucrainei de catre rusi.

Google-превод на коментарите:

SilverFox 2022-09-15 12:20 12:20:43
Защо никой не пише за Бесарабия, Бугеак, Квадрилатер?...МАЙНАТА НА СОРОС МАЙНАТА СИ НА УРСУЛА
алекс 2022-09-15 12:55 12:55:22
И съкровищницата.
SilverFox 2022-09-15 12:21 12:21:42
Украйна да ни върне всички откраднати територии АМИН
Анонимен 2022-09-15 14:33 14:33:17
Ще ни даде... през устата! Имаме сделка с тях, подписана от предатели. За сега ни дават papacioaca като разкриват румънските шпиони работещи срещу руснаците. Какво казваше това? Всеки ни бие, всеки ни псува, всеки ни пъха дрънкалката в устата!
алекс 2022-09-16 0:35 0:35:07
Какво да ти дам? Украйна е напомпана от руснаците държава. Полша и Румъния имат най-големите територии, дадени на Украйна от руснаците.
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки