Антимонополисти: Повишението на цената на едро и дребно на яйцата не намира обективна пазарна обосновка


Антимонополисти: Повишението на цената на едро и дребно на яйцата не намира обективна пазарна обосновка
Снимката е илюстративна
23 Март 2023, Четвъртък


Комисията за защина на конкуренцията е започнала три производства за евентуален картел от страна на отрасловите обединения на производителите във връзка с поскъпването на яйцата

Автор: Дина Харизанова

Комисията за защина на конкуренцията (КЗК) се е самосезирала и е започнала три производства за евентуален картел от страна на Сдружение „Съюз на птицевъдите в България“ и Сдружение „Асоциация на промишленото птицевъдство“ по повод драстичното поскъпване на яйцата.

„През първите месеци на 2023 г. на пазара на хранителни продукти в страната отново е факт значително увеличение на цените на бързооборотните стоки, определяни като основни, което особено осезаемо засяга интересите на българските потребители. Тези процеси се наблюдават на фона на все по-силно изразената неспособност на българското население да покрива разходите си за хранителни продукти от първа необходимост, като по данни на Евростат, налични към 23 март 2022 г., през 2021 г. българите са с най-нисък относителен обем“ - отбелязват от антимонополната комисия.

на БВП на глава от населението (единица, оценяваща покупателната способност на
населението) в целия ЕС1

В хода на предварително проучване, което Комисията е извършила, са анализирани в сравнителен план цените на едро и цените на дребно на яйцата (стандартни – М размер) в страната и изменението на тези цени на годишна база за периода от 1 март 2022 г. до 8 март 2023 г.

Анализът е показал, че се наблюдава сериозно увеличение при абсолютната стойност в разликата в цената на дребно и цената на едро през 2022 г., когато същата е в рамките на от 0,07 до 0,10 лв. за 1 бр., спрямо 2023 г., където варира от 0,13 до 0,16 лв. за брой. Това увеличение е близо два пъти спрямо 2022 г.

На база на гореизложеното КЗП прави изводът, че цените на дребно не следват пряко цените на едро при яйцата, като в рамките на 2023 г. ръстът при цените на дребно е поголям спрямо ръста на цените на едро.

От друга страна, се наблюдава рязко покачване на цената на яйцата и на двете нива на  дистрибуционната верига, като през 2022 г. и особено през началото на 2023 г. същата достига пикови стойности. През март 2023 г. и по-конкретно към 8 март т.г. цената на едро достига средни стойности от 0,41 лв. за брой, а средната цена на дребно достига 0,56 лв. за брой.

На годишна база се наблюдава ръст при цените на едро от 77%, докато при цената на дребно повишението е 87 %.


Данни за изменението на цените на едро и дребно. Графика: КЗК

За да оцени доколко такъв значителен ръст е оправдан икономически, Комисията е извършила проучване на цените на горивата, електроенергията и природния газ, които са основни ценообразуващи фактори, оказващи влияние, както върху цените на едро, така и върху цените на дребно на хранителните продукти.

През разглеждания период на база публични данни, КЗК е установила, че средната цена на дребно на бензин А-95 достига пикови нива през м. юли 2022г., когато се равнява на 3,41 лв./л. гориво, докато към 8 март .2023 г. се наблюдава сериозен спад и литър гориво се търгува средно по 2,59 лв. Тази цена е по-ниска спрямо нивата през март 2022г., когато литър гориво се е търгувал на стойности от 2,64 лв.

По отношение на дизеловото гориво се наблюдава същата тенденция.

По отношение на цените на електрическата енергия на пазарен сегмент ден напред Комисията е установила, че средната цена на търгуваната енергия през март 2022 г. е 487 лв./МWh, като за  сравнение към 8 март 2023 г. средната цена е 246 лв./МWh, което е почти два пъти по-ниска стойност, спрямо тази от март 2022 г.

Що се отнася до цената на природния газ, по която „Булгаргаз“ ЕАД продава на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа и сключили договор за доставка на природен газ по свободно договорени цени, през март 2022 г. цената на МWh без акциз и ДДС е 114,13 лв., като за сравнение през м. март 2023 г. цената е 118,38 лв. за МWh без акциз и ДДС. 

На базата на събраната информация от антимонополния орган са стигнали до извода, че повишението на цената на едро и дребно на хранителните продукти, и в частност на яйцата, чисто обективно не намира пазарна обосновка. Затова от КЗК смятат, че следва да се установи дали не са налице допълнителни, непазарни фактори, които водят до повишаване на цената на яйцата на всички нива от дистрибуционния процес, което е по-изявено на ниво търговия към краен клиент.

„Подобни опасения се съдържат и в появилите се в последните седмици серия публикации в медиите за необяснимо и непазарно покачване на цените на едро и на дребно на яйцата в страната. В публичното пространство се излагат твърдения за ръст от 80%, а в някои случаи до 100%. Впечатление прави и оповестената информация, че ръстът на цените на яйцата у нас надминава средноевропейското покачване за 2022 г.“ - отбелязват антимонополистите. 

Взето е решение Комисията да извърши проучване относно наличието на евентуално антиконкурентно поведение в сектора, осъществено от страна на отрасловите обединения на производителите под формата на решение на сдружение на предприятия, които нарушения имат за цел или резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията на пазарите на търговия на едро и дребно с яйца. 

Има се предвид, че тенденцията за членуване в подобни браншови организации от страна на голяма представителна маса от производителите в един и същи сектор благоприятства потенциално съгласуване на пазарното им поведение. А такова съгласуване може да доведе до завишаване на цените дори и на ефективни пазарни участници с по-ниски разходи, предвид потенциала за по-висока печалба, който такова поведение носи.

В допълнение, често организацията събира и разпространява между своите членове чувствителна търговска информация, като по този начин улеснява антиконкурентното координиране между тях. 


В категории: Новини , Анализи

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки