ЕК одобри помощта за българското земеделие


ЕК одобри помощта за българското земеделие
Снимка: © European Union, 2022
21 Декември 2022, Сряда


Новата Обща селскостопанска политика, която ще се прилага от 1 януари 2023 г. до 2027 г., като за нашата страна стратегическият план е в размер на 5,6 млрд. евро

Автор: Десант

Европейската комисия одобри стратегическите планове по линия на Общата селскостопанска политика (ОСП) на България и Румъния. Одобреният стратегически план на България е в размер на 5,6 млрд. евро, става ясно от декемврийския Информационен бюлетин на Европейския информационен център „Европа директно“. 

Новата Обща селскостопанска политика, която ще започне да се прилага от 1 януари 2023 г., има за цел да оформи прехода към устойчив, стабилен и модерен европейски селскостопански сектор. В рамките на реформираната политика финансирането ще бъде разпределено по-справедливо между стопанствата, с акцент върху малките и средните стопанства, както и върху младите земеделски стопани.

Освен това земеделските стопани ще бъдат подпомогнати да възприемат иновации — от прецизно земеделие до агроекологични методи за производство.

Като подкрепя конкретни действия в тези и други области, новата Обща селскостопанска политика може да бъде крайъгълният камък за продоволствената сигурност и земеделските общности в Европейския съюз.

Новата Обща селскостопанска политика включва по-ефикасен и ефективен начин на работа.  Държавите от ЕС ще изпълняват национални стратегически планове по Общата селскостопанска политика, като съчетават финансиране за подпомагане на доходите, развитие на селските райони и
секторни програми.

При изготвянето на своя стратегически план по Общата селскостопанска политика всяка държава членка избира измежду широк набор от интервенции на равнището на ЕС, като ги адаптира и насочва към специфичните нужди и местните условия. Комисията оценява дали всеки план е насочен към десетте основни цели на Общата селскостопанска политика, които засягат общите екологични, социални и икономически предизвикателства.

Плановете трябва да бъдат в съответствие със законодателството на ЕС и следва също така да допринасят за постигането на целите на ЕС в областта на климата и околната среда, определени в стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегиите за биологичното разнообразие.

Общата селскостопанска политика ще се възползва от финансиране от ЕС в размер на 270 млрд. евро за периода 2023—2027 г. 

Подпомагането на доходите заема важно място в българския план за намаляване на разликата в доходите между земеделските стопани и работниците в други сектори. За да се постигне по-справедливо разпределение на подпомагането, малките и средните стопанства ще получат преразпределително плащане, а за по-големите стопанства ще се прилага таван от 100 000 евро.

Над 600 милиона евро ще бъдат заделени за подпомагане на секторите на месото, млечните продукти и плодовете и зеленчуците, които изпитват затруднения.

По отношение на екологичните действия планът ще гарантира, че над 80% от обработваемата земя има минимална почвена покривка в чувствителни периоди, за да се подобри качеството на почвата. В плана на България се предвиждат и специфични инвестиции за увеличаване на площта за биологично земеделие.

Финансирането за развитие на селските райони ще спомогне за справяне с предизвикателствата, свързани с обезлюдяването, бедността и застаряването на населението.

Планът ще подкрепи създаването на 9413 работни места и 650 инфраструктурни инвестиции в селските райони. Те включват изграждането или реконструкцията на водоснабдителни системи или реконструкцията на местни пътища, училища и детски градини. Повече от 5000 млади земеделски стопани също ще получат специална подкрепа за започване на дейност.

Източник: Европейска комисия


В категории: Новини , Земеделие и скотовъдство

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки