Определиха статута на късноримската гробница в землището на с. Бабово като ценност от национално значение


Определиха статута на късноримската гробница в землището на с. Бабово като ценност от национално значение
Снимки: РИМ-Русе
13 Октомври 2022, Четвъртък


Археологическият обект е уникален за българските земи

Автор: Десант

В периода 11-13 октомври се проведе комисия от Министерството на културата, назначена със задача за предоставяне на статут и определяне на режими за опазване – териториален обхват (граници и охранителна зона) и предписания за опазване на археологически обект „Римска гробница мавзолей“ в землището на с. Бабово, общ. Сливо поле, обл. Русе.

Архитектурният паметник е локализиран в източните покрайнини на селото. Открит е през 1981 г. в резултат на геофизично проучване и е изследван чрез археологически разкопки, проведени през 1982 г. от Димитър Иванов, археолог при Регионален исторически музей – Русе.

Гробницата се намира под могилен насип, като нейният вътрешен край попада приблизително под геометричния център на натрупаната земна маса. В началото на разкопките могилата има височина 7 м и максимален диаметър при основата – 41 м. Тя е единственото гробно съоръжение, регистрирано при проучванията.

Изграждането ѝ е еднократен акт, свързан с изпълнението на единен архитектурен замисъл. Само едно от помещенията е било изнесено на 4-5 м пред периферията на могилния насип, издигнато на нивото на античния терен. Останалата част от гробницата, попадаща под слоевете пръст, е допълнително вкопана в стерилния материков пласт. Могилният насип е натрупан след изграждането на съоръжението.

Гробницата се състои от четири, последователно свързани, помещения, изградени в една ос, с обща дължина 22,30 м. Ориентирана е североизток-югозапад, като от периферията към централната част на могилата нейните конструктивно свързани елементи следват в съответния ред – предгробна камера, коридор (дромос), предгробна камера и същинска гробна камера.

С тези особености археологическия обект е уникален за българските земи. Тйой е изграден през II - III в. и изполван до IV век.


Изглед към могилата от юг

Входът на гробницата е затворен с трайно бетонно покритие през 90-те години на миналия век с цел запазване на разкритите структури от унищожаване.

Археологическият обект в землището на с. Бабово е включен в списъка на обектите, които формират сериен обект „Граници на Римската империя – Дунавски лимес в България“, вписан в Индикативната листа за световното културно и природно наследство на Република България на ЮНЕСКО под наименованието ,,Късноримска гробница‘‘.

Комисията предлага да й бъде предоставен статут на единична археологическа недвижима културна ценност (ЕАНКЦ) с категория ,,национално‘‘ значение под наименованието ,,Късноримска гробница‘‘ в землището на с. Бабово, община Сливо поле, област Русе.

Теритириалният обхват на обекта е с площ 2,8 дка, а този на охранителна му зона – 115,5 дка. Там комисията предлага да бъдат забранени всякакви дейности преди да бъде извършено спасително археологическо проучване с оглед предположението за съществуването на некропол около могилата.

С протокола от решенията на експертната комисия ще се даде възможност за реализирането на проекти за консервация и социализация на археологическия паметник.


В категории: Новини , Археология

2
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
2
Връщането на мощите
16.10.2022 01:54:57
0
0
De ce ne uram valorile?
=Защо мразим ценностите си?
09 Oct, 2022
https://ziarullumina.ro/opinii/repere-si-idei/de-ce-ne-uram-valorile-175047.html
"Noi, românii, am suferit mult de-a lungul vremurilor. Dar am rezistat. Domnul ne-a miluit şi nu am fost daţi în mâna păgânilor. Turcii nu şi-au făcut moschee pe pământ românesc. Străinii au tot râvnit la ce-i al nostru şi au tot încercat să rupă din trupul ţării, dar noi ne-am vărsat sângele pentru glia strămoşească şi pentru „România dodoloaţă”. Dar tot noi am privit vinovat cum Basarabia şi Cadrilaterul au rămas înstrăinate de patria-mamă, tot noi am votat în 1997 ratificarea tratatului cu Ucraina prin care am cedat oficial titlul de suveranitate asupra nordului Bucovinei, nordului şi sudului Basarabiei, ţinutului Herţa, insulelor de pe braţul Chilia, Insulei Şerpilor şi platoului continental aferent al Mării Negre."

Google-превод на цитата:
Ние, румънците, много пострадахме през годините. Но аз се съпротивлявах. Господ се смили над нас и не бяхме предадени в ръцете на езичниците. Турците не са построили своя джамия на румънска земя. Чужденците винаги са жадували за нашето и винаги са се опитвали да го изтръгнат от тялото на страната, но ние сме проливали кръвта си за нашите предци и за "Romania dodoloată". Но ние също наблюдавахме виновно как Бесарабия и Четириъгълникът остават отчуждени от родината, ние също така гласувахме през 1997 г. за ратифицирането на договора с Украйна, с който официално отстъпихме титлата на суверенитета над Северна Буковина, Северна и Южна Бесарабия, област Херца , островите на Килийския ръкав, Змийския остров и свързаното с него континентално плато на Черно море.

Вестник "Лумина" (=Светлината) е официалният вестник на Румънската Православна Църква (Р. Патриаршия).
Той съдържа статии, възхваляващи Велика Румъния въпреки че България също е православна държава.
Не само това, Бг. е страната на раждане на светеца-покровител на рум. столица (Букурещ), Св. Димитър Басарбовски (или Димитър Нови).
Той се е родил в русенското село Басарбово.
Почти всичките мощи на светеца се намират понастоящем в гр. Букурещ въпреки че това е български светец.

https://ziarullumina.ro/despre-noi.html
"Din anul 2007 a devenit cotidianul Patriarhiei Romane - Editie Nationala care acopera toate regiunile tarii."
=От 2007 г. той се превърна в ежедневник на Румънската патриаршия – национално издание, което обхваща всички региони на страната.

Димитър Басарбовски
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8
"В края на руско-турската война (1768 – 1774) мощите му били предвидени за изнасяне в Руската империя от генерал Иван Салтиков, но по настояване на угровлашкия митрополит Григорий II и на видния букурещки български търговец Димитър Поклонник, преводач на генерала, били оставени в Букурещ."
[...]
"Свети Димитър Нови (както е известен в Румъния) е провъзгласен за закрилник на Букурещ през 1792 г., по времето на митрополит Филарет II (1792-1793). Патриарх Юстиниан Марина обявява канонизирането на Свети Димитър на 27 октомври 1955 г."

За Велика Румъния:
Incoronarea de la Alba Iulia, desavarsire a unitatii romanesti
=Коронацията в Алба Юлия, завършването на румънското единство
16 Oct, 2022
https://ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/documentar/incoronarea-de-la-alba-iulia-desavarsire-a-unitatii-romanesti-175259.html
"Mirificul an 1918 a însemnat pentru neamul românesc împlinirea unui vis mai vechi, acela al unității tuturor românilor într-un singur stat, iar acest lucru s-a făcut după ce eroica armată română și-a dat obolul jertfei de sânge pe câmpurile de luptă ale Marelui Război. Pe măsură ce timpul a trecut, în societatea românească și-a făcut loc din ce în ce mai mult necesitatea ca toate aceste succese și jertfe ale României să fie cumva celebrate printr-o ceremonie grandioasă. Așa s-a născut proiectul încoronării suveranilor României Mari."
=Прекрасната 1918 г. означаваше за румънската нация изпълнението на една по-стара мечта, тази за обединението на всички румънци в една държава, и това беше направено, след като героичната румънска армия даде кръвната си жертва на бойните полета на Първата световна война. С течение на времето в румънското общество нуждата всички тези успехи и жертви на Румъния да бъдат отпразнувани по някакъв начин чрез грандиозна церемония, си проправи път все повече и повече. Така се ражда проектът за коронясване на суверените на Велика Румъния.

Бележки:
Четириъгълникът/Квадрилатер в бг. Гугъл превод означава = Южна Добруджа на румънски (Cadrilater)
Името идва от османския четириъгълник Силистра-Русе-Шумен-Варна, част от който беше бг. територия, открадната от Румъния през 1913 г.
"Romania dodoloata" в Гугъл превода = "пълничката Румъния", тоест Велика Румъния от 1920-1940 г. (които влкючваше Южна Добруджа и много сегашни укр. земи)
1
Avtonomna Taraklija
14.10.2022 04:07:12
0
0
Скорошни антибългарски статии и коментари по тях (на читателите-потребители) от румънското онлайн пространство.
Преди това обаче, статия на етнически аромунин за най-новото румънско преброяване и как гражданите на Румъния които имат аромунско етническо самоопределяне не са могли да се впишат като такива в резултатите на преброяването, а бяха насила вписани като етнически румънци.

Nationalitatea Armana la Recensamantul 2021
(=аромунската народност в румънското преброявене от 2021 г.)
octombrie 5, 2022
https://sinopsis.info.ro/2022/10/05/nationalitatea-armana-la-recensamantul-2021/

Мнението на официална Румъния, както на почти всички румънски "историци" и "езиковеди" е че аромуните били румънци, че аромунски език не съществувал а е само рум. диалект и т.н.
Става дума за нещо подобно на българите и "етническите мк., или на руснаците, белорусите и русините.
В РУСия има или белоРУСко национално малцинство? Руските преброявания водят ли белорусите в отделна графа от руснаците?
Разбира се че отговорът е ДА.
В БелаРУС има ли етнически РУСнаци, които белоруска държава да сметне че са отделни от етническите белоруси? Има ли руско етническо малцинство в Беларус?
Тази политика на Румъния нарушава европейските стандарти по правата на човека и националните/етническите малцинства.
Нещо повече: Румъния признава русинското си национално малцинство като различно/отделно от украинското, обаче изисква (неуспешно) от Украйна повече да не признае молдовското й национално малцинство като различнп от румънското, тоест Укр. насила да румънизира етническите й молдовци.
Русины в Румынии
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%B8
Uniunea Culturala a Rutenilor din Romania
http://www.cameradeputatilor.ro/pls/parlam/structura2015.fp?idp=34&cam=2&leg=2000
Също така Румъния признава и бълг., и "македонското" й национално малцинство, обаче се сърди на Бг. че не изобщо признава национални малцинства (въпреки че Франция и Гърция също не ги признават)
Друштво на Македонците во Романија
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0
Asociatia Macedonenilor din Romania
http://www.cameradeputatilor.ro/pls/parlam/structura2015.fp?idp=36&cam=2&leg=2020&prn=0
https://asociatia-macedonenilor.ro/

Rusofilii din Bulgaria l-au sărbătorit pe Putin. ”Rusia este sora noastră”
=Русофилите в Бг. са празнували Путин. "Русия е наша сестра"
Luni, 26 Septembrie 2022

https://www.hotnews.ro/stiri-razboi_ucraina-25809987-rusofilii-din-bulgaria-sarbatorit-putin-rusia-este-sora-noastra.htm

Коментари на румънските читатели:

Akylas • 2022-09-26 08:03
Hai ca buna asta cu soferul de 60 de ani care se declara pentru un razboi nuclear... Bai tantalaule, un razboi nuclear nu poate fi castigat de nimeni, deci vei peri si tu, impreuna cu Putler Cracanel, idolul tau...
6 26
Laurell • 2022-09-26 09:07
Nu mai fac vacanțe în Bulgaria.
5 15
Karolyi • 2022-09-26 08:09
Laurell • 2022-09-26 09:22
Dacă știa Regina Maria a României că Cadrilaterul va fi dat Bulgariei, nu ar fi construit nimic acolo.
3 7
Beer-gummy-bear • 2022-09-26 10:07
"El se declară chiar "în favoarea unui război nuclear, dacă acesta este prețul de plătit pentru a ne elibera de sub dominația americană"." Mda... te elibereaza nucleara de toate! Si de durerile articulare si de stomac! O sa fii usurel cat un atom! Mare ti-e gradina Doamne! Norocul nostru ca mai sunt si bulgarii, pt ca ne fac sa parem muuult mai rationali! Dar pe de alta parte, sunt chiar langa noi si ar putea sa ne injunghie pe la spate!
2 17
ursu78 • 2022-09-26 08:12
Pai nu vreti voi sa renuntat la tot ce reprezinta occidentul? Si sa va carati frumos in sora voastra?
5 35
SoulSearcher • 2022-09-26 08:18
Eu nu pricep de ce toti "fanii" astia rusi nu se muta acolo la ei, adica mie daca mi-ar placea de suedezi, m-as muta acolo, pt ca as fi in locul potrivit, si m-as simti bine. Ei de ce nu se muta in Rusia ? Valabil si pentru astia ai nostri gen Simion, Sosoaca, Dan Puric si alti rusofili...
4 33
Ismail Paine de circ • 2022-09-26 09:05
pentru ca sunt niste farisei. blameaza occidentul dar nu pot trai fara beneficiile si avantajele acestuia.
3 21
gj • 2022-09-26 08:19
Se formeaza un grup de dizidenta politica format din Polonia, Ungaria, Italia si Bulgaria, grup ce va face probleme unitatii Europei. Nu s-a inteles ca faramitati , europenii nu vor rezista economic si militar Asiei, Rusiei si Americii. Faramitarea de tip medieval, conceptele de tip imperial si discriminarea vor duce la o perioada de decadere si chiar intunecata pentru Europa. Lectiile istoriei neinvatate, nu iarta.
9 23
justin • 2022-09-26 10:12
Mno stai asa ca merg dacii nostri liberi prin tunelurile din Dobrogea pana ajung la muntele de aur ascuns acolo de Decebal. Si atunci sa vezi dominatie romaneasca. Din pacate majoritatea populatiei este incapabila sa vada mai departe de ce regurgiteaza propaganda rusa pe la RTV &co. Spargerea UE sau si mai rau a NATO, ne va lasa singuri in fata unei presiuni enorme venite de la est (fie ca vorbim de Rusia sau, mai nou, Turcia). Cum ei doar voteaza, nu gandesc, nici nu poate fi vorba sa-si asume vreo responsabilitate.
4 7
Dimash • 2022-09-26 08:22
Păi să meargă pe front și să completeze carnea de tun a lui Putler, zic eu. Auzi la ei, nu existau dacă nu era Rusia în războiul ruso-turc. Păi Rusia a cerut ajutorul trupelor române (care au și intrat în război), că altfel erau mâncați de turci cu fulgi cu tot. Atunci ca și acum, orcii aveau doar carne de tun. Strategie, tactici militare, ioc.
4 27
nalbaroiu • 2022-09-26 08:29
Si la noi sunt oameni de genul asta, asta inseamna pluralism. Daca ar fi ei la putere, noi nu am mai fi exista, ne-ar trimite pe toti in gulag. Asta e diferenta .
5 26
datornicu • 2022-09-26 08:30
Mda, avem prea mulți vecini cu valente pro-ruse. Ungaria, Serbia și mai nou Bulgaria dacă nu sunt ținuți sub control. R. Moldova are încă o minoritate rusa. De multe ori ii aud vorbind rusește între ei.. Noroc ca sunt băieții (sau fetele) buni la butoane. Ce rămâne? Ucraina. Noroc cu ei ca altfel eram înconjurați.
6 28
Gustav666 • 2022-09-26 10:11
Ismail Paine de circ • 2022-09-26 12:08
e ura fata de rusi prea mare ca sa nu-i iubesti pe ucrainienii care ii trimit inapoi acasa mai drepti... in saci...
3 14
Ismail Paine de circ • 2022-09-26 09:04
si buretzarii astia de castraveti vor sa fie "eliberati"? :))
4 15
Alui • 2022-09-26 11:31
Încă nu a murit generația de sclavi ai comunismului!
2 10
Gambeta • 2022-09-26 12:33
Daca Bulgaria isi datoareaza existenta Rusiei in urma razboiului din 1877-1878 contra Imperiului Otoman, atunci ar trebui sa fie recunoscatori Rusiei, nu lui Putin. Putin nu este Rusia si nu are nici cea mai mica legatura cu acele vremuri. Ca o paranteza, Rusia a iesit invingatoare in acel razboi datorita romanilor. Cand noi am intrat in razboi de partea Rusiei (care, in prealabil, ne-a garantat prin tratate integritatea teritoriala), rusii pierdeau razboiul. La final, in semn de "recunostinta", Rusia a ocupat 3 judete: Cahul din sudul Rep. Moldova de astazi, respectiv Ismail si Bolgrad, care fac parte acum din Ucraina. Iata, deci, natura recunostintei la acest popor.

Google-превод на комент. на рум. читатели:

Акилас • 2022-09-26 08:03
Да поговорим за 60-годишния шофьор, който се обявява за ядрена война... Да, Танталу, ядрена война не може да бъде спечелена от никого, така че и ти ще загинеш, заедно с Путлер Краканел, твоя идол.. .
6 26
Лорел • 2022-09-26 09:07
Вече не почивам в България.
5 15
Кароли • 2022-09-26 08:09
Лорел • 2022-09-26 09:22
Ако румънската кралица Мария знаеше, че Четириъгълникът ще бъде даден на България, нямаше да строи нищо там.
3 7
Бира-гуми-мечка • 2022-09-26 10:07
„Той дори се обявява „за ядрена война, ако това е цената, която трябва да платим, за да ни освободим от американското господство“. Да... ядрената енергия ви освобождава от всичко! И болки в ставите и стомаха! Ще бъдеш лесен като атом! Голяма ти е градината, Боже! Наш късмет, че има и българи, защото те ни карат да изглеждаме много по-рационални! Но за сметка на това са точно до нас и могат да ни забият нож в гърба!
2 17
usru78 • 2022-09-26 08:12
Е, не искате ли да се откажете от всичко, което Западът представлява? И да се държиш добре в сестра си?
5 35
SoulSearcher • 2022-09-26 08:18
Не разбирам защо всички тези руски "фенове" не се преместят там с тях, имам предвид, че ако харесвах шведите, бих се преместил там, защото щях да съм на правилното място и щях да се чувствам добре. Защо не се преместят в Русия? Валидно и за такива от нас като Симион, Сосоака, Дан Пурич и други русофили...
4 33
Ismail Paine de circus • 2022-09-26 09:05
защото са фарисеи. те обвиняват Запада, но не могат да живеят без неговите ползи и предимства.
3 21
hj • 2022-09-26 08:19
Политическа дисидентска група, създадена от Полша, Унгария, Италия и България, група, която ще създаде проблеми за единството на Европа. Не се разбра, че европейците няма да устоят икономически и военно на Азия, Русия и Америка. Средновековната фрагментация, имперските концепции и дискриминацията ще доведат до период на упадък и дори мрак за Европа. Уроците на историята ненаучени, не прощават.
9 23
Джъстин • 2022-09-26 10:12
Не чакайте така, нашите свободни даки минават през тунелите на Добруджа, докато стигнат до златната планина, скрита там от Децебал. И тогава да видим румънска доминация. За съжаление, по-голямата част от населението не е в състояние да види отвъд защо връщат руската пропаганда по RTV & co. Разпадането на ЕС или още по-лошото на НАТО ще ни остави сами пред огромния натиск от изток (независимо дали говорим за Русия или наскоро Турция). Тъй като те просто гласуват, те не мислят, няма и дума да поемат отговорност.
4 7
Димаш • 2022-09-26 08:22
Ами нека отиде на фронта и да допълни пушечното месо на Путлер, казвам. Чуйте ги, нямаше ги, ако не беше Русия в руско-турската война. Е, Русия поиска помощ от румънските войски (които също влязоха във войната), защото иначе щяха да бъдат изядени от турците с всичко. Тогава, както и сега, орките имаха само пушечно месо. Стратегия, военна тактика, IOC.
4 27
nalbaroiu • 2022-09-26 08:29
И ние имаме такива хора, това означава плурализъм. Ако бяха на власт, нямаше вече да ни има, всички щяха да ни пратят в гулаг. Това е разликата.
5 26
срок • 2022-09-26 08:30
Да, имаме твърде много съседи с проруски ценности. Унгария, Сърбия и отскоро България, ако не се държат под контрол. Р. Молдова все още има руско малцинство. Много пъти ги чувам да си говорят на руски.. За щастие момчетата (или момичетата) са добри с копчетата. Какво е останало? Украйна. Успех с тях, защото иначе бяхме обкръжени.
6 28
Gustav666 • 2022-09-26 10:11
Ismail Paine de circus • 2022-09-26 12:08
омразата към руснаците е твърде голяма, за да не обичаме украинците, които ги връщат по-прави... в чували...
3 14
Ismail Paine de circus • 2022-09-26 09:04
а тия краставици искат да се "освободят"? :)))
4 15
Алуи • 2022-09-26 11:31
Още не е умряло поколението роби на комунизма!
2 10
Скариди • 2022-09-26 12:33
Ако България дължи съществуването си на Русия след войната от 1877-1878 г. срещу Османската империя, то те трябва да са благодарни на Русия, а не на Путин. Путин не е Русия и няма никаква връзка с онези времена. Като скоба, Русия излезе победител в тази война благодарение на румънците. Когато ние влязохме във войната на страната на Русия (която предварително ни гарантира чрез договори териториалната ни цялост), руснаците загубиха войната. В крайна сметка в знак на "благодарност" Русия окупира 3 окръга: Кахул от южната респ. Днешна Молдова, съответно Исмаил и Болград, които сега са част от Украйна. Ето, тогава, природата на благодарността сред тези хора.
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки