В Поликрайще се укриват и препращат към вътрешността на страната оръжие, комитетска поща и революционери


В Поликрайще се укриват и препращат към вътрешността на страната оръжие, комитетска поща и революционери
16 Февруари 2021, Вторник


Левски и Матей Преображенски-Миткалото са чести гости в бунтовното село

Автор: Проф. д-р Георги Георгиев и д-р Марияна Георгиева

И до ден днешен стъпките на Апостола на свободата Васил Левски заедно с тези на Отец Матей Преображенски – Миткалото отекват в Поликрайще. Знае се кои домове са посещавали тези титани на България и кои са били техните сподвижници в Поликрайще – комитаджиите.

Потомците им с гордост носят имената на членовете на Революционния комитет на Вътрешната революционна организация, на комитета на възстановената от Миткалото след гибелта на Левски революционна организация и на Комитета на Революционната организация за подготовка и обявяване на Априлското въстание.

Левски е посещавал църквата и училището в Хорикрайще не един път, а Миткалото не само, че многократно е бил в тях, ами и най-редовно е служил в църквата заедно със свещеник Георги Полуганов повече от 10 години, разнасял е книги с дисагите и коня си и се говори, че е бил едва ли не във всеки дом и познавал едва ли не всекиго.

Една от главните и най-дългата улица в Поликрайще носи името „Васил Левски“. На негово име има парк, а в парка – паметник на Апостола. Каквото и да е направено в негова памет обаче и каквото и да направим, то все ще бъде малко и винаги можем да направим още, защото именно благодарение на Апостола и на създадената от него Вътрешната революционна организация днес я има България.

Своя принос за възкръсването на България са дали и поликрайшкият комитет на Вътрешната организация, и Поликрайще, и това трябва да се знае от всеки българин.

В знак на признание за приноса на Апостола на свободата Васил Левски към Поликрайще и към България, по повод на 148-годишнината от трагичната му кончина, Кметският съвет на Поликрайще, Ръководството и Педагогическият съвет на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, Църковното настоятелство при Храма „Св. Вмчца Марина“ и читалище „Развитие-1884“, въз основа на решението на Общото събрание на населението от 2 юли 2020 г., го удостояват със званието „Герой на Поликрайще и България“.

На 19 февруари 2021 г. на паметника на Апостола в парка „Васил Левски“ ще бъде проведено възпоменателно тържество и ще бъдат поднесени венец и цветя. Главен организатор на събитието е читалище „Развитие-1884“, Поликрайще в лицето на Татяна Кушева и Елисавета Попгеоргиева. Съорганизатори са Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, Поликрайще с директор Ани Нейкова и Детска градина „Димитър Генков“ с директор Миглена Млеченкова.

За пръв път Левски идва в Поликрайще през февруари 1869 г. по време на първата си обиколка из България (11 декември 1868 г. – 24 февруари 1869 г.). Доведен е от Отец Матей Миткалото при свещеник Георги Полуганов в старата църква „Св. Марина“.

Тогава основава революционен комитет, в който влизат: Иван Цвятков Пендов (председател), свещениците Георги Маринов Полуганов и Христо Попиванов Пендов, и Ангел Цвятков Пендов – брат на Иван Цвятков (членове). Те са заклети от Левски над камата, револвера и евангелието в присъствието на Миткалото.

При първото си посещение Левски спи в къщата на Иван Цвятков Пендов, която се намирала в западната част на селото до старите гробищата, а при следващите си идвания – в домовете на другите членове на комитета.

Миткалото винаги спи в дома на свещеник Георги Полуганов, с когото са стари приятели още от 1848 г. от времето на пребиваването му в Преображенския манастир. След завръщането си от своите странствания (миткания, от които носи и прозвището си) през 1864 г. до кончината си през 1875 г. той непрекъснато е гост в дома на свещеник Георги Полуганов и съпругата му презвитера Гергина Полуганова.


Георги Полуганов

В периода 1869 – 1872 г. Левски посещава Поликрайще още няколко пъти по комитетски дела, воден от Миткалото или от Христо Иванов – Големия. В общата мрежа на Вътрешната организация той определя комитета в Поликрайще като възлов пункт.

Тук се приемат, укриват и препращат към вътрешността на страната оръжие, комитетска поща и революционери, които идват от Влашко през Русе и Свищов, и обратно – от вътрешността на страната към Влашко. За целта е организиран и транспорт с каруци и талиги от Поликрайще до границата на Дунава и обратно Поликрайще. Създаден е и таен канал, за поддържането на който отговарят точно определени хора. Той действа от 1869 до 1876 г., а вероятно и след това.

С времето в революционния комитет са заклети и влизат още хаджи Еню Дачев Еневски – учител в Калтинец, родом от Поликрайще, Димитър Добрев – свещеник в Калтинец, родом от Поликрайще, Михаил Велев Димитров и др. По-късно членове на революционните комитети стават братята (в последствие опълченци) Тодор Атанасов Нейков и Трифон Атанасов Нейков (загинал на 19 юли 1877 г. в боя при Стара Загора), Андрей (Ангел) Маринов Маринчев – Комитата (опълченец), Пенко Удварев, Иван Точков, Къню Младенов, Дико (Динко) Владов и др. Според литературните източници броят на комитетските дейци към април 1876 г. достига 20 души, но имената на останалите все още не сме установили.


Тодор Нейков

Свещениците Георги Полуганов и Христо Попиванов, като хора състоятелни, жертват големи суми за революционната организация. Те морално и материално я подпомагат. Същевременно са и организатори на канала и приемат в домовете си прехвърляните непрекъснато от Влашко революционери.

За безотказното действие на канала отговарят Иван Цвятков и Михаил Велев. Михаил Велев е човекът, който пътува до Свищов и прекарва с талиги оттам до Поликрайще изпратените от Влашко комитетски дейци.

Разполагаме със спомените на Станьо Гъдев от Шипка, един от водачите на Априлското въстание през 1876 г. в Трявна, който описва точно как е действал този канал. Той е бил толкова добре организиран, че никога не е разкрит. Ако поликрайщчани са били поканени да организират прекарването на Ботевата чета от Козлодуйския бряг до Врачанския Балкан, съдбата й нямаше да бъде така трагична.

Иван Цвятков е председател на комитета и негов военен ръководител. Хаджи Еню Дачев Еневски и свещеникът Димитър Добрев осъществяват връзките между комитетите в Поликрайще, Горна Оряховица и Бяла черква.


Иван Цвятков

Освен Васил Левски, Отец Матей Миткалото и Христо Иванов – Големия през целия период на революционната борба от първото идване на Апостола през 1869 г. до Априлското въстание през 1876 г. в Поликрайще са идвали по комитетски дела, били са приемани и укривани многократно Стефан Стамболов (Главен апостол на Първи (Търновски) революционен окръг, който включва и Поликрайще), Георги Измирлиев – Македончето (помощник-апостол и военен ръководител на Първи (Търновски) революционен окръг), за район на агитацията на когото са определени селата на изток от пътя Русе – Търново, включително и Поликрайще, Иван Панов Семерджиев (председател на Горнооряховския и член на Окръжния комитет на Първи революционен окръг, който пряко отговаря за революционната подготовка в Горна Оряховица, Поликрайще, Мургазлий (днес Янтра) и Арбанаси), Бачо Киро Петров (Председател на комитета в Бяла черква и член на щаба на въстаниците при отбраната на Дряновския манастир), поп Харитон Халачев (командир на отбраната на Дряновския манастир през 1876 г.), Христо Николов Патрев, Станьо Гунев Гъдев от Шипка и Тодор С. Кирков от Ловеч (воеводи на Тревненската чета по време на Априлското въстание през 1876 г.), Дончо Фесчията (ръководител на въстанието в Кръвеник и Ново село през 1876 г.), дядо Никола Хаинченина, Христо Кованлъченина и Иван Д. Жилков Енченина, Тодор Петков от Червена вода, Никола Кънев (Водски) (куриер на организацията), който посреща идващите в Поликрайще революционери от Румъния при подготовката на Априлското въстание и ги отвежда при Стефан Стамболов, който се укрива в Самоводене, Атанас Бендерев (куриер на организацията), който осъществява връзката на комитета в Поликрайще с ръководството на Първи революционен окръг в Горна Оряховица и др.

Организацията на Левски е тайна и е много трудно да се установи точно колко пъти е идвал той, кога и кои са били членовете на Революционния комитет в Поликрайще. Проучили сме огромен брой източници. В литературата са посочени различен брой идвания на Дякона. Сведенията относно датите са твърде противоречиви и доста се разминават.

Обобщаването на наличните данни сочи поне между две и четири (а може би и повече) такива посещения в различни периоди от време. Това е естествено предвид тайния характер на организацията. Дейността й е описана години по-късно по спомени на съвременници на събитията и напълно разбираемо е да има неточности и несъответствия, особено в датите.

За да илюстрираме колко сложно е намирането на решение на този въпрос, са приведени част от мненията на някои от изследователите на дейността на Левски, отнасящи се до посещенията му в Поликрайще.

Стоян Заимов твърди, че Левски и отец Матей идват в Поликрайще непосредствено след 20 април 1868 г. Тогава Апостолът основава Революционния комитет в нашето село. Николай Хайтов счита за вярно същото – Дяконът и отец Матей са в Поликрайще няколко дни след 20 април 1868 г. и при това свое идване Левски създава Революционния комитет.

Пенчо Д. Крусев потвърждава, че двамата са в нашето село между 15 април и 15 май 1868 г. Николай Димков сочи като време на посещението на Дякона Левски и Миткалото в Поликрайще пролетта на 1868 г. Тодор Новаков и Манол Кушев смятат, че Васил Левски е в нашето село през април 1868 г.

Йордан Кушев посочва три посещения на Левски в Поликрайще: отначало при първата си обиколка из страната (11 декември 1868 г. – 24 февруари 1869 г.), а след това при втората (1 май – 26 август 1869 г.) и при третата (27 май 1870 – декември 1872 г.).

Проф. Иван Стоянов, позовавайки се на Стоян Заимов, пише, че на 18 април 1869 г. двамата апостоли се отправят от Преображенския манастир към Поликрайще, а на следващия ден заминават за Долна Оряховица.

Според Никола Станев Левски пристига един път в Поликрайще през 1869 г., воден от отец Матей Преображенски – Миткалото, и втори път през 1870 г., воден от Христо Иванов – Големия. Иван Н. Унджиев смята, че Левски и Миткалото идват в Поликрайще през втората половина на 1870 г. Кирила Възвъзова-Каратеодорова и Николай Генчев сочат лятото на 1870 г. като времето, когато Левски пристига в Поликрайще.

Тодорка Драганова, Цветана Генчева и Радка Цонева смятат, че Левски и Миткалото идват в Поликрайще два пъти – между 1 май и 26 август 1869 г. по време на втората обиколка на Апостола из страната и през 1870 г. – при третата му обиколка, започнала на 27 май с.г. и продължила до декември 1872 г.

Съпоставката със сведенията на иконом Асен Петков (виж по-долу) навежда на мисълта, че и двата пъти най-вероятно това става през пролетта: първият път през май, а вторият – през юни, непосредствено след връщането на Левски от Румъния. Иконом Асен Петков казва, че Левски идва в Поликрайще заедно с отец Матей, когато се връща от Влашко.

Тогава, по думите на Петков, той се среща с членовете на Революционния комитет – свещеник Георги Полуганов и свещеник Христо Попиванов. Оттук следва, че събитието, освен в посочените от Тодорка Драганова и съавтори по-горе случаи, може да е станало още един път и през 1872 г., тъй като през посочената година Дяконът пътува до Букурещ и е възможно да е идвал и тогава на път от Румъния в Поликрайще, отново през юни.

Асен Петков не определя колко пъти Апостолът е посещавал Поликрайще, но явно това се е случило не един – най-малко два, а може би и повече пъти.

Елза Гарабетян дава същото сведение: Левски посещава Поликрайще заедно с отец Матей на връщане от Влашко. При идването си тук се среща с членовете на Революционния комитет – свещеник Георги Полуганов и свещеник Христо Попиванов.

От цитираните данни съдим, че е твърде вероятно срещите на свещеник Георги Полуганов с Васил Левски в Поликрайще да са три или даже четири (а може и повече). На една от тях (първата или втората) е създаден Революционният комитет на Тайната вътрешна революционна организация в Поликрайще, а на останалите са се обсъждали комитетски дела.

Въз основа на изследването на Тодорка Драганова за Търновския революционен комитет, може да се направи изводът, че Революционният комитет в Поликрайще е създаден именно през февруари 1869 г., едновременно с този в Търново, по време на първата обиколка на Левски.

И днес, 152 години след като стъпките на Апостола заедно с тези на Отец Матей Преображенски – Миткалото за пръв път са отекнали в Поликрайще, нека си спомним за неговия подвиг. Нека да си спомним и за всички негови сподвижници от селото: братята Иван и Ангел Цвяткови Пендови, свещениците Георги Маринов Полуганов, Христо Попиванов Пендов и Димитър Добрев, презвитера Гергина Полуганова, хаджи Еню Дачев Еневски, Михаил Велев Димитров, братята Тодор и Трифон Атанасови Нейкови, Андрей Маринов Маринчев, Пенко Удварев, Иван Точков, Къню Младенов, Дико (Динко) Владов и другите комитетските дейци, чиито имена не знаем (20 души) и се преклоним пред тях.

​Текстът е основан на извадки от книгата „Илюстрована история на Поликрайще" “, Том I „През превратностите на времето“, с автори Трифонка Романова Попниколова, проф. д-р Георги Николов Георгиев, Никола Георгиев Попниколов и д-р Марияна Николова Георгиева

Бележка на редакцията:
 Днес Поликраище се пише с „и" в средата, но проф. д-р Георги Николов Георгиев и д-р Марияна Николова Георгиева - син и дъщеря на дългогодишната учителка по български език и литература в селото Трифонка Романова Попниколова и на най-дългогодишния директор на училището Никола Георгиев Попниколов и праправнуци на създателя на школото през 1825 г. свещеник Георги Маринов Полуганов, държат името на населеното място да се изписва с „й" - така, както са го кръстили дедите им.


В категории: История , Добри Вести

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки