Ловен туризъм край Седемте рилски езера – административна грешка или поредно безобразие


Ловен туризъм край Седемте рилски езера – административна грешка или поредно безобразие
Снимка: Светлана Николова
30 Юли 2018, Понеделник


АКФ сезира прокуратурата за сградата на Горското стопанство над хижа „Седемте езера“

Автор: Силвия Горанова

Антикорупционен фонд сезира прокуратурата за сградата на Горското стопанство над хижа „Седемте езера“. В сигнала си АКФ настоява за проверка поради съмнения за нередности или нарушения на закона в процедура на Министъра на земеделието, храните и горите.

Сградата е дадена под наем като база за ловен туризъм, в територия в която е забранено ловуването.
 
Видно от направена справка в кадастрално-административната информационна система сграда „Рилски езера“ с идентификатор 65365.210.91.9 не се намира на територията на дивечовъден участък „Паничище“, а се намира на територията на Национален парк „Рила“, като в кадастралната карта и регистър е посочено, че сградата има функционално предназначение курортна, туристическа сграда.

За несъответствие със закона при провеждане на процедурата навежда и факта, че  съгласно § 1, т. 15 от Закон за лова и опазване на дивеча "Бази за ловен туризъм" са сгради и прилежащите към тях терени и инфраструктури, специализирани за нуждите на ловния туризъм.

Също така Закон за защитените територии с разпоредбата на чл. 21, т. 10 забранява дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове. 

Цитираните аргументи пораждат съмнения за законосъобразността на цитираната заповед № РД 48-5/19.01.2018.
 
Нещо повече, вследствие на отговор на отправено от правния екип на АКФ заявление за достъп до обществена информация става ясно от предоставен Протокол от 09.03.2018 г. (приложение 3), че в резултат на проведен конкурс на 07.03.2018 г. е постъпило едно предложение за участие. 

Поради това, че предложението на единствения участник - „Кирил Янакиев – 72“ ЕООД, отговаря на изискванията за редовност, е класиран на първо място и на 15.06.2018 г. е сключен Договор № ПО-01-59/15.06.2018 г. (приложение 4) между „Югозападно държавно предприятие“ ДП и „Кирил Янакиев – 72“ ЕООД, по силата на който за срок от 15 години се отдава под наем база за ловен туризъм срещу съответна годишна наемна цена, като към момента на сключване на договора ловната база се предава с подписването на приемо-предавателен протокол.
 
В защита на обоснованата висока обществена чувствителност към теми, свързани с прозрачното управление на зони и обекти на територията на националните и природни паркове в страната, от АКФ очакват ВАП да извърши обстойна проверка, да се съберат относими доказателства и да установи дали са налице извършени нарушения на закона.


В категории: Новини , Туристически обекти , Природа

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки