Един полузабравен съратник на Васил Левски


Един полузабравен съратник на Васил Левски
Къщата музей на братята Станьо и Станчо Хаджииванови в Тевен
02 Март 2019, Събота


„...Ами ти, бре, хаджи, защо...? Какво ти трябваше? Нали всичко си имаш?“, питат турците хаджи Станьо от Тетевен. „...Свобода на България ми трябва, ефенди...“, им отговаря той.

Автор: проф. д-р Пламен Павлов

В запазените документи, спомени и изследвания за нашия най-тачен и обичан национален герой, Апостола на Свободата Васил Левски, се споменават редица имена на негови близки сподвижници. Сред тях срещаме повече или по-малко известни, а често и почти забравени личности, сред които са Христо Иванов – Големия, бай Иван Арабаджията, Никола Сирков, Марин Станчев, Вутьо Ветов, Васил Ганчев, Христо Цонев Латинеца, Никола Цвятков, Димитър Пъшков и др.

Един от тях е и видният тетевенски първенец и търговец хаджи Станьо Хаджистанчев Врабевски – несъмнено ярка, но полузабравена, а нерядко и противоречиво представяна фигура на човек от този водещ социален слой на възрожденското българско общество.

Хаджи Станьо по твърде оригинален начин олицетворява общонационалното действие, породено от идеите и дейността на Левски, което Вазов е обезсмъртил в известните си стихове:

И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът...

Хаджи Станьо Врабевски е повече от показателен пример (за жалост един от не толкова многото...) за прякото участие на онова съсловие, което развива успешна търговска, финансова и предприемаческа дейност. Бидейки образован за времето си човек, той съвместява успешно ролята на „богатий“ и „учений“...

Нека, макар и накратко, хвърлим един поглед към живота и дейността на този възрожденски българин, още повече, че върху признатите му още от неговите съвременници заслуги, уви, понякога пада сянката на необосновани и обидни твърдения.
Първият по-подробен „портрет“ на хаджи Станьо е даден от Стоян Заимов - известният революционер, който през 1876 година е главен апостол на Трети (Врачански) революционен окръг.

В своята мемоарно-белетристична книга „Миналото“ (1884 г.), на основата на сведения на познавали го хора, Заимов го представя по следния начин: “На ръст хаджията е възкъсичък, но снажен, набитъчък с месо; лице кръглесто, червендалесто, гъсти вежди и дълги гъсти клепачи (…), с червеникава коса, остригана алафранга; чело високо и широко, намръщено; очи сини като бърдачки сливи. Облечен в шаячни опнати дрехи, но без вратник и вратовръзка ходи. По вънкашност въобще хаджията много напомня войводата Панайот Хитов.

На възраст той е около 45-50 години, тук-там с побелели коси. Името му е хаджи Станьо Станчев, член е в градския съвет; брои се за най-богатия не само в Тетевенско, но и в Троянско, и в Ловченско, и в Орханийско; има до десет хиляди лири. Турските и църковните власти гледат на него като на писано яйце. Каймакамите в Ловеч и Орхание му стават на крака, кога се яви в конака.

В Тетевенско той и Петко Милев (също първенец и богаташ) “колят кучето“, както се изразява народът за хора, в ръцете на които е съдбата на населението. Мюдюрите и полицейските чинове (заптиетата) по негов личен кеф се турят и вадят. Тетевенско (и помаци, и българи, мало и голямо) гледа на него с дълбоко уважение и почитание...“
Роден през 1822 г. в Тетевен, Врабевски учи в местното килийно училище, след което заминава за гр. Фокшан във Влашко, където продължава образованието си. После учи в Унгария, а по-късно и в Пловдив. Владее говоримо и писмено румънски, унгарски, гръцки и турски език, а това му дава възможност да развива голяма търговия в Маджарско (Унгария) и Влашко (от 1859 г. в Румъния).

От книгата на Д. Стойчев „Тетевен – минало и днес“ (София, 1924 г.) научаваме, че по време на престоя си във Влашко хаджи Станьо си създава връзки с българските емигранти.
Не по-малко интересно е написаното за хаджи Станьо не от някой друг, а от емблематичния познавач на българската народопсихология, а и на възрожденската ни история Иван Хаджийски:

“Днес мнозина общественици са привърженици на доктрината на постното дробче (...) Във време на Възраждането първите ни „министри“ отбелязваха като Левски в своите финансови отчети дори похарчените две пари за игла и конец, с които си кърпили раздраните от драките ризи. Дядо Станю Врабевски след Освобождението върна на българската държава лирите на Тетевенския революционен комитет, останали у него преди заточението му в Диарбекир...“ „Оптимистична теория за българския народ“ (т. І, София, 1940 г.).

Хаджи Станьо е бил лично познат със самия Георги Стойков Раковски, очевидно е бил посветен в неговите идеи и замисли, дори е притежавал „Горски пътник“ с автограф от „патриарха на българската революция“!
Всичко това ни насочва към Първата българска легия (1862 г.) в Белград, към енергичната, разностранна и удивителна по мащабите си активност на Раковски в Сърбия, Русия и Румъния. Именно в тази посока могат да се търсят нови данни за връзките и участието на хаджи Станьо и неговите близки в революционните процеси в България през 60-те – 70-те години на ХІХ в.

Като образован човек, хаджи Станьо е тясно свързан с училищното и читалищното дело. Именно по негова инициатива през 1869 г. будни и родолюбиви тетевенци основават местното читалище „Съгласие“. Както е записано в неговата история, „в началото то се помещавало в старото мъжко училище, където била неговата книгопастреница (книгохранилище)...”

Подобно на ситуацията в други български градове и селища, читалището скоро се превръща в таен център на местния революционен комитет. За председател на читалището е избран именно хаджи Станьо Врабевски.
Сведенията за създаването на комитета в Тетевен са противоречиви. Според данните, публикувани от музея в Тетевен, Левски пристига в града през 1869 г., придружен от Васил Йонков (от близкото село Гложене) и Сава Младенов от Тетевен.

На събрание в къщата на Иван Кефалов е изграден революционен комитет, в който влизат Хаджи Станьо Врабевски – председател на комитета, и членове: Петко Милев Страшния, Сава Младенов, Иван Фурнаджиев, Иван Петков, Станчо Иванов (племенникът на хаджи Станьо), Марко Йончев, Дончо Мръвков, Иван Ибришимов, дядо Лало Пеев и др.
Според други автори Левски пристига в балканския градец през юли 1870 г., като се свързва със Станьо Хаджииванов, племенникът на хаджи Станьо, и брат му Станчо. Л. Бобевски твърди, че запознанството на племенника с Апостола на Свободата, придружаван и от Ангел Кънчев, е станало в Плевен през октомври 1871 г.

На 27-28 ноември Левски, този път заедно с Димитър Общи, идва отново (според Л. Дойчев за трети път), като именно тогава, т.е. през 1871 г., е създаден Тетевенският революционен комитет, чийто председател става хаджи Станьо.

Според днешното състояние на проучванията голямата част от комитетите са създадени именно през 1871-1872 г., което ни най-малко не противоречи на сведенията за по-ранните посещения на Левски. Несъмнено ядрото на комитета е изградено още през 1869-1870 г., а „официалното“ учредяване, както и в много други български градове, е през 1871 г.
Така или иначе, Тетевенският комитет е един от най-големите в състава на Вътрешната революционна организация (ВРО), като има 51 членове – впечатляващо число за една по принцип тайна, конспиративна организация. Нейното функциониране, активност и влияние в не малка степен се дължат на авторитетния председател.

Впрочем съвременниците са казвали, че хаджи Станьо не е просто председател на комитета – на практика „той е комитетът“, който е отъждествяван в голяма степен със самия него и най-близките му хора...
Васил Левски дава на комитета името „Кардан“ - на името на древния български владетел Кардам (777-802 г.), както е предадено то в тогавашни школски учебници, следващи отец Паисий Хилендарски. 

Прикритие на комитета, както стана дума, е читалището „Съгласие“ с председател хаджи Станьо. Впрочем, читалищната каса се оказва добро прикритие на събирането на средства за оръжие – на практика членският внос и даренията за читалището са схващани от посветените в комитетското дело като "... пари за огън"! Според спомените на рода, Левски показва на хаджи Станьо писмо от покойния Раковски. Възможно е обаче този детайл да крие някакво по-старо познанство на хаджи Станьо с Апостола на Свободата от Влашко или Сърбия.

Хаджи Станьо, неговият приятел и касиер на комитета Петко Милев (или Мильов) Страшния, племенниците му Станьо и Станчо Хаджииванови, а и още десетина членове на Тетевенски комитет, са въвлечени от Димитър Общи в авантюрата с обира на турската поща в прохода Арабаконак.
Акцията е финансирана от хаджи Станьо и неговите сподвижници. След разкриването на обира, те са арестувани и съдени в София.

При разпитите са жестоко малтретирани, а после изпратени на заточение в Диарбекир. Вероятно по внушение на хаджи Станьо, неговите млади племенници му „прехвърлят“ цялата вина за комитета в Тетевен.
Независимо от противоречията в спомените на някои съвременници, фактите са показателни сами по себе си - „Дядо Хаджи“ е осъден на „вечно заточение, докато младежите Станьо и Станчо, съответно на 4 и 3 години.

На въпроса на софийския паша: „...Ами ти, бре, хаджи, защо...? Какво ти трябваше? Нали всичко си имаш?“, хаджи Станьо отговорил „...Свобода на България ми трябва, ефенди...“
Комитетската дейност на хаджи Станьо и до днес остава недостатъчно оценена. Свидетелствата за ролята му в революционното движение не са едно и две, но нека обърнем внимание на нещо много показателно, а именно на изключително тежкото му наказание – доживотно заточение, на практика най-строгото след смъртните присъди на Левски и Димитър Общи!

Голямата част от заловените комитетски дейци са осъдени на заточение със срок между 3 и 10 години, включително и за председатели на местни (наричани в онази епоха най-често “частни“) революционни комитети.

Осъдените „до живот“ са третирани от властта като особено опасни за Османската империя личности, съответно като най-верни на Апостола дейци: Димитър Пъшков и Марин Поплуканов (и двамата от Ловешкия комитет, имащ статут на Централен), Анастас Попхинов (Плевен), Гаврил Брънчев (Орхание, днес Ботевград), хаджи Станьо, неговия най-близък приятел и сподвижник Петко Милев Страшния и Васил Петров Цаков (Бояджията или Тетевенчето), и тримата от Тетевен.

Хаджи Станьо, наричан почтително от своите другари „Дядо Хаджи“ или „Бай Хаджи“, прекарва повече от три години в Диарбекир. Успява да избяга заедно с верния си приятел Петко Милев, Константин Доганов и Бойчо Русев на 4 юли 1876 г.
Четиримата съмишленици прекосяват пеш Анадола, до Трапезунд (Трабзон) на Черно море! Успяват да се качат на руски кораб и да пристигнат в Одеса, а после да се преместят в Букурещ – по-близо до България и назряващите събития.

Хаджи Станьо и Петко Милев, макар и не „в първа младост“, придружават един казашки отряд, най-вероятно като разузнавачи, с който влизат в родния Тетевен.
Хаджи Станьо е първият кмет на вече свободния Тетевен. За жалост е покосен от инфаркт по време на сватбата на сина си Станчо (1879 г.), който се жени за Тота, дъщерята на Петко Милев. Потомците му вписват имената си в историята на Тетевен и на България – сред тях има герои от Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.) и войните за национално обединение през 1912 – 1918 г.

Както стана дума, не липсват публикации, в които върху личността на хаджи Станьо се хвърлят обвинения, непремерени и пристрастни внушения. Резервите на „традиционните комити“ и революционери към „чорбаджиите“ са характерен белег на епохата.

За обвиненията, които подменят историята, както и защо Димитър Общи топи хаджи Станьо пред турските власти за обира при Арабаконак, четете в следващия брой.


Хаджи Станьо Врабевски Васил Левски Димитър Общи

В категории: Новини , История , Възраждане , Българските родове

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки