Местни избори 29 октомври 2023


ЦЕНОВА ЛИСТА И УСЛОВИЯ
ЗА МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА В ИЗБОРИТЕ
ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 г.
в www.desant.net

Банер до главата
Първи вариант - 150 лева - 12 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 200 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.

Банер под главата
Първи вариант - 150 лева - 12 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 200 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.

Банер челна страница
Първи вариант - 100 лева - 12 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 150 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.

Интервю в топ тема чело
Първи вариант - 200 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 300 лева - 48 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.

Интервю в топ тема партер
Първи вариант - 180 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 250 лева - 48 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.

Интервю в топ тема
Първи вариант - 150 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 200 лева - 48 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.

Публикация топ тема чело
Първи вариант - 200 лева - 12 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 300 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.

Публикация топ тема партер
Първи вариант - 180 лева - 12 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 250 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.

Публикация топ тема
Първи вариант - 100 лева - 12 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 150 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.

*Тарифите са за излъчвания с продължителност една седмица (седем дни)* Услугите се предплащат в срок от 24 часа след подписване на договора или поръчката.
* При промяна на цените, клиентите са гарантирани в рамките на предплатените суми.
* Видеоматериалите се съхраняват до 10 дни след последното излъчване.
* Приемат се само  оптични носители (диск)  или USB flash –памет или  DV носители, с добро качество на записания материал.


УСЛОВИЯ  ЗА ОТРАЗЯВАНЕ В www.desant.net НА КАМПАНИЯТА
ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ
НА 29.10.2023 г.

Необходими условия и документи за  отразяване на предизборната кампания:
   
1. Договор между СКАТ ТВ ООД и съответната партия, коалиция от партии, инициативен комитет, кандидат или представляваща агенция (посредник);
2. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо договора, удостоверяващо представителната му власт (ако това лице е различно от представляващия);
3. Удостоверение от ЦИК за регистрация на съответния кандидат, партия, коалиция от партии, инициативен комитет;
4. Платежен документ за извършено 100% авансово плащане или утвърждаване от страна на ЦИК при предоставяне на средства за медийни пакети.

Основни законови изисквания към предизборната кампания:

1. Предизборната кампания започва в 00:00ч. на 29.09.2023 г. и завършва в 24:00ч. на  27.10.2023 г..;
2. Предизборната кампания се води на български език;
3. Всеки материал трябва да съдържа недвусмислено и разбираемо послание, че купуването и продаването на гласове е престъпление;
4. Всеки материал трябва да съдържа информация кой е Възложителят (конкретна партия, коалиция от партии или инициативен комитет);
5. В материалите не може да се използват герба, знамето и химна на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения;
6. Материалите не могат да съдържат дискриминационни послания и внушения, основани на расов, етнически или друг признак;
7. Забранява се използването на материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост, както и на материали които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
8. Всеки материал трябва да е в съответствие със законите на Република България;
9. Медийното отразяване става при еднакви условия и тарифа за всички регистрирани за участие в изборите кандидати, партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки