Парламентарни избори 2 април 2023


ЦЕНОВА ЛИСТА И УСЛОВИЯ
ЗА МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА В ИЗБОРИТЕ
ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 02.04.2023 г.
в www.desant.net
Банер до главата
Първи вариант - 150 лева - 12 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 200 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Банер под главата
Първи вариант - 150 лева - 12 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 200 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Банер челна страница
Първи вариант - 100 лева - 12 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 150 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Интервю в топ тема чело
Първи вариант - 200 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 300 лева - 48 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Интервю в топ тема партер
Първи вариант - 180 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 250 лева - 48 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Интервю в топ тема
Първи вариант - 150 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 200 лева - 48 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Публикация топ тема чело
Първи вариант - 200 лева - 12 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 300 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Публикация топ тема партер
Първи вариант - 180 лева - 12 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 250 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Публикация топ тема
Първи вариант - 100 лева - 12 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
Втори вариант - 150 лева - 24 часа на първа страница, след това преминава на вътрешна.
*Тарифите са за излъчвания с продължителност една седмица (седем дни)
*Всички цени са без ДДС.

▪ Услугите се предплащат в срок от 24 часа след подписване на договора или поръчката.
▪ При промяна на цените, клиентите са гарантирани в рамките на предплатените суми.
▪ Видео материалите се съхраняват до 10 дни след последното излъчване.
▪ Приемат се само оптични носители (диск) или USB flash –памет или DV носители, с
добро качество на записания материал.
Отстъпки за обем:
▪ Над 1 000,00 лв 5%
▪ Над 2 000,00 лв 10%
▪ Над 5 000,00 лв 20%
▪ Над 10 000,00 лв по договаряне


УСЛОВИЯ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ В www.desant.net НА КАМПАНИЯТА
ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.04.2023 г.
Необходими условия и документи за отразяване на предизборната кампания:
1. Договор между СКАТ ТВ ООД и съответната партия, коалиция от партии, инициативен
комитет или представляваща агенция (посредник);
2. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписващо договора, удостоверяващо
представителната му власт (ако това лице е различно от представляващия);
3. Удостоверение от ЦИК за регистрация на съответната партия, коалиция от партии,
инициативен комитет;
4. Платежен документ за извършено 100% авансово плащане или утвърждаване от страна на
ЦИК при предоставяне на средства за медийни пакети.
Основни законови изисквания към предизборната кампания:
1. Предизборната кампания започва в 00:00ч. на 03.03.2023 г. и завършва в 24:00ч. на
31.03.2023 г..;
2. Предизборната кампания се води на български език;
3. Всеки материал трябва да съдържа недвусмислено и разбираемо послание, че
купуването и продаването на гласове е престъпление;
4. Всеки материал трябва да съдържа информация кой е Възложителят (конкретна партия,
коалиция от партии или инициативен комитет);
5. В материалите не може да се използват герба, знамето и химна на Република България
или на чужда държава, както и религиозни знаци и изображения;
6. Материалите не могат да съдържат дискриминационни послания и внушения, основани
на расов, етнически или друг признак;
7. Забранява се използването на материали, които застрашават живота и здравето на
гражданите, частната, общинската и държавната собственост, както и на материали които
накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;
8. Всеки материал трябва да е в съответствие със законите на Република България;
9. Медийното отразяване става при еднакви условия и тарифа за всички регистрирани за
участие в изборите партии, коалиции от партии и инициативни комитети.

Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки