Жители на три села скочиха против мраморна кариера


Жители на три села скочиха против мраморна кариера
11 Ноември 2022, Петък


Горнослав, Червен и Долнослав са в подножието на скалните феномени Белинташ, Караджов камък, на енеолитния храмов комплекс Лопките, късноантичната и средновековна крепост Калето

Автор: Яна Славянска

Жители на асеновградските села Горнослав, Червен и Долнослав инициираха петиция против решение от 2 ноември т.г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – мрамори и мраморна баластра, от находище „Делчевото – 2“, участък „Делчевото – 2 юг“, разположено в землището на с. Горнослав. 

Това са селата в подножието на скалните феномени Белинташ (Беланташ), Караджов камък, на енеолитния храмов комплекс Лопките, късноантичната и средновековна крепост Калето в с. Горнослав!

Концесията е предоставена на асеновградската фирма „Запрянови – 03“ ООД. Проблемът е, че концесионната площ „Делчевото-2“ попада в границите на защитените зони „Родопи Средни" и  „Добростан“, а от 22 юни 2017 г. е включена в буферната зона на нов тип биосферен резерват „Червената стена“, който е част от световната мрежа на ЮНЕСКО.

Местните твърдят, че концесията е дадена в разрез с Решение № ПВ-37-ПР от 2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Пловдив.

Селата, в чиито землища попада концесионната площ – Горнослав, Червен и Долнослав, са разположени в подножието на скалните феномени Белинташ (Беланташ), Караджов камък, на енеолитния храмов комплекс Лопките, късноантичната и средновековна крепост Калето в с. Горнослав.

Най-голяма площ във въпросната територия заемат горските местообитания, предимно от широколистни, иглолистни и смесени гори, които имат издънков произход: мизийски бук, горун, обикновен габър, воден габър, черен бор, Цар-Борисовата ела, обикновен бук, бял бор и смърч. На места, особено по каменисти терени, се среща храстова растителност, доминирана от келяв габър, хвойна и драка.

Площта се посещава и от характерните за района дневни и нощни грабливи птици – мишелов, блатар, ястреб, каня, осояд.

При реализиране на инвестиционното намерение отделни индивиди от местообитанията на някои видове ще бъдат засегнати пряко. Такава възможност има за местообитанията на видовете Шипоопашата костенурка Testudo hermanni, Голям гребенест тритон Triturus karelinii. Има вероятност отделни индивиди да бъдат увредени или унищожени.

„Ние искаме да покажем, че не се отказваме от нашите села, от местността, която обичаме и която поддържа нашия бит и поминък.

Категорично не сме съгласни на 500 м от село Горнослав и 800 м от село Червен да се извършват взривни дейности, които ще пропукат и унищожат домовете ни, ще навредят на природата и биоразнообразието в буферната зона на биосферния резерват от нов тип и ще влошат цялостния живот в нашите села.

Не желаем да дишаме силно запрашен и замърсен въздух, нито праховите частици да покрият дворовете и домовете ни, пасищата за животни и цялата ни земеделска продукция, да отдръпнат туристите.

Няма да допуснем децата ни и ние да развием опасни хронични болести, да рискуваме водата ни да бъде застрашена от замърсяване и изчезване, вследствие на взривовете!

Не желаем да търпим шума, къртенето на скални маси и преминаването на тежки камиони по пътищата ни“ – категорични са местните жители, коитоискат да съхранят бита и природата на своите села.


В категории: Новини

2
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
2
Ангел Гочев
15.11.2022 05:11:23
0
0
Корупция по високите етажи! Мисля, че прокуратурата трябва да се самосезира. Кой позволява някой да унищожава природата и живота на хората, за "колосалната" сума от 1000-1500 лв. на месец, ако изобщо бъде направена като инвестиция?! Отново невероятни глупости. Нямам думи.
1
Д Басарбовски
14.11.2022 16:02:32
0
0
Нова румънска анти-бг. книга по "история", със заглавие "Организацията на Рум. Православна Църква в Южна Добруджа между 1913 и 1940 г.".

Organizarea Bisericii Ortodoxe Romane in Dobrogea de Sud (1913 - 1940)

https://www.editurauniversitara.ro/religie-si-filosofie-17/organizarea-bisericii-ortodoxe-rom%C3%A2ne-%C3%AEn-dobrogea-de-sud-1913-1940.html

На корицата е снимка на стара рум. карта на Южна Д. под заглавие: "Обединяването на румънска Добеуджа", тоест през 1913 г. румънците не откраднали Ю.Д., а я обединили с вече румънската (от 1878 г.) Северна Добруджа.
Книгата е от 2022 г., издателството е държавно ("Editura Universitara"=Университетско Издателство) , подчинено на рум. Министерство на Образованието, значи това са официални териториални претенции към Ю.Д. от страна на Рум. и "обучаване" на студентите в духа на омраза към бг. ("говор на омраза").

Връщане на мощите на Св. Димитър Басарбовски (покровител на гр. Букурещ) от ВРАЖДЕБНА Рум. в Бг.!!!
Ако Бг. Православна Църква ще ги изисква от Рум., веднага всичките прояви на рум. исторически ревизионизъм (не само книги) ще спрят.
Като (уж) учреждение на Бога, Рум. Прав. Църква би трябвало да ги върне, въпреки че юридически Бг. П. Църква няма повече право да ги изисква.
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки