Наследство без брачен съюз


Наследство без брачен съюз
18 Август 2016, Четвъртък


От 15 години живея с една жена на семейни начала, без да имаме сключен граждански брак.


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

Написах си завещание, в случай че нещо стане с мен, тя да наследи моята къща. Трябва ли то да бъде заверено при нотариус, за да е валидно? Достатъчно ли е това, за да бъде последната ми воля спазена един ден?
Димитър Ангелов,
Стара Загора

Нормативната уредба, която ви интересува, се съдържа в Закона за наследството (ЗН). 
Завещанието трябва да бъде извършено преди всичко в писмена форма, като Законът за наследството предвижда два вида завещания: нотариално и саморъчно.
Нотариалното завещание се извършва от нотариуса, а в градовете, където няма нотариус, нотариалното завещание се извършва от районния съд.
Компетентен да извърши завещанието е всеки нотариус без оглед на района на неговото действие. При извършване на завещанието нотариусът е длъжен преди всичко да се увери в самоличността на завещателя и в неговата дееспособност.

Нотариалното завещание се извършва в присъствието на двама свидетели.
При извършване на завещанията не могат да бъдат свидетели: недееспособните, неграмотните на български език лица, тези, които се намират със завещателя, с лицата, в полза на които се извършва завещанието и др.
Завещателят изявява устно своята воля на нотариуса, който я записва така, както е изявена. При записване на завещанието нотариусът може да прави единствено стилистични поправки, като заменя нелитературни думи в изявленията на завещателя със съответни изрази, които обаче да не изменят смисъла на разпорежданията.

След като запише изявлението на завещателя, нотариусът прочита завещанието на последния в присъствието на свидетелите и отбелязва това в завещателния акт. В акта нотариусът означава също така мястото и датата на съставянето му.
След това завещанието се подписва от завещателя, от свидетелите и от нотариуса. Законът за наследството предвижда, че когато завещателят не може да се подпише, той трябва да укаже причината за това, като същата се отбелязва от нотариуса в завещателният акт преди прочитането му. Това изявление на завещателя замества неговия подпис под завещанието.
Саморъчното завещание е другата форма, която е по-лесна и достъпна за извършване на завещателни разпореждания. Законът изисква саморъчното завещание да бъде изцяло написано ръкописно от завещателя, да съдържа означение на датата, когато е съставено, и да е подписано от завещателя.

От изложеното е видно, че само грамотно лице може да направи саморъчно завещание. Написването му може да бъде извършено на обикновена хартия с мастило или обикновен молив.
То може да бъде написано на български или на чужд език. Неозначаването на мястото, където е съставено завещанието, няма значение, когато е ясно, че то е съставено в страната от български гражданин.

Датата е необходим елемент за действителността на саморъчното завещание и има значение, за да се определи дали завещанието е извършено по време, когато завещателят е имал дееспособност да прави завещателни разпореждания, както и при конкуренция между две завещания, извършени от един и същ завещател на различни лица за един и същ имот. 
Датата трябва да е пълна, да са означени денят, месецът и годината на съставяне на завещанието. В случай че датата е изписана от друго лице, а не от завещателя, макар и с негово съгласие, завещанието е нищожно. 
Саморъчното завещание може да бъде запазено у завещателя или да се предаде на нотариуса, респективно на районния съдия, който извършва нотариални дела, или на трето лице. 

Саморъчното завещание, предадено за пазене в нотариата, може да бъде взето обратно само лично от завещателя, но не и от друго лице, дори ако това лице е упълномощено. В този случай, ако завещателят не може да се яви в нотариалната кантора, нотариусът е длъжен да отиде при него, за да му предаде завещанието. 
Когато саморъчното завещание е било предадено на трето лице, последното трябва веднага след узнаване за смъртта на завещателя да поиска обявяване на завещанието от нотариуса по мястото, където е открито наследството.
Ако лицето, у което се намира завещанието, не го представи за обявяване, заинтересуваните лица могат да искат от районния съдия по мястото, където е открито наследството, да определи срок за представяне на завещанието, за да бъде то обявено от нотариуса.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

2
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
2
Ганева
13.06.2017 15:37:13
0
0
Кога и как и кой може да се обжалва завещание ?
1
Ганева
13.06.2017 15:36:58
0
0
Кога и как и кой може да се обжалва завещание ?
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки