Правителството отчете рекорден бюджетен излишък


Правителството отчете рекорден бюджетен излишък
12 Август 2016, Петък


По данни на Евростат консолидираният ни държавен дълг е 26,4 млрд. лева

Автор: Ани Петрова

На редовното заседание на правителството в сряда финансовият министър Владислав Горанов се похвали с рекорден бюджетен излишък от 3,071 млрд. лева (3,4% от прогнозния БВП). На свой ред министрите одобриха внесената от него информация за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2016 г.
Положителното салдо по консолидираната фискална програма се формира от излишък по националния бюджет в размер на 1,665 млрд. лева и излишък по европейските средства в размер на 1,405 млрд. лева. Това е най-значителното превишение на приходите над разходите от 2008 г. до сега. За сравнение, за първото полугодие на 2015 г. бе отчетен излишък по консолидираната фискална програма в размер на 889,5 млн. лв. (1% от БВП).

Факторите за подобряването на бюджетната позиция продължават да бъдат по-високите приходи и свиването на разходите спрямо същия период на предходната година. Освен добрите параметри по приходите по националния бюджет, влияние върху текущото салдо по КФП оказват и сметките за средства от ЕС, където превишението на приходите над разходите представлява 1,6% от прогнозния БВП.
Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) възлиза на 13 488,9 млн. лв., което представлява 51,9% от планираните за годината приходи. Съпоставено с юни 2015 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 9,8% (1 202,8 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци, които нарастват с 13,2% спрямо същия период на миналата година.

Приходите от преки данъци нарастват със 7,4% спрямо първото полугодие на 2015 г.
Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към юни 2016 г. от централния бюджет, възлиза на 397,4 млн. лв., което е в съответствие с действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС.
Същевременно стана известно, че над 26,4 млрд. лева е консолидираният държавен дълг за първото тримесечие на годината. Това сочат данните на Евростат, публикувани от Министерството на финансите. Цитираната сума означава, че дългът в сектор „Държавно управление" е 30,3 % от брутния вътрешен продукт.

Министерският съвет прие доклад с нови и актуализирани мерки, които са изготвени в отговор на препоръките на Съвета на Европейския съюз относно Националната програма за реформи на България за 2016 г. Тази година те са четири и са в областите с макроикономически дисбаланси – фискална политика, банков сектор, небанков финансов сектор, активни политики на пазара на труда и регулаторна рамка по несъстоятелността. Нов момент е включването на препоръки в областта на обществените поръчки за засилване капацитета на възлагащите органи и на Агенцията за обществени поръчки, както и за подобряване на процедурите и контрола върху провеждането им.

Отчетът за изпълнението на специфичните препоръки ще бъде предоставен на Европейската комисия през април 2017 г. със следващата актуализация на Националната програма за реформи и на Конвергентната програма.
На своето заседание правителството призна пет работодателски организации за представителни на национално равнище.

Това са Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската търговско-промишлена палата и Съюзът за стопанска инициатива.
Конфедерацията на независимите синдикати в България и КТ „Подкрепа“ бяха признати пък за национално представителни организации на работниците и служителите.


В категории: Политика , Горещи новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки