Как да тълкуваме чл. 75, ал. 2 от ЗН?


18 Август 2016, Четвъртък


Ако има продажба на имот, който е част от делбената маса при извършена делба,


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

без участие на някой от сънаследниците, тя може ли да се развали?
Ирина Попова,
Враца

Съгласно посочената разпоредба, когато делбата е извършена без участието на някой от сънаследниците, тя е изцяло нищожна. От нея става ясно, че в този случай – при неучастие на някой от сънаследниците в делбеното производство, делбата няма да породи исканите правни последици, а именно няма да прекрати съществуващата съсобственост.
Прогласяването на нищожността следва да бъде извършено от съда по искане на някой от сънаследниците.

Що се отнася до извършената покупко-продажба на делбен имот, преди обявяване на нищожността на делбата от съда същата може да бъде атакувана като нищожна.  
След като не е налице делба за продажбата на идеални части от съсобствени недвижими имоти, ще намери приложение чл. 33 от Закона за собствеността. Съгласно тази норма съсобственикът може да продаде своята част от недвижимия имот на трето лице само след като представи пред нотариуса писмени доказателства, че е предложил на другите съсобственици да купят тази част при същите условия и декларира писмено пред него, че никой от тях не е приел това предложение.

Ако декларацията по предходната алинея е неистинска или ако третото лице купи частта на съсобственика при условия, уговорени привидно във вреда на останалите съсобственици, заинтересованият съсобственик може да изкупи тази част при действително уговорените условия. Искът трябва да се предяви в двумесечен срок от продажбата.
Ако съсобственикът не плати дължимата поради изкупуването сума в месечен срок от влизането на решението в сила, това решение се счита обезсилено по право.   

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки