Образователната реформа тръгва със закъснение и неподготвена


Образователната реформа  тръгва със закъснение и неподготвена
И реформата им тръгна буквално с летящ старт в дисциплината „бумащина”...
12 Август 2016, Петък


Новоизбрани директори първо сменяха имената на училищата си, а после отидоха и на обучение как да правят това и останалото ново

Автор: Борислав Михайлов

На 1 август влезе в сила новият Закон за предучилищното и училищното образование, който мнозинството в 43-ото Народно събрание гласува още през есента на 2015 г. Така на практика стартира и поредната образователна реформа – със закъснение от няколко години, а може би дори и петилетки, както и с „предварение“ от почти година.
Закъснението е стар български специалитет, особено когато нещо трябва да се променя из основи, за да отговаря на изискванията на новото време – в случая на предизвикателствата пред старите образователни системи и методи, които поставят ХХІ век и цифровите технологии.

Неподготвеността също е наш специалитет за началото на всяка реформа. Въпреки че Законът беше приет в началото на старата учебна година, времето така и не стигна, за да бъдат одобрени и отпечатани новите учебници за първи и пети клас. Поради което ученици и учители ще се потят върху новите учебни програми, разполагайки със стари или никакви учебници.

Първо работата, а после обучението

Доказателствата, че реформата тръгва без необходимата предварителна подготовка, не се изчерпват с липсващите учебници. В краткия промеждутък между края на учебната година и 1 август, по нареждане на вицепремиера и министър на просветата Меглена Кунева бяха пенсионирани 155 училищни директори. Заместниците им бяха избрани с конкурс и поеха реформата буквално с летящ старт в дисциплината „бумащина”.
От 1 до 7 август новите шефове трябваше да подадат документи за смяна на имената на училищата. Става дума не за патроните на учебните заведения, а за названията, скрити зад абревиатурите СОУ, ЕГ и МГ, ПМГ и т.н.

По силата на новия закон средните общообразователни училища (СОУ) стават средни училища (СУ), а езиковите и математическите гимназии - профилирани гимназии.
Малка подробност е, че покрай името, директорите трябва да сменят и трудовите договори, и печатите на училищата, както и банковите сметки и електронните подписи. Всъщност става дума за много повече звена от „веригата” - всички ясли, детски градини, училища, ученически общежития, астрономически обсерватории, планетариуми и ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца в страната, както и Държавният логопедичен център.

Цялата тази дълга и трудоемка процедура бе частично облекчена от Агенцията по вписванията, която оповести, че за улеснение на директорите заявленията по пререгистрация могат да бъдат подавани и по електронен път, с електронен подпис. Освен това във всички служби по регистрация в страната към Агенцията по вписванията се приемаха и документи на гише.
За новоназначените директори на учебни и пр. заведения няма нищо ново в казаното дотук. За читателите обаче ще е новина, че на 8 август – ден след края на маратона по пререгистрацията, в Банкя, в Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието започна обучението на новоназначените ръководители на държавни и общински училища.

Дано не ви прозвучи като подигравка, но зам.-министърът на образованието Диян Стаматов ги поздрави за „смелостта да поемат отговорността да бъдат директори точно в това сложно време, когато новият Закон за предучилищното и училищното образование влиза в сила”.
Заместникът на Меглена Кунева ги посъветва да обърнат внимание на комуникацията и социалното партньорство в съвременен и диалогичен формат, като ги предупреди, че менторският начин на управление вече е отживелица. По съветите на зам.-министър Стаматов, директорите трябва да работят така, че да се получи една общност, която да им повярва и да станат едно цяло.

Закон, който дава свобода?

Вън от тези напътствия за училищата като безценна и средно голяма клетка на развиващото се реформаторско образователно общество, участниците в обучението бяха запознати „с общите моменти от закона, със свободата, която той ми дава, и с новостите в държавните образователни стандарти, които вече са готови. Заместник-министърът обясни и как се съставя бюджетът на училище, като им сподели своя опит досега (Източник – пресцентър на МОН).

Ден по-късно и вече от телевизионния екран Диян Стаматов увери, че един от стандартите, които са разработили в МОН, предвижда цялата бумащина и бюрокрация да отпадне и да бъде заместена с електронно боравене с документи, но това ще стане плавно и спокойно.
Е, честито на новобранците директори и яка им гърбина на всички, които тепърва ще изпитват на свой гръб свободата, с която МОН и правителството пуснаха в действие новия Закон за предучилищното и училищното образование, независимо от неподготвеността на системата.

Възможен ли е провал?

Всъщност влизането на Закона сега и в този му вид се подкрепя най-вече от неговите автори, от гласувалите го депутати от мнозинството, както и от ръководния екип на МОН, сформиран от Меглена Кунева, след като пое министерството.
Не липсват и критични коментари. Ето какво казва пред БГНЕС Христо Монов, преподавател по психология във Факултета по начална и предучилищна педагогика в СУ "Св. Климент Охридски": ”Ако питате дали ще има хаос в началото на новата учебна година, поради ред недомислия по прилагането на закона, бих казал, че провалът вече е налице. Истината, според мнението на големи групи колеги и учители е, че на всяка цена бе наложен един закон без диалог с професионалната общност, за да се оправдае в крайна сметка изхарчването на едни пари.“

Като допълнение по темата за парите, но вече като част от делегираните бюджети, на основата на които директорите – нови и стари – формират фонд „Работна заплата” и възнагражденията на учителите, може да се каже, че към началото на август има незаети 1379 места.
Не е тайна, че в повечето случаи учителските заплати са пределно ниски и вкарват опасно близо до „армията” на работещите бедни.

Това е и една от причините за голямата миграция на учителите. По-големият проблем, повече за системата, отколкото за самите преподаватели, е, че повечето от тях са в предпенсионна възраст. По данни на зам.-министър Диян Стаматов в момента на около 5000 учители предстои да се пенсионират, но през следващите 10 години се очаква още около 45 000 човека да навършат пенсионна възраст.
Най-сериозен е недостигът с преподаватели в сферите на математиката, информационните технологии и чуждите езици.

Атрактивна ли е средна заплата от 850 лева

Дори Стаматов признава, че едва сега ръководството на МОН прави първите възможни стъпки учителската професия да стане по-атрактивна.  На този етап обаче средната заплата в отрасъла е едва 850 лева.
Читателите на „Десант” знаят, че на прословутия учителски събор в „Арена Армеец” вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева буквално се опита да „хлъзне” учителите с новината, че предстои увеличение на учителските заплати с 10%, контрирана ден по-късно от премиера с фелфебелското „Пари няма, действайте!”.

Поради което няма и наплив от желаещи да се отдадат на учителската професия. Отсъствие на навалица се забелязва и в съответните педагогически специалности във ВУЗ-овете.
Съгласно новия Закон за предучилищното и училищното образование, трябва да се променят и учебните планове и програми при подготовката на бъдещите учители в педагогическите факултети на българските ВУЗ-ове, но повечето от тях отказват.

Но пък от МОН вече са разработили нов държавен образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Той бе представен пред медиите на 8 август, в същия ден, когато започна и обучението на новите училищни директори. 
Според авторите му стандартът отговаря на новия Закон за предучилищното и училищно образование и е съгласуван със социалните партньори, регионалните управления по образованието, висшите училища и представители на неправителствения сектор.

И учителите ще учат цял живот

Занапред учителският стаж спира да е единственият критерий за кариерно развитие на педагогическите специалисти. То вече ще зависи и от получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен и резултатите от атестирането.
Освен това,  ако досега кариерното развитие е можело да се осъществява само на периоди от 10 години натрупан стаж, то сега инициативността на учителите, желанието им да се квалифицират и усилията, които хвърлят в училище, могат да им помогнат да израснат и в рамките на четири години – поне според зам.-министър Диян Стаматов.

Стандартът регламентира и квалификациите, които учителите трябва да получават. Те са задължени за 4 години да преминат 48 академични часа през одобрени програми за повишаване на квалификацията във външни институции и отделно по 16 часа на година в училището, в което работят. За задължителната квалификация ще се трупат и квалификационни кредити, които впоследствие ще са важни за атестирането.

Програмите за квалификация и институциите, които ги провеждат, ще се водят в специален регистър, за да няма злоупотреби с мними фирми. Директорите на училищата са длъжни да подкрепят учителите, като им предоставят време, отпуск и средства.
Пари ще идват и по линия на Националната програма „Развитие на педагогическите специалисти“, от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, по грантови схеми и програми като „Еразъм”.

Всеки педагогически специалист ще има свое професионално портфолио, в което ще се съхраняват документи и материали, отразяващи активното му участие в образователния процес, в извънкласната и извънучилищната дейност, професионалните му изяви, постиженията на учениците му, както и квалификацията. То ще покрива период от четири години – между две атестирания – за да стимулира учителите към постоянно усъвършенстване.
Първите атестации ще се проведат през учебната 2020/2021 г., но дотогава учителите имат възможност да работят по своята квалификация и за добро професионално портфолио.

Анализирай това
На 9 август МОН стартира официално процедурата по оценяване на проектите за нови учебници за първи и пети клас. Предстоят консултации с учители от цялата страна, които ще прочетат новите учебници и ще оповестят мнението си. След това учителите във всички училища трябва да решат кои от тях искат да ползват и да поръчат, а издателите да ги отпечатат и доставят. Това отнема около шест месеца. Така нови учебници ще има едва за учебната  2016/2017 г.И отново за Закона

Преди дни председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, човек с огромен опит, отказа да аплодира в аванс новия Закон за предучилищното и училищното образование.
„Дали ще допринесе за качеството на образованието, не мога да кажа. Ще трябва да минат две години и да се направи мониторинг. Когато това стане, ще се каже дали е удачна новата образователна структура и преименуванията на училищата и детските градини, което според мен е глупост, както и дали бъдещите учители, които ще влязат в училище, ще са по-добри от тези в момента”, коментира тя. 
Но е съгласна, че е имало нужда от нов закон, както и потребност от нови учебни планове и програми. Според Такева обаче, 19-те нови образователни стандарти по над 100 страници изобщо не облекчават образователната система.

„Нека да видим новото учебно съдържание и тогава ще кажем със задоволство, че законът е добър и че сме си свършили работата. Сега ще трябва да се хвалим без да имаме някаква придадена стойност”, обяснява синдикалният лидер защо едва след 2 години ще е реалистично да се оценява новият закон. А ето и нейният отговор на въпроса „Какви мерки са необходими, за да се запази образователната система стабилна?”:
„Първо, да нямаме демографски проблеми. Второ, да имаме много добра квалификация на учителите в средното образование, добро заплащане и възнаграждение за учителите.”
Дали звучи разумно и/или утопично – преценете сами!


В категории: Анализи , Горещи новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки