Пенсия при хора с ментални проблеми


02 Март 2016, Сряда


Баща ми е с тежка деменция и е настанен в хоспис за хора с ментални проблеми. В момента водя дело за попечителство, но то все още не е приключило,


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

така че нямам права да взимам пенсията му, с която да плащам разходите по престоя му в специализирания старчески дом. Тези дни получих писмо от НОИ, изпратено до него, в което от осигурителния институт съобщават, че спират изплащането на пенсията му, тъй като не я е бил взимал повече от шест месеца.
Разбирам, че такива са правилата, но се притеснявам да не я изгуби. Има ли някакъв начин да се поднови изплащането й и ще бъдат ли възстановени спрените пенсии?

Димитър Тодоров,
София

Съгласно чл. 95. от Кодекса за социално осигуряване (КСО) пенсията се спира:
1. по искане на лицето;
2. когато пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан;
3. когато пенсионерът не е получавал пенсията си повече от 6 месеца;
4. когато не се следва изплащането й;
5. когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказаните условия на труд.

Длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, може да издаде разпореждане за спиране на пенсията, когато са представени доказателства за обстоятелства, които могат да доведат до нейното прекратяване. Разпореждането се издава в 14-дневен срок от представяне на доказателствата. Ако се установи, че няма основание за прекратяване на пенсията, тя се възобновява от датата на спирането.

Съгласно чл. 96 от КСО пенсията се прекратява, когато:
1. пенсионерът почине;
2. детето навърши възрастта, до която може да получава наследствена пенсия, или е осиновено;
3. преживелият съпруг, който получава наследствена пенсия, встъпи в брак;
4. отпадне основанието за получаването й.

В случаите по т. 1 пенсията се прекратява от края на месеца, през който е починал пенсионерът, а по т. 2 - 4 - от датата, на която е възникнало основанието за прекратяването.
Съгласно чл. 97 от кодекса спряната пенсия се възобновява, а прекратената се възстановява по писмено заявление на пенсионера, когато отпадне основанието за спирането или прекратяването й.
Пенсията се възобновява или се възстановява от деня на отпадане на основанието за спирането или прекратяването й - ако заявлението е подадено в 3-годишен срок от тази дата, или от подаването му - когато срокът е пропуснат.

Спряната на основание чл. 95, ал. 1, т. 2 пенсия (когато пенсионерът не се яви за преосвидетелстване от органите на експертизата на работоспособността, след като е служебно повикан) се възобновява от датата на спирането й, ако се установи, че пенсионерът не се е явил за преосвидетелстване поради уважителни причини.
Препоръчваме ви да се консултирате с териториалното поделение на НОИ за това при какви условия ще възобновят пенсията във вашия случай. За съжаление възстановяването ще е от датата на спирането, като пропуснатите 6 пенсии няма да бъдат възстановени.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки