Арменската общност в Добрич вече има своя история


Арменската общност в Добрич вече има своя история
На църквата „Св. Ованес” в Добрич и съхраняваните в нея артефакти за историята на арменската общност в града, е отделено подобаващо място в книгата на Едвард Жамбочян
24 Април 2015, Петък


Арменският народ е един от най-древните в света и първият, който официално избира християнството за своя религия още в далечния ІV век.

Автор: Радослав Симеонов, уредник в Регионален исторически музей - Добрич

В превратната си хилядолетна история арменците са попадали под властта на различни завоеватели, били са подлагани неведнъж на жесток религиозен гнет и геноцид.
Поради това още преди много векове започва и разселването на арменското население в различни краища на Европа и света, включително и в България. Арменската диаспора по нашите земи е позната още от ранното Средновековие. За периода от V до ХІ век, византийските императори често пристъпват към  компактно преселване на арменско население в Тракия, Македония и Родопите.

Доказателства за вековното арменското присъствие тук се съдържат в поредицата често срещани топонимични названия като „арменово”, „ерменлии”, „ермените”, „ерменка”, „арменска поляна” и др.
След османското завоевание на Балканите, притокът на арменски преселници към българските земи продължава. Поради тежките условия за живот в някои райони на Мала Азия и несекващите конфликти между Османската империя и Персия, към края на ХVІ и началото на ХVІІ век в българските земи започват да се формират устойчиви арменски етнорелигиозни общности.

Сред градовете, където най-рано се заселват арменци, е и Хаджиоглу Пазарджик (дн. Добрич), наред със Силистра, Провадия, Русе, Варна, Пловдив и др. 
Известно е, че най-ранното писмено известие за арменци в Добрич принадлежи на хърватския учен и пътешественик Руджиер Бошкович, който през 1762 г. отбелязва, че в града има богати арменски семейства, обитаващи големи и добре обзаведени къщи.
Страници за арменската колония в града посвещават и едни от най-талантливите и меродавни добрички краеведи от миналия век като Данаил Бекяров и Любен Бешков. Те предоставят интересни данни около заселването, числеността и поминъка на арменците, както и за църквата „Св. Ованес Евангелист”, намираща се на днешната улица „Даме Груев”. 

Няколко публикации относно арменските общности в Североизточна България има и известният варненски археолог Ара Маргос. Освен тях обаче, почти липсват други стойностни проучвания за живота и присъствието на този етнос в Добрич.
Преди месеци на български език се появи едно четиво, което може да запълни тази празнина.

Това е книгата на Едвард Жамгочян „Арменците от някогашния Базарджик”. Авторът е известен румънски писател, публицист и журналист от арменски произход, който от няколко десетилетия живее и работи в САЩ, без обаче да забравя своите родови корени.
След близо 60-годишна проучвателска и събирателска дейност той завършва изследването си през 2010 г. Освен огромното количество литература на арменски и румънски езици, които са използвани от автора за изготвянето на книгата, правят впечатление и изключително ценните фотографии в нея, някои от които са с почти стогодишна давност, част от семейните архиви на няколко стари добрички фамилии като Калпанян, Тавитян и Тозанян.

Авторът се позовава на стари арменски ръкописи, както и на малко известни и може би въведени за пръв път в научно обръщение сведения на пътешественици, преминали през града и оставили свои бележки за него.
Освен данните на арменския пътешественик от ХVІІ в. Симеон Дбир Лехаци, тук са приведени и факти, публикувани от някои полски, османски и италиански пътешественици за града и неговото население.

Посочени са и конкретни статистически данни, оформени в табличен вид. От тях е видно, че арменската диаспора в Добрич чувствително нараства към края на ХІХ в.
Според ненапълно потвърдени данни, заради предприетите от османските власти погроми в периода 1894-1896 г., над 50 000 арменци намират убежище в Княжество България и вероятно част от тях остават тук. Но най-голямата арменска бежанска вълна е след края на Първата световна война. Извършеният от младотурското правителство геноцид, при който загиват над 1,5 млн арменци, принуждава останалите живи да търсят спасение в други европейски държави, сред които са България и Румъния.

Според данните на Едвард Жямбочян,  арменската колония в Добрич е най-многолюдна към началото на 30-те год. на ХХ в., когато градът е обитаван от над 1000 арменци. След  подписването на Крайовския договор броят на арменците в града  бележи трайна тенденция към спад, тъй като доста местни арменски фамилии предпочитат да се преселят при свои роднини в Румъния.

През 1946 г. пък правителството на СССР дава възможност на желаещите арменци да се завърнат в родината (т. нар. „Неркахт”), което допълнително стопява числеността им в страната и респективно в Добрич. Извършените стопански преобразования в България след 9  септември 1944 г. пряко засягат интересите на дребните собственици-арменци и затова никак не е чудно, че през 50-те и 60-те год. на миналия век мнозина от тях се ориентират към емиграция в западни държави, където частната инициатива не е ограничавана.

Други пък предпочитат да потърсят препитание в по-големите градски центрове като София, Варна и Пловдив. Особен интерес в тази глава предизвиква описанието на стопанските занимания на арменската общност, които безспорно имат своя принос за икономическата еволюция на града.
Както е известно, арменците са прочути със своите търговски инициативи и занаятчийски умения. В Добрич те също се занимават с търговия, златарство, бръснарство, сърмаджийство, а в по-ново време и с часовничарство, обущарство и фотографско изкуство.

В някои от тези занаяти те са абсолютно доминиращи и имат водеща роля. Авторът подробно описва занаятите, практикувани от добричките арменци, като изброява представителите на известни фамилии, свързани с тях. 
Сериозно внимание е отделено и на историята на църквата „Св. Ованес”, която днес е една от 12-те съществуващи  арменски църкви в България. Освен описанието на самия храм, авторът разказва за безценните артефакти съхранявани в него, както и дава превод на текстовете, изписани върху паметниците в църковния двор. Страници в книгата са посветени и на различните арменски просветни институции в Добрич – училището „Вартан Мамигонян”, професионални школа като шивашко, бижутерско, фотографско, които са били посещавани естествено и от български ученици.

С подробни биографични данни са представени арменските духовници и учители, свързали по някакъв начин своя живот с  Добрич.
Прави впечатление, че повечето от тях са и активни участници в арменското националноосвободително движение, а някои се оказват впоследствие и фигури от национална величина за арменския народ. Не са пропуснати различните национални организации и партии, спортни, културни и благотворителни дружества, осъществяващи доста интензивна дейност, макар и далеч от родната Армения.

Във финалните страници е направен опит за създаване на галерия от образи на известни  арменски фамилии, оставили траен отпечатък върху почти всички сфери на обществения живот в града. От редовете на книгата проличава изключително активния социален живот, който води арменската общност в Добрич. Той безспорно е допринесъл за запазването на нейната национална идентичност, език и обичаи.
Книгата на Едвард Жамбочян, наред със своя енциклопедичен за арменската общност в града характер, е безспорно и ценен принос за историята на Добрич, защото арменците са едни от неговите най-ранни обитатели.

Тя обрисува арменското население като будно и предприемчиво, което ревниво съхранява своите национални традиции. Макар че никъде не е изведено като концепция, от нея прозира и фактът, че българи и арменци винаги са живели в сговор и разбирателство през различните исторически епохи, без да имат каквито и да е било конфликти помежду си.
Единственият недостатък на това прекрасно издание е предоверяването на румънски източници, които не винаги са обективни и добронамерени относно българското историческо минало, впредвид аспирациите на Румъния към Добруджа.

В резултат на това, годините на румънското владичество в Добрич (1919-1940) са почти идеализирани, а и събраните от автора данни касаят предимно този период. Не са малко, за съжаление, и допуснатите фактологични грешки, но въпреки всичко те не могат да променят положителната оценка за това издание, с което добричката арменска общност може с основание да се гордее.
То с основание може да бъде определено като едно от най-добрите изследвания, направени някога за арменска общност в България.В категории: Горещи новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки