Разширяват защитена зона „Кървав камък“ с терени от 18 села в Трънско


Разширяват защитена зона „Кървав камък“ с терени от 18 села в Трънско
02 Март 2021, Вторник


Предмет на опазване в нея са букови гори, дъбово-габърови гори, неблагоустроени пещери, европейски вълк, прилеп, бръмбар рогач и други природни местообитания

Автор: Десант

Площи в землищата на 18 села на територията на община Трън да попадат в защитената зона „Кървав камък“ предлагат от Министерство на околната среда и водите. Предложението е отправено към обществеността чрез проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, съобщава Zapadno.com.

Защитената зона е разположена в землищата на трънските села Бохова, Вукан, Горна Мелна, Горочевци, Джинчовци, Докьовци, Долна Мелна, Дълга лука, Еловица, Кожинци, Костуринци, Къшле, Лева река, Мрамор, Пенкьовци, Реяновци, Стайчовци, Шипковица и други 8 села в Кюстендилско.

Предмет на опазване в защитена зона са букови гори, дъбово-габърови гори, неблагоустроени пещери, европейски вълк, прилеп, бръмбар рогач и други природни местообитания. Защитената зона се обявява с цел опазване и поддържане на типовете природни местообитания, техните популации и разпространение в границите на зоната, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в Континенталния биогеографски регион и други.

В границите на защитената зона се забранява: движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; промяна на начина на трайно ползване, разораване, залесяване и превръщане в трайни насаждения на ливади, пасища и мери, при ползването на земеделските земи като такива; употреба на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества, хранителни субстрати и продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Закона за защита на растенията и други.

Общата площ на защитена зона „Кървав камък” е 176 870,291 декара. В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.


В категории: Новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки