Дали Дева Мария е била българка


Дали Дева Мария е била българка
Езер Вайцман
14 Август 2017, Понеделник


Какъв е етническият произход на Исус Христос

Автор: Борис Цветанов

Не вярвам да има читател, чието сърце да не зачестява ударите си при простичкото „Господ е българин!“. Ако повярваме на окултното, тия думи изригват от дълбоко колективно несъзнателното, за което пише Карл Густав Юнг.
Божествен народ сме, богоизбран народ – учи Петър Дънов. И не само той. Но Учителят казва и друго – веднъж посочил лъвчето от герба и попитал откъде идва. И сам веднага отговаря: „Българите са забравили миналото си. Лъвът в своя герб те носят от еврейските пустини“.

През 2000 г. израелският президент Езер Вайцман се обръща към тогавашния наш държавен глава при посещението му в Йерусалим: „Вие сте президент на велика нация. Историята на България е сплетена завинаги с нашата история...“. В същия ден в града с Божия гроб е открит булевард на името на страната ни.
Изследователят на митове и легенди Христо Арнаудов пише: „В митовете може и да няма истински истории, но там е пълно с исторически истини“!

Нито един от досегашните трудно изброими изследователи на живота на Исус Христос не е поставял въпроса за националния му произход. Евреин – и толкова. Учението му е универсално, световно. Британецът Ф. В. Фарнал отбелязва, че населението на Галилея, откъдето е родом Спасителят, било население от езичници, национално различни от евреите. Ние писахме в „Десант“ преди години, че Божият син е проповядвал сред етнически българи... Но това не е основното.
Латинският хронограф (354 г.) сочи българите като един от 25-те най-стари народи (повечето още по онова време вече изчезнали), които произхождат от коляното на Ной – сина му Сим (Известен), внука му Зиези.

Според Паисий, родоначалник на българите бил Яфет, в превод – да се множи.
По мнението на хазарския хаган Йосиф, един от десетте сина на Яфет носел името Б-лг-р.
Древни източници сочат, че на Яфет му било наредено да засели Европа и първата вълна племена преминали през Черно море (науката го доказва, за което вече е писано  в „Десант“).
В „Тайната книга на богомилите“ се споменава, че българите били доведени по нашите земи лично от пророк Илия.

Дългогодишният изследовател на библейските притчи д-р Светлозар Попов изтъква, че проучвайки прочутите Кумрански свитъци, стигнал до извода, че има „плътно мълчание на международния екип“, изследващ древния ръкопис, за това, че съществува безусловно открит чужд на юдеи и араби етнически елемент и това „обърква както научното, така и теологичното построение на древността“.

От общото към по-конкретното. Протойерей Иван Гошев в своя малка книжка за живота на Исус описва външния му вид: „не приличащ на евреите... явявал се бръснат и с плитка през рамото“. Това е доста съществено. В „Левит“ (гл.19,27) Господ нарежда на Мойсей: „Не стрижете косите си кръговидно!“, разбирай – на плитка, наричана още чумбас.
Това го има и в писмото на Пилат: „...среден на ръст... като назарянин той носи коса“. За да се подчертае „носи коса“, това означава, че Христос е носел косата си по различен от общоприетия за евреите начин. И отново стигаме до описанието, че това е плитка или чумбас.

Ново доказателство, че Спасителят е от друга, различна от тая на юдеите националност, намираме в Новия завет – Йоан глава 5: „юдеите гонеха Исус, защото вършеше тия неща (чудесата, изцеляване и пр. ) в събота“. Да се работи в този ден е допустимо в онова време само за хора от друга, чужда на юдеите националност.
И една загадка. В края на тридесетте години на миналия век окултистът на Райха Отто Ран идва в България със строго секретна мисия с участието на елитни части на СС. Ровили са около Мадарския конник, поставяли са уреди, улавящи излъчване от него, правили са разкопки в Златоград и Странджа. Смята се, че са търсили следи на Кивота и че са ги водили тайно научени от експедиция в Тибет неща за българите.

Връзката Исус-Тибет е известна отдавна. Мнозина изследователи смятат, че Спасителят, поне като дете, е прекарвал известно време там, а че българският етнос е бил заселен в Тибет и Хиндокуш вече го знаят и децата.
Време е да надникнем в потайностите, разкрити преди доста години от неуморния изследовател и дисидент Йордан Вълчев, за когото неведнъж сме писали.

Той рязко обръща гръб на традиционалистите в изследванията по старата българска реч и ги свързва с две изречения на Исус Христос, които евангелистите, кой знае защо, предават не както си е обичайно, а в буквалното им оригинално произношение. Този похват е познат в литературата, когато предаването на една мисъл на езика, с който си служи авторът, е по една или друга причина незадоволително предадена и има необходимост от достоверност на произношението.

Едното от тия две изречения е „Талита куми“ – когато Исус възкресява мъртво момиче, както и предсмъртният му вик от кръста: „Или, или, лама савахтани!“.
Евангелистът Марко е дал както произношението, така и превода: „Момиче, стани“. Като се допуска, че „талита“ е момиче и „куми“ – стани. Йордан Вълчев се усъмнява и започва да разнищва кълбото.
Вече стигнахме до окончателното и неоспоримо намиране на доказателство за чуждата на юдеите националност на Исус, който през всичкото време на проповядване на учението си говори на армейски и юдейски, а ето – при огромното напрежение, когато трябва да извърши чудото с момичето и вече на прощаване със земния живот, изведнъж проговаря на чужд, затруднил евангелистите, език.

Според науката, в моменти на големи вълнения и страдания, подсъзнателно човек проговаря на майчиния си език. Знае се от всеки полиглот, знае се и от тайните служби – често тази особеност е лягала в основата на провала на изключително добри в занаята си разузнавачи.
Еразъм Ротердамски 70 години не е обелвал дума на майчиния си език, но на смъртното легло проговаря на него. Изводът е, че и в случая с момичето и на кръста Исус  е говорил на майчиния си език.

Йордан Вълчев изследва всякакви близки и далечни езици, в които има следи от древни български думи, и оспорва, че „талита“ е момиче, а „куми“ е стани. И с особена страст разгадава българската връзка в общоприетото от всички изследователи, че „Или, или, лама савахтани!“ е цитат от псалом на Давид от Стария завет.
Той изследва езика на хунорите, за които вече стана дума, че от тях е истинският национален произход на Исус, както и езика на чувашите, българи по етнически произход. И без да се впускаме в подробности, за да се спрем повече на предсмъртните думи, приемаме казаното от изследователя, че „талита“ означава „стани“ и „куми“ е момиче (в стари времена кумичката на сватбата е все още неомъжена жена).

И така в евангелието на Матей ( 27, 45-50) четем: „...а от шестия час тъмнината покриваше цялата земя до деветия час. Около деветия час Исус извика със силен глас – Или, или, лама свахтани! – сиреч: Боже мой, защо си ме оставил?!“.
При Марко няма превод и може да се приеме, че и при другите евангелисти преводът е по-късно дело, прибавка на нелипсващи и в ония далечни години умни редактори, които карат изследователите да приписват думите като цитат от псалома на Давид. Но внимателен анализ сочи друго. Ето цитатът: „Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил (защо стоиш далече от спасението ми) и от думите на спасението ми!“ и т.н. Споменатият сериозен изследовател на живота на Спасителя – Фарар – освен че пише: „изразява своята скръб чрез слова от псалома“, добавя, че още е и „тайнствено възвание, пълното значение на което никога не ще стане ясно на човека“.

Истината е, че „защо ме изостави“ звучи и чисто по човешки състрадателно и разбираемо, но все пак Йордан Вълчев смята, че това биха били думи на предал се, капитулирал човек, докато Исус е боец фанатик, преживял къде-къде по-големи  страдания... Но в този момент на върховно изпитание той просто е проговорил на майчиния си език – окончателното, както казахме, доказателство за българския етнически произход на Спасителя.
„Повдигнатите въпроси – пише по този повод изследователката на изконно българското  Вера Гюзелева, – повдигнати още от протойерей Иван Гошев, са ме озадачили, но не съм имала смелостта да си задам въпроса – бил ли е все пак евреин Христос? И това ще повдигне един ден много препирни и ще възбуди враждебността на мнозина по различни причини“ (писмо до Йордан Вълчев от 11 март 1973 г.).

Според Вълчев „или, или“ е идентично с българското „ела-ела“ ( диалектно „ела ми“). Тази дума я няма в славянските езици. Има хунорски произход и вече сме напълно наясно, че в Галилея са живеели именно хунори.
Наред е думата „лама“. И връзката с Тибет. Тя има тибетски произход и означава според българския и европейски речници „тибетски монах“. Но това е едно традиционно разкодиране на думата. В езика на тибетското население няма звук „р“. Той се произнася като „л“. В такъв случай защо „лами“ да не е всъщност „рами“. „Рама“ в значение на Бог – така е известна в езика на стария български етнос. И при хунорите в частност.

Остава „савахтани“. Савах е утро (заран) – трансформацията „б“ във „в“ е поради гръцката транскрипция. „Тан“ пък е стара българска дума (и сега съществува в чувашкия и в други езици на население от български етнос) и означава „слава“. От „тан“ са българските имена на Тано, Танко, Дянко.
В крайна сметка, на чист майчин език Исус просто е извикал: „Ела, ела, Боже на утринната слава!“ (Възкресението).
Но и това не е всичко.

Логично е майката на Спасителя да е от български етнически произход.
И веднага стигаме до любимото на поколения българи твърдение, че българките са най-красивите жени на земята. То не е измислено в наше време.
Още девети век има записана фолклорна песен в държавици на Изток, в която се пее: „Робини карат от Болгар“, като се описва неземната красота на пленничките от Велика България. А в Изтока от незапомнени времена е характерно преклонението пред женската красота.

„Жена, облечена в слънце“ – само толкова са ни оставили евангелистите като описание на външния вид на Светата дева, при това едва в Откровението на Йоан!
Но нещо повече откриваме в апокрифната литература (в някогашния смисъл тя не е забранена, а съкровена, тайна). В „Сказание за Афродитиан и чудото, което стана на персийската земя“ (смята се, че текстът е писан от тримата мъдреци, вървели по следата на Витлеемската звезда) Дева Мария е висока на ръст, мургава, с овално лице, красиви, сплетени коси и миловидни украшения.

Други апокрифи разкриват още подробности – била е с големи кафяви очи и кестеняви коси. Когато тя бяга с младенеца на ръце от гнева на Ирод, пресрещат я кръвожадни разбойници. Но жестокият им главатар Димас е поразен от красотата на жената и отсича: „Не правете зло на тия хора!“.
Прочети, читателю, още веднъж апокрифното описание на външния вид на Дева Мария – не ти ли се струва, че това е описание на една традиционна българска жена?! Ако още се съмняваш, кажи си, че поне не е била блондинка.


Евангелието на Матей В апокрифната литература Дева Мария е описвана с красиви кафяви очи и кестеняви коси На разпятието Исус Христос е говорил на родния си език

В категории: Добри Вести , Светии и свещеници

14
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
14
кан Емилян първи Български
07.12.2019 04:16:39
1
0
от савската царица произхожда исус и е 100% и евреите значттова
13
Клавдий
20.07.2019 16:50:12
0
1
Само малоумни хора биха повярвали на това!!! До тези които вярват в тази ..... не знам повръща ми се дори, ВИЕ СТЕ МАЛОУМНИ ПСИХИЧЕСКИ НЕ СТАБИЛНИ. БЪРЗО НА ПСИХИАТЪР АМА БЪРЗО !!!!
12
Естер
06.03.2018 14:36:15
6
1
Толкова глупости накуп, скоро не бях чела. Да се смееш ли, да плачеш ли...Исус е бил евреин, Мария е била еврейка, Йосиф е бил евреин. Исус е сина на Бога, тоест Бог, Мария и Йосиф не са описани как изглеждат, нито Исус е описан. Някой е усетил, че българинът е много чувствителен към ласкателства и давааайййй. Вземете та прочетете Книгата, та да ви светне кой кой е, защо е и т.н. Тази глупавa статия ще я прочете и после ще я забравите, a Библията ще ви промени живота на 180°!
11
Павел
12.10.2017 20:44:24
6
3
Българите НЕ сме Богоизбран народ,нито пък Новият Израил. Под Нов Израил се подразбират всички езически народи,които ще повярват православно(правилно) в Месията Господ Бог Иисус Христос (за съжаление еврейският Богоизбран народ се отрече от Собственият си Бог,Цар и Първосвещеник) и се кръстят в Неговата Църква,Която е Светата Православна Църква.
10
Павел
12.10.2017 20:40:35
4
7
Пресвета Богородица НЕ е българка. Тя НЕ е мургава,нито черна. Божията Майка и Дева Мария е ЕВРЕЙКА И ЮДЕЙКА с бяла кожа. Пресвета Богородица Дева Мария произхожда от Богоизбрания Еврейки Старозаветен народ-следователно Тя е Еврейка и Юдейка,нямаща нищо общо с прабългарите и българите и останалите народи. Иисус Христос ,Който е Богочовек,по човешката си природа е също Евреин -Най-Великият Евреин и Юдеин и Най-Великият Човек на света -Безгрешен,Безсмъртен,Праведен,Справедлив.

Всичко в тази статия е пълна глупост и лъжа! Борис Цветанов е написал едни гнусни лъжи!
9
Пенсияс Кола
22.08.2017 12:29:50
4
4
а аз все мислех, че са македонци...
8
Diana Velichkova
15.08.2017 10:58:47
15
4
Исус е бил арамеец (признат факт и от самия Папа Франциск при срещата му с Бенямин Нетаняху в Израел), а арамейците са наследници на Скитите, скитащите племена на древните българи. - Всички тези древнобългарски племена са носили със себе си древнобългарската духовност и почитанието си към Бога Слънце, когото древните българи са наричали Сурва, Ален, Румен.
Дори самото название на Арамейците идва от името Румен - Ару(ъ)мейци, така както са и Арменците, Румънците и др. народи, произлезли от българите.
- https://www.kaldata.com/…/11311-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%8A%D…/
Тази Древнобългарска духовност освен с почитанието си към Бога Слънце се е отличавала и с просветлената си мъдрост.
Все още в стари храмове и синагоги в Близкия изток са запазени изображения на Бога Слънце - Коларят, подкарал Колата с 4те коня на 4-те сезони, почитан от Дедите ни. - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=557795597673401&set=a.313566338762996.73416.100003288970327&type=3&theater
Исус като арамеец е бил всъщност последовател на най-древната духовност - тази на Бал / Бъл / Бел Древнобългарската Богиня на Светлината и Нейния Син Бога Слънце БалАз / Белис / Бал Самин, каквито са били и всички Древнобългарски жреци. БалХората / Българите са нарекли Слънцето Ален / Алъ и са го обожествявали като Бог Син на Бал.
Думите на Исус в Гетсиманската градина всъщност са обръщение към Светилото: E-LEE E-LEE L-MAA-NAA SAA-BAACH-TAA-NEE - "Алъ, Алъ ЛаМана СъБата Ни" и означават следното: Слънце, Слънце (Алъ, Алъ) Мое (На) Слънце (ЛаМаН - Светлинна Душа), ти ме (Ни) остави на Богинята Създателка (СъБата - Със Богинята Ба-та, Бабата, Прамайката на Древните българи). Или казано с днешни думи: Слънце, Слънце, ти ме предаде на Богинята на Вечността!
7
Вера Евтимова
14.08.2017 16:00:13
13
6
Съвсем близо до истината. Душата на Света Богородица и днес е претворена в тялото на българка. Само дето няма кой да повярва. Жената, родила Христос, подлежи на закона на еволюцията, прераждането. Тя се преражда от векове от едно тяло в друго. Ще спомена някои от нейните инкарнации. В Египет - Изида. В Израел - Мария, В Русия - Елена Блаватска. Във Франция- Жана Дарк. А в България носи името на Вярата...Какво ще кажете сега?...Докажете обратното, ако можете...
6
Диана Величкова
14.08.2017 13:02:42
18
8
Първо,България не е тъпа,тъпи са всички,които не оценяват къде са попаднали/България/,второ,България няма как да е втори израил,защото израил означава ИЗВЪН РАЯ,а България е РАЯ
И ТРЕТО,самите евреи вече правят документални исторически филми,които доказват,че собствената ИМ история лежи на откровени лъжи и НЕ доказани факти!!!
5
Ваня
16.06.2017 08:30:30
6
30
Това са глупости и лъжи! Господ Бог Иисус Христос,както и Неговата Пречиста и Преблагословена Майка Пресвета Богородица и Дева Мария са ЕВРЕИ и ЮДЕИ,нямат нищо общо с тъпата България! България НЕ е новият Израил,както говори лъжеца Петър Дънов. Новият Израил се всички НАРОДИ,който правилно и православно почитат и вярват в Господ Бог Иисус Христос,в Божията Майка и Дева Мария и във всички светии!
4
Тинтири Минтири
17.04.2017 21:57:25
10
8
Логично е майката на Спасителя да е била от български произход ли?!?!?! Само заради това, че е била красива?

Невероятни глупости пишете!
3
Аврам
03.01.2016 17:21:59
7
4
Изключително много уважавам вашият вестник и затова
мисля,че има по-сериозни начини за патриотично възпитание
и повишаване на националното самочувствие на българите.
Желая ви успех и Честита Нова Година!
2
playboy arbiter kato fulgenci
26.12.2015 08:37:30
2
3
ami dobre e v balgaria da ima naushen zenter po isushvane na vsishki po vashni religii i pismenosti i podobni vjarvania dori i da sa voodu religiii za da mogat balgarite da imat prosvetlenieto i vasmoshnosti da se rasvivat spored hristianstvoto no da posnavat konkurenziite na hristianstvoto az naprimer sam shivjal v zapaden berlin kato shenen za germanka kadeto sa predstaveni vsishki po vashni religii i narodnosti i se naushih da bada toleranten kam mirni hora i mirni religii koeto e po nemski ,,,friedliche coexistenz ,,,mirno savmestno sashtestvuvane ,,,i se naushih she vseki shovek i vseki narod moshe da bade dostoen za uvashenie ako e dostoen za tova , i ne moshe za tova she evreina einstein izmislil goljamata bomba s kojato srutil japonia da se mrasjat japonzite i evreite no moshe da se mrasi vojnata i vojnite .
az naprimer nikogo ne mrasja no za sashalenie i na nikogo ne pokasvam she go obisham za da ne me isnudvat da plashtam tova koeto obisham kakto mnogo pati v moja shivot i za da imam jasni vsaimnootnoshenia bes gubene na vreme i pari vavedoh v berlin semafornata sistema na vsaimnootnoshenia za simpatii ,,,
ZELENO ,DREHI ,NOKTI ,OBIZI OBUVKI PODSKASVA OK IMAM SIMPATII ,SHALTO POKASVA ISSHAKAJ MOSHE DA STANE ZELENO ILI SHERVENO , SHERVENO PODSKASVA ZASEGA NJAMA DA STANE a dali isus hristos e bil evrein ili balgarin ili drug to ima znashenie kam koi lishnosti i narodnosti ima simpatii a ne ot kakav proishod e ili bi mogal da bade .az naprimer bes da sam isus hristos kato mi haresva njakoja shena i mi podskashe sas zelen signal she ima simpatii moshe da rasvija simpatii kam neja i nejnia rod i narod i prijateli i prijatelki .
1
Обикновен българин
23.12.2015 19:23:00
8
7
Ние българите несме избран от Господ народ,както е учил П.Дънов,който е бил фантазьор-християнин и сие представял невъзможни неща-миражи.И ние сме правили грехове във вярата.При цар Иван Александър-1331-1371 год.богомилството нее било онова-силно учение за чисти християнски нрави по времето на цар Петър-927-969 години.Но,при цар Ив.Александър богомилите в България се развалили пиели вино,преяждали,повечето от тях разведени и ергени ходели с разведени жени.Еретици-християни с лъже-учения за Господ Исус се подигравали на Него-Твореца Ни.Романа Антихрист на Емилиян Станев-1967 год...Не сее чувствал добре Исус Христос-Нашият Господ и за туй е дал турците да завземат нашето Българско Царство.При с.Черномен 1371 год.пияни и отдали се на разврат с походни проститутки през ноща българските,сръбски и гръцки отряди на Вълкашин и Углеш ок.12 хиляди души били изненадани с нощна атака и посечени и гонени от около 6 хиляди турски конници.Ако,е имало дисциплина и силна вяра в Христос,а не пиене турците са щяли да бъдат сломени и прогонени в Анадола при Черномен и България нее щяла да падне под турско робство.[bluescreen]
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки