Имат ли давност съдебните такси


Имат ли давност съдебните такси
03 Декември 2015, Четвъртък


Здравейте, г-н Митев,
Прочетох в един от броевете на „Десант“, че има давност за неплащане на здравниАвтор: Христиан Митев юрисконсулт

осигуровки при безработните и социалнослабите. Аз съм инвалид, прикован съм към леглото и живея от социални помощи.
В началото на годината получих известие, че дължа съдебни такси по старо дело за имот в размер на 200 лева, които с лихвите от момента на делото до ден днешен са се превърнали в непосилна сума за мен. Въпросът ми е, има ли и в този случай някаква давност?
Предварително ви благодаря за отговора!
Матей Иванов,
Велико Търново

Интересуващата ви уредба е в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Задълженията, които имате за заплащане на съдебни такси, представляват публични вземания в полза на бюджета на съдебната власт. Същите се събират от Националната агенция за приходите (НАП).

Съгласно чл. 168, т. 3 от ДОПК публичното вземане се погасява по давност.
Чл. 171 от същия кодекс разпорежда, че публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

С изтичането на 10-годишен давностен срок (т. нар. абсолютна давност), считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено.

Давността спира:
1. когато е започнало производство по установяване на публичното вземане - до издаването на акта, но за не повече от една година;
2. когато изпълнението на акта, с който е установено вземането, бъде спряно - за срока на спирането;
3. когато е дадено разрешение за разсрочване или отсрочване на плащането - за срока на разсрочването или отсрочването;
4. когато актът, с който е определено задължението, се обжалва;
5. с налагането на обезпечителни мерки;
6. когато е образувано наказателно производство, от изхода на което зависи установяването или събирането на публичното задължение.

Давността се прекъсва с издаването на акта за установяване на публичното вземане или с предприемането на действия по принудително изпълнение. Ако актът за установяване бъде отменен, давността не се смята прекъсната.
От прекъсването на давността започва да тече нова давност.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки