След присъда на Съда на ЕС: В Рила вече са определени две нови защитени зони


След присъда на Съда на ЕС: В Рила вече са определени две нови защитени зони
27 Март 2019, Сряда


Мерките са във връзка с мрежата Натура 2000 по Директивата за местообитанията за видовете кафява мечка и главоч

Автор: Силвия Горанова

Министерският съвет взе решение за определяне на две нови защитени зони в Рила – за опазване на дивите птици - с код BG BG0002129 Рила буфер и за природните местообитания и дивата флора и фауна - с код BG0000636 Ниска Рила.

С приемането на новите защитени зони в района на Рила България изпълни поетите ангажименти в изпълнение на решение на Съда на ЕС по дело С-97/17, както и на запитвания от страна ГД „Околна среда“ към ЕК по отношение на отстраняване на недостатъчности в мрежата Натура 2000 по Директивата за местообитанията за видовете кафява мечка и главоч.

Припомняме, че България не бе обявила за специална защитена зона цялото орнитологично важно място, обхващащо Рила планина. Освен това не бе класифицирала най-подходящите по брой и площ територии за опазването на видове птици, конкретно определени съгласно директивата за опазването на дивите птици, поради което не е изпълнила съответните си задължения по тази директива.

Това бяха причините Съдът на Европоейския съюз да осъди България през миналата година.

В съобщението на съда в Люксембург от 2018 г. се казва, че Рила е важен регион на обитаване на птици и една от най-значимите територии в Европейския съюз за опазването на около 130 вида гнездящи птици. От европейско природозащитно значение са 41 вида, като един от тях е застрашен в световен мащаб. 

Съдът припомня, че през 2016 г. Европейската комисия предяви иск за осъждането на България, тъй като в специалната защитена зона "Рила" не е било включено орнитологично важното място "Рила" в неговата цялост, т.е. останали са незащитени територии, които по брой и площ са най-подходящи за конкретно посочени от Комисията видове птици в съответствие с Директива 2009/147 относно опазването на дивите птици. 

Тогава от комисията съобщиха, че завеждат дело срещу България пред Съда на ЕС поради неизпълнението на страната на задължението за опазване на уникалните местообитания и на важни видове птици в Рила планина.

Съгласно законодателството на ЕС за опазването на дивите птици държавите членки са длъжни да определят специални защитени зони за опазване на застрашените от изчезване видове, на уязвимите към промените в местообитанията им птици или на птиците, считани за редки или нуждаещи се от специална грижа. 

През 2016 г., когато ЕК заведе делото срещу България в Люксембург, страната ни по преценка на властите в Брюксел е класифицирала правилно 72% от зоната като специална защитена зона. По този начин обаче не са обхванати важни части от местообитанията на 17 застрашени вида птици.

Така се застрашават видове като пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus) и врабчовата кукумявка (Glaucidium passerinum), както и белогърбия кълвач (Dendrocopos leucotos), трипръстия кълвач (Picoudes tridactilus), лещарката (Bonasa bonasia) и черния кълвач (Dryocopus martius), обясниха тогава от комисията. 


В категории: Новини , Туристически обекти , Природа

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки