Близо 40 тона некачествено дизелово гориво е изтеглено от пазара


Близо 40 тона некачествено дизелово гориво е изтеглено от пазара
20 Август 2020, Четвъртък


Десетки нарушения са открити при проверки за изпълнението на техническите и качествените изисквания към течните горива, разпоредени от ВАП

Автор: Десант

В изпълнение на конституционния прерогатив на прокуратурата да следи за спазване на законността и в защита на държавния и обществения интерес в плана за дейността на Върховна административна прокуратура (ВАП) за 2020 г. е предвидена проверка за законност по спазване на изпълнението на техническите и качествените изисквания към течните горива, нормите за съдържание на олово, сяра и други вредни вещества (замърсители) в тях, която бе възложена на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).

В изпълнение на акта по реда на надзора за законност във ВАП е получен доклад от ДАМТН.  В него са описани предприетите мерки. Проверени са 243 обекта, сред които 239 бензиностанции, 1 петролна рафинерия и 3 данъчни складове.

Извършените проверки са планови, с вземане на проби - 230, от които 40 са завършили с доклад; съвместни проверки с МВР - 12, от които 1 с завършила с доклад. Извършена е и една по сигнал на граждани.

Взети са 371 проби от течни горива - 128 от  автомобилен бензин А-95Н, 3 от автомобилен бензин А-100Н, 212 от горива за дизелови двигатели  и 28 от други горива (гориво за извънпътна техника и трактори, гориво за промишлени и комунални цели, котелно гориво средно).

Установени са 10 несъответствия с изискванията на нормативната уредба. В резултатите от доклада на ДАМТН пише още, че са регистрирани 8 или 2,16 % несъответствия с изискванията за качество - от взетите и изпитани проби. Установени са несъответствия с изискванията за съдържание на биокомнонент - 2 - 0,5 %, от взетите и изпитани проби.

Нарушенията са разкрити при изпитване на проби на гориво за дизелови двигатели от съответните обекти и се изразяват в несъответствия на изисквания за качество по показател - „пламна температура“ (0С), на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво, на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво по показател - „Съдържание на метилови естери на мастни киселини“ (FAME), на изискванията за качество по показател - „общо онечиствания“ mg/kg.

В резултат на проверките са наложени 15 принудителни административни мерки както следва:

- 6 задължителни предписания за временно спиране разпространението на течно гориво и 2 бр. заповед за прилагане на принудителна административна мярка;

- 4 задължителни предписания за забрана разпространението на течно гориво  и  2 бр. заповед за прилагане на принудителна административна мярка;

- 1 задължително предписание за изтегляне.

Съставени са актове за установяване на административни нарушения (АУАН) при установените несъответствия с изискванията на нормативната уредба, при извършените проверки през периода от 11 юни до 11 август, включително за установени 3 несъответствия с изискванията за качество.

От ДАМТН са съобщили на ВАП, че предстоят съставяне и връчване на 5 броя АУАН за установени несъответствия с изискванията за качество, както и  съставяне и връчване на 2 броя АУАН за установени несъответствия с изискванията за съдържание на биокомпонент.

Предстои и издаване на 8 броя наказателни постановления за установени несъответствия с изискванията за качество на обща стойност 80 000 лв., както и издаване на 2 наказателни постановления за установени несъответствия с изискванията за съдържание на биокомпонент на обща стойност 100 000 лв.

В резултат от проверките е изтеглено от разпространение 39 183 литра гориво за дизелови двигатели.

Въз основа на обобщената информация, материалите за разкритите нарушения на изискванията за качество на горивата са изпратени на ВКП относно наличието на данни за престъпление по чл.231, ал.1, вр. чл.228, ал.1 НК във връзка с пускането в продажба на недоброкачествени промишлени стоки.


В категории: Новини

1
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
1
Димитър
20.08.2020 14:51:49
0
0
Стига сте ги прикривали, защото така ставате съучастници. Кажете кои са бензиностанциите с некачествено гориво. По закон, когато знаеш за някакво нарушение, и не казваш за него, ставаш съучастник.
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки