Как да спазваме хигиена на душата в условията на пандемия от Ковид-19


Как да спазваме хигиена на душата в условията на пандемия от Ковид-19
06 Април 2020, Понеделник


Съветите на СЗО за психичното здраве, психичната защита и психосоциалната подкрепа в екстремалните ситуации

Автор: Капитан I ранг о.р. проф. д.пс.н. инж. Илия Пеев

Вирусът COVID-19 напада първо мисълта, с която оценяваме опасността от него, той поразява чувствата, деформира поведението, дълбоко се насажда в човешката душа и всява панически страх в цели народи. Самото му споменаване предизвиква стрес и ужас. Паниката пристига преди заразата!

На 19 март 2020 Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви „Ние се намираме в състояние на война с коронавируса. Светът се сблъска с общ враг.”, а на 1 април 2020 обяви настоящата криза като най-тежката след Втората световна война.

Пандемията с вируса COVID-19 свирепства из целия свят и променя из основи живота на хората, техните мисли, преживявания, внася съществени корективи не само в междуличностните взаимоотношения, но и в междудържавните отношения, променя комуникационните оси и социалната дистанция, нахлува в личностното пространство, поставя на изпитание човешкия морал и неумолимо създава нов световен морален кодекс и изисква ново глобално сътрудничество, дух на съгласие и солидарност.

Затова наред с хигиената на тялото, е необходима и хигиена на душата (хигиена на ума, ментална хигиена, mental hygiene). Дано катарзисът от пандемията пречисти душите ни.

Човекът е жител на два свята – телесен и духовен, които се намират в единство (психосоматично единство). Екстремалните ситуации засягат и двата свята на хората, създават опасности за здравето, което също е многомерно.

Здравето е основно право на човека и е многофакторно обусловено. Световната здравна организация (СЗО) определя здравето като „състояние на пълно физическо, психично и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или слабост (недъг)”. От дефиницията се вижда, че психичното благополучие е важен компонент на здравето, което означава че няма здраве без психично здраве.

Определенията за здраве и психично здраве ясно показват защо хигиената на тялото и хигиената на душата са неразривно свързани и взаимно си влияят зависят една от друга.

Хигиената на душата (психохигиена, психическа хигиена) се развива от векове като област в медицината, психологията и психотерапията.

Психохогиената (Psychohigiena, гр. psyche – душа и higienos – здрав, полезен за здравето) е раздел на общата хигиена, изучаващ факторите, осигуряващи хармонично развитие на личността, и определящ условията на пълното проявяване на нейните положителни свойства във всички сфери на човешката дейност.

Тя изучава условията на живота (вкл. външната среда и конкретните социални условия) на отделните лица и колективи с цел установяване на факторите, влияещи положително или отрицателно на психичното здраве, като въз основа на тези наблюдения и други изследвания разработва препоръки и нормативи във връзка с психохигиенните условия на труда, бита и почивката на отделни лица, групи от население, колективи.

Наред с категорията психохигиена се употребяват и други категории, като например ментална хигиена, под което се разбира здравеопазването на „духа”.

Пандемията от вируса COVID-19 застрашава и трите основни фактора, от които зависи човешкото здраве - биологични, психологични и социални, което обяснява значимостта и актуалността на темата за хигиената на душата в екстремалните ситуации.

В навечерието сме на Международния ден на здравето 7 април, който в България се чества и като Ден на здравните работници, на които имаме моралното задължение да отдадем своята почит и признателност, особено в година като тази, когато световната пандемия тотално застрашава както здравето на човека, така и живота на човешката цивилизация. Нека тази година всички жители на планетата Земя отправим нашето Празнично послание към медицинските работници, които се грижат за тялото и душата на милиони хора по света, защото лекарят не е нищо друго освен утеха за душата! Така че нека изразим благодарността си към медиците за онези грижи, които те полагат за нашето тяло и за нашия дух и в условията на пандемията с вируса COVID-19 с риск за своя живот и здраве ни доказват, че „Онзи, който има защо да живее, може да понесе почти всяко как”.

Към празничните послания за Международния ден на здравето 7 април 2020 г. нека да включим и специалните послания на медицинските работници от Китай, които първи започнаха борбата срещу обявената от патогена на XXI век коронавируса 2019-nCoV „война” срещу човешката цивилизация:
На човечеството е обявена безпрецедентна глобална „война” и нашият враг – това е новото заболяване – коронавирус. „Поле на битката” се явяват болниците, а нашите „войници” – това са медицинските работници.

За да победим в тази „война”, ние преди всичко сме длъжни да осигурим медицинските работници, необходимите ресурси и условия, включително обмяната на опит, технически знания и средства.
На нас е необходима увереност, че болницата – това е „поле на битката”, където ние ще победим вируса, а не той нас, казна проф. Тинбо Лян, главен лекар на I Клинична болница при МФ на МУ Чжецзян и главен редактор на Справочник по профилактика и лечение COVID-19.

На 26 март 2020 г. по време на извънредната видеоконференция относно пандемията от COVID-19, пред лидерите на Г-20 Генералният директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейсус отправи следния тревожен призив: „Ние се събрахме за да обсъдим мерки за противодействие на най-жестоката криза на нашето време в областта на здравеопазването. Ние се намираме в състояние на война с вируса, който заплашва да разруши нашия живот, ако ние не му противостоим”.

Колко трагична и драматична истина!

Човечеството тепърва ще научава наистина ли COVID-19 е тръгнал от пазара в Ухан и как опасните животински вируси се прехвърлят върху човека чрез зооноза, т.е. чрез пряк контакт между животните и хората. По темата се водят остри дискусии, граничещи на моменти яростна стигматизация, на най-високо междудържавно ниво.

Ситуацията като днешната пандемия с коронавируса COVID-19, независимо дали причината за разпространението му е умишлена, неволна или естествена (окончателен отговор ще даде науката), това си е истински биотероризъм, истинска война с невидим враг, който дебне навсякъде. Поради незнание или нехайство човек може да стане съучастник на вируса убиец.

Вражеският вирус COVID-19 застрашава живота и здравето на хората като прониква навсякъде – както в кралските дворци, президентските резиденции, парламентарните зали и министерските кабинети, така и в домовете на обикновените хора от народа, без да ги подбира по континент, държава, раса, пол и възраст, професия и богатство, вероизповедание и социален статус.

Глобалната пандемия, предизвикана от разпространението на коронавирус COVID-19  завари света неподготвен. Тя променя нашите мисли, чувства и начин на живот. Коронавирусът е най-голямото предизвикателство от Втората световна война насам.

Голяма част от документите, свързани с човешкото поведение и здравето на хората при пандемията COVID-19, са разработени чрез тясно сътрудничество и взаимодействие между Организацията на обединените нации (ООН), Световната здравна организация (ООН) и Детския фонд на обединените нации (УНИЦЕФ).

Както в живия организъм борбата срещу болестотворния вирус мобилизира жизнените му сили и неговата съпротивляемост, така и в духовния живот наличието на тези паразити заставя душата да се активизира и да мобилизира цялата й енергийна мощ, да се засилят здравите оздравителни сили в организма. Още древните са казвали: „Здрав дух в здраво тяло".

Сега повикът на ООН, на СЗО и на УНИЦЕФ е: Да се съпротивляваме всички на коронавируса SARS-CoV-2 – патогенът на XXI век!

В условията на пандемията COVID-19 редица здравни и психологически институции, организации, асоциации и сдружения разработиха и предлагат различни препоръки за опазване на психичното здраве.

Световната здравна организация предлага Съображения, свързани с психичното здраве и психосоциалната подкрепа по време на епидемията от COVID-19, които претърпяха няколко редакции.В документа от 18 март 2020 г. съветите на СЗО за превенцията на психичното здраве при пандемията COVID-19 са групирани в шест основни раздела:
А) Цялото население (т. 1 – т. 6)
Б) Здравни работници (т. 7 – т. 11)
В) Ръководители на екипи или управители на здравни заведения (т. 12 – т. 17)
Г) Хората, които полагат грижи за деца (т. 18 – т. 21)
Д) Хора в по-напреднала възраст, доставчици на здравни грижи и хора със съпътстващи здравословни проблеми (т. 22 – т. 28)
Е) Хората в изолация (т. 29 – т. 31).

С цел подкрепа на психичното и психосоциалното благосъстояние по време на епидемията от COVID-19, СЗО изпраща настоящите послания, насочени към различни групи, като подчертава, че сегашната ситуация няма да е краткотрайна и трябва да се съсредоточаваме върху дългосрочни стратегии и решения.

СЗО предупреждава, че войната с пандемията COVID-19 „не е спринт, това е маратон", който изисква отговорността на всеки един човек и солидарността на цялото население и всички държави по света.

А) Цялото население (т. 1 – т. 6)

Още в самото начало на този раздел СЗО иска да предпази обществото, преживяващо пандемията COVID-19, от т.н. стигма (гр. stigma – белег, знак, клеймо, дамга, позор, петно), за което има и специален документ на СЗО във връзка с екстремалната ситуация от коронавируса. През последните години употребата на категорията стигма нараства.

В древността с термина стигма са обозначавали белега, печата, клеймото, поставени с нажежено желязо върху тялото на роб или престъпник. Стигматизирането означава заклеймяване, опозоряване, жигосване, опетняване, окалване, лепване на петно или етикет, омърсяване и пр.

Още в първата точка на документа СЗО насочва общественото внимание към факта, че заразяването с коронавируса SARS-CoV-2 вероятно ще засегне хора от различни страни и различни части на света. Хората, засегнати от COVID-19, не са виновни, че са се заразили, и заслужават подкрепа, състрадание и добронамереност, съпричастност и емпатия.

СЗО се обръща към обществото: Не наричайте хората с това заболяване „случаи на COVID-19“, „жертви“, „семейства с COVID-19“ или „заболели“. Това са „хора, страдащи от COVID-19“, „хора, които се лекуват от COVID-19“, „хора, които се възстановяват от COVID-19“ и след възстановяването им от болестта животът им с тяхната професия, семейства и близки ще продължи. За да се намали заклеймяването, е важно да не се допуска отделният човек да бъде идентифициран с това, че е засегнат от COVID-19.

СЗО препоръчва:

- Сведете до минимум гледането, четенето или слушането на новини, които ви карат да се чувствате разтревожени или напрегнати;
- Защитете себе си и подкрепяйте другите;
- Търсете възможности да подчертаете положителни и обнадеждаващи истории и положителни образи на местни хора, които са се сблъскали с COVID-19;
- Осигурявайте признание за труда на тези, които се грижат за болните, и на здравните работници, които помагат на хората, засегнати от COVID-19.

Б) Здравни работници (т. 7 – т. 11)

СЗО съветва здравните работници:
- През този период поддържането на вашето психично здраве и психосоциално благосъстояние е също толкова важно, колкото и грижата за физическото ви здраве;
- Грижете се за себе си в тази ситуация;
- Най-вероятно знаете как да се освобождавате от стреса и не бива да се колебаете да поддържате психологическата си устойчивост. Това не е спринт, това е маратон;
- Някои здравни работници може да чувстват, че семейството или общността ги избягват поради клеймо или страх;
- Използвайте достъпни начини за предаване на информация на хората с интелектуални, когнитивни и психосоциални затруднения;
- Трябва да знаете как да окажете подкрепа на хората, които са засегнати от COVID-19, и как да ги насочите към наличните ресурси.

В) Ръководители на екипи или управители на здравни заведения (т. 12 – т. 17)

Съвети на СЗО:
- Осигуряването на защита на целия персонал от постоянен стрес и влошено психично здраве по време на настоящия кризисен период означава, че те ще са в състояние да изпълняват по-добре функциите си;
- Осигурете високо качество на комуникацията и точна и актуална информация на целия персонал;
- Ако сте ръководител на екип или управител на здравно заведение, улеснете достъпа до услуги за психично здраве и психосоциална подкрепа и се уверете, че служителите знаят къде могат да получат достъп до такива услуги;
- Дайте насоки на оказващите първа помощ;
- Управлявайте спешните състояния, свързани с психичното здраве и неврологичните оплаквания (например делириум, психоза, силна тревожност или депресия), в рамките на спешните или общите отделения;
- Осигурете наличие на основни, генерични психотропни медикаменти за всички нива на системата на здравеопазване.

Г) Хората, които полагат грижи за деца (т. 18 – т. 21)

- Помогнете на децата да намерят положителни начини да изразяват такива чувства като страх и тъга;
- Децата трябва да живеят близо до своите родители и семейство, когато е направена преценка, че това е безопасно за детето;
- В максимална възможна степен поддържайте познатия дневен режим или създайте нов режим, особено ако децата трябва да останат у дома;
- В периоди на стрес и криза е обичайно децата в по-голяма степен да търсят привързаност и да имат повече изисквания към родителите си;

В документа има препратки и за други дейности и отговорности на родителите, учителите и училището към децата.

Д) Хора в по-напреднала възраст, доставчици на здравни грижи и хора със съпътстващи здравословни проблеми (т. 22 – т. 28)

- Хората в по-напреднала възраст, особено когато живеят в изолация, и тези с когнитивни нарушения/деменция, може да проявяват по-голяма тревожност, гняв, стрес, вълнение и резервираност по време на епидемията или докато са под карантина;
- Споделяйте прости факти за случващото се и им давайте ясна информация как да намалят риска от заразяване с думи, които по-възрастните хора със/без когнитивни нарушения могат да разберат;
- Ако имате съпътстващ здравословен проблем, уверете се, че имате достъп до всички медикаменти, които използвате в момента;
- Трябва да се подготвите и да знаете предварително къде и как да получите практическа помощ, ако е необходимо;
- Научете прости ежедневни физически упражнения, които да правите у дома, под карантина или в изолация, за да поддържате двигателна активност и да намалите скуката;
- Поддържайте във възможно най-голяма степен редовен режим и график;
- Пригответе си личен пакет за безопасност.

Е) Хората в изолация (т. 29 – т. 31)

- Поддържайте контакт с близките и познатите си и запазете социалните си мрежи;
- Дори когато сте в изолация, постарайте се във възможно най-голяма степен да запазите обичайния си дневен режим или си създайте нови навици;
- В моменти на стрес обърнете внимание на собствените си потребности и чувства;
- Внезапният и почти непрекъснат поток от новинарски репортажи за една епидемия може да притесни всеки човек;
- Търсете актуална информация и практически насоки в определено време през деня от здравните специалисти и уебсайта на СЗО и избягвайте да слушате или следвате слухове, които ви карат да се чувствате зле.

На сайтовете на ООН, СЗО и УНИЦЕФ са публикувани и редица други документи, свързани с поведението на хората в условията на COVID-19 и опазване на тяхното физическо и психическо здраве.

Жестоката борбата с глобалната пандемия COVID-19 ще продължи дълго. Всяка една държава и обществото като цяло придобиват нов опит, който ще се разраства. Този опит следва да се изучава и систематизира, като се извличат уроци и поуки от екстремалната ситуация.

Тоталната криза ще промени из основи света и дано го направи по-добър, като заложи в негови основи сътрудничеството и взаимопомощта.

Дано катарзисът на пандемията COVID-19 помогне на човешкия разум да осъзнае основните опасности за човешката цивилизация, които погубват Земята.


В категории: Новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки