Ще проучват запасите от бели миди в българската акватория на Черно море


Ще проучват запасите от бели миди в българската акватория на Черно море
Снимката е илюстративна
21 Февруари 2020, Петък


Институтът по рибни ресурси във Варна обяви две обществени поръчки, свързани с подбор на методи за изкуствено отглеждане на тези двучерупчести мекотели

Автор: Дина Харизанова

Институтът по рибни ресурси във Варна обяви две обществени поръчки, свързани с проучване и подбор на методи за изкуствено отглеждане на двучерупчести мекотели (бели миди) с цел увеличаване на дела на морската аквакултура в българската акватория на Черно море.

В рамките на изследването ще бъдат определени приоритетните зони със струпвания на бели миди пред българския бряг чрез актуална оценка на запасите, разпределението и биологичните характеристики на видовете от групата на белите миди (Chamelea gallina, р. Donax,
Anadaraiaequivalvis), като ще се направи съпоставка с предходни изследвания.

Ще бъде изготвена и актуална оценка на запасите, разпределението и биологичните характеристики на белите миди и характеристика на някои хабитати, в които те са доминиращи видове

Научни изследвания ще има в морска защитена територия - Калиакра „Натура 2000“, където хабитатите са представени, за изясняване динамиката на видовете и предложения за мерки към план за управление на територията.

Ще бъдат изработени и предложения за мерки за управление и устойчива експлоатация на запасите от бели миди - като временни забрани за риболов, предложения за забранени зони; забрани за риболов по време на размножителния период и др.

Целевите групи, към които е насочен проектът, включват ИАРА, риболовни браншови организации и сдружения, МЗХГ, МОСВ, научни институти и университети.

Чрез работата по проекта, наречен WHITECLAM, ще бъдат определени общите и промишлени запаси на видовете от групата на белите миди пред българския бряг на Черно море и зоните с добро развитие на популациите. Ще се допълнят познанията относно динамиката на индексите на обилие - улов на единица усилие (CPUE) и улов на единица площ - (CPUA), анализ на кумулативното разпределение
на индексите на обилие по класове.

Ще бъдат получени нови биологични данни относно размерния и тегловен състав на популациите, линейно-тегловните отношения, пространствените колебания на биологичните характеристики, ще се
осъществи картиране на данните и статистически анализи, които ще способстват за увеличаване на познанията за морските хабитати.

Ще бъдат получени и нови данни за екологичното състояние на морската среда в зоните на изследвания – хидрохимични и хидробиологични параметри; ще бъдат осъществени моделни
изследвания и симулации. Ще бъдат изготвени карти на пространственото разпределение на запасите от деликатесната бяла мида.

Обща прогнозната стойност на едната обществена поръчка е 44 350,00 лв. без ДДС, а другата е за 58 020,00 лв.

По втората поръчка ще се извършат дейности по провеждане на проучване относно нагласите и  социалноикономическите ефекти върху населението в идентифицираните зони в хода на
изследването и определяне на заинтересованите страни и ще се определи стратегическото въздействие на проведеното изследване.

Крайният срок за подаване на оферти и за двете обществени поръчки е 4 март. 


В категории: Новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки