Ще превръщат иглолистни гори в широколистни дъбови заради малкия креслив орел


Ще превръщат иглолистни гори в широколистни дъбови заради малкия креслив орел
06 Декември 2019, Петък


Вижте какво още предвижда петгодишен европейски проект за опазването на този вид у нас, чиято основна магистрала на миграция - Виа Понтика, преминава над Странджа и брега на Черно море

Автор: Десант

За период от пет години проектни партньори на Изпълнителна агенция по горите по проект по програма LIFE на Европейския съюз „Мерки за опазване на Малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ ще са Югоизточно държавно предприятие – Сливен, Североизточно държавно предприятие – Шумен и Българско дружество за защита на птиците.

Проектът ще бъде реализиран на територията на 20 защитени зони по НАТУРА 2000, разположени в Централна, Югоизточна и Североизточна България.

Основната му цел е свързана с дългосрочното опазване популациите на вида Малък креслив орел, чрез осигуряване на защита и устойчиво управление на съществуващите местообитания и създаване на нови такива.

Някои от основните очаквани резултати са свързани с картиране на нови гнездови местообитания, проследяване на вида със сателитни предаватели за идентифициране на миграционните пътища и потенциалните заплахи при миграция. 

В проекта са предвидени множество лесовъдски дейности, които ще бъдат извършени с цел опазване на Малкия креслив орел: на площ от 350 ха ще се приложи т. нар. „Саaрландски метод“ при извеждането на отгледни сечи в горите; 40 ха иглолистни култури, създадени на нетипични месторастения, ще бъдат превърнати в широколистни дъбови гори, характерни за регионите, в които ще бъдат създадени; ще се подобри състоянието на 40 ха и ще се създадат нови 13 ха полезащитни пояси и др. 

Проектът цели опазването точно на Малкия креслив орел, защото този вид е показател за биологичното разнообразие. Той е характерен за българските гори и приоритетен за Европейския съюз. Характеризира се, като емблемата на проекта. Работейки за него ще се допринесе за опазването на много други видове птици, животни и техните местообитания – горите.

Обхватът и дейностите по проекта са от изключителна важност, имайки предвид, че един от главните маршрути на миграция на вида от Европа към Африка - Виа Понтика, който следват и много други грабливи, водолюбиви и пойни птици, минава през територията на България — над Странджа планина и по бреговата ивица на Черно море, изтъкват от Изпълнителната агенция по горите.


В категории: Новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки