Язовир „Пчелина“ е построен през 1975 г. като утаител на промишлени отпадъчни води


Язовир „Пчелина“ е построен през 1975 г. като  утаител на промишлени отпадъчни води
Снимка: hotelmap.bg
24 Октомври 2019, Четвъртък


Ниското съдържание на кислород и високите нива на амоняк причиниха това лято измиране на рибата във водоема

Автор: Десант

Язовир „Пчелина“ е построен през 1975 г. с цел да бъде утаител на промишлените отпадъчни води, затова и мъртвият му обем е толкова голям - 34,2 млн. куб. м., от общ обем - 54,8 млн. куб.м. В придънните слоеве на водоема през годините са натрупани утайки от промишлените отпадъчни води на индустриалните обекти на територията на Перник и Радомир (около 7-8 метра).

Водите на язовира до 2004 г. са използвани единствено като промишлени води за предприятията на територията в Перник. Това са констатации, направени и в Доклади на БАН от 2016 г. и 2017 г. за екологичното състояние на язовир „Пчелина“ и река Струма преди вливане в язовира. Информацията е качена в сайта на пернишката екоинспекция.

Това лято множество бяха сигналите за умряла риба в този много популярен сред запалените рибари водоем, който привлича тук и най-обикновени туристи с невероятната си природа. 

На 9 септември т.г. комисия от експерти на РИОСВ - Перник, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС)  извършва замервания на водата в язовир „Пчелина“.

Тогава резултатите са показали, че разтвореният кислород е под минимално допустимия праг. Отчетена е висока температура на водата - 23,6 градуса на повърхността и 21,3 градуса на седем метра дълбочина.

Превишенията на показатели - биологична потребност на кислород, азот и фосфор, показват битово-фекално замърсяване, а превишаването по амониев азот – за прясно битово-фекално замърсяване. Според изследванията нормата за амоняк е превишена 18 пъти в повърхностната вода и 7 пъти при дълбочинната проба на седем метра.

На 13, 20 и 27 септември са извършени съвместни проверки от служители на РИОСВ - Перник, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР), Община Перник и ВиК ООД - Перник  с цел установяване на потенциални източници на замърсяване от нерагламентирани  зауствания на отпадъчни води на р. Струма и нейни притоци.

Констатирани са нерегламентирани зауствания  на битови отпадъчни води от дъждовни колектори в централна градска част на Перник – 4 бр. и в Мошинско дере, приток на р. Струма.

Във връзка с тези проверки и направените констатации са дадени предписания на Община Перник за почистването на Мошинско дере, както и почистване на канализационния колектор, който не е предаден за експлоатация на ВиК-оператора, с цел преустановяване на изтичането на битови отпадъчни води в дерето и представяне на техническо решение за включване на 4 битови колектора в централна градска част.

Становището на РИОСВ - Перник, е че проблемът по отношение на замърсяването на р. Струма ще бъде решен с осигуряване на техническа възможност за включване на всички отпадъчни производствени и битови води в канализационната система на миньорския град.

За трайно решаване на замърсяване на водите може да се говори сред приключване на изграждането, реконструкцията и модернизацията на канализационната система и градската пречиствателна станция за отпадни води в Перник. През август т.г. бе подписан договор между МОСВ  и  пернишкото ВиК за изграждане на водна и канализационна инфраструктура .

А с цел подобряване качеството на  р.Струма МОСВ  разпореди собственикът на ВЕЦ „Пчелина“ да осигури допълнителна аерация на преработените води, монтиране на измервателни уреди и ежедневен контрол на количеството разтворен кислород във водата и ВЕЦ-ът да работи само при обем на язовира над 53 хиляди кубически метра.

От началото на годината в РИОСВ - Перник са получени и 16 сигнала за замърсяване на река Струма, пет от които са се оказали неоснователни. По всички сигнали са предприети незабавни действия и са извършени проверки, уточняват от пернишката екоинспекция.


В категории: Новини , Разследвания

1
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
1
да си размениме държавите
24.10.2019 12:07:44
1
0
Аз казвам - да си размениме държавите със страните от ЕС. Те идват в българия, след комунизъм и престъпностите и бб. министър педседател. Пък ние отиваме в техните законови и неразрушени и културни държави.... Предложете го..... db
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки