ТЕЦ „Девен” замърсява Девня с отровни газове


ТЕЦ „Девен” замърсява Девня с отровни газове
14 Август 2017, Понеделник


Проверка на топлоцентралата е установила, че във въздуха се изпускат наднормено контролирани замърсители като серен диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди и прах. Всички те са опасни за човешкото здраве

Автор: Десант

ТЕЦ "Девен", който е собственост на "Солвей соди" АД, не спазва условието в комплексното си разрешително за емисии на контролирани замърсители в атмосферния въздух. Това става ясно от доклад на РИОСВ-Варна и БДЧР-Варна, обобщаващ резултатите от комплексна проверка на топлоцентралата, осъществена на 11 и 12 май 2017 година. 

При разбора на данните от собствените непрекъснати измервания (СНИ) на ТЕЦ-а за 2016 г. инспекторите установяват, че от общ комин №1 във въздуха се изпускат наднормено контролирани замърсители като серен диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди и прах. Всички те са опасни за човешкото здраве, а превишенията, допуснати от ТЕЦ "Девен", не са никак пренебрежими.

Така например топлоцентралата е тровила наднормено въздуха на Девня със серен диоксид през месеците март, юни, юли, август и септември. Анализът на 48-часовите средни стойности на контролирани замърсители показва, че 13.14% от тези за серен диоксид са над 110% от нормите за допустими емисии (НДЕ), които са 3%.

В същото време стационарната станция за контрол на атмосферния въздух в кв. "Река Девня" не е отчела никакви отклонения по този показател за посочените месеци, установи нарочна проверка на "Девня нюз".

По аналогичен начин стоят нещата и с друг контролиран замърсител –  въглероден оксид, който е особено опасен за мозъка и сърцето. СНИ на ТЕЦ "Девен" сочат превишение на НДЕ по този показател през месец декември 2016-а, докато стационарната станция е отчитала само наднормено съдържание на фини прахови частици във въздуха.

3.52% от осреднените стойности на въглероден оксид за период от 7 дни са над НДЕ, е записано в доклада от комплексната проверка, който пояснява, че допустимите стойности за този замърсител са 0%.

Документът на контролните органи не е напълно изчерпателен, тъй като не предоставя конкретни данни за наднормените замърсявания с азотни оксиди и прах, а само констатира, че има такива. Все пак се уточнява, че по показателите "серен диоксид", "азотни оксиди" и "прах" е налице и превишение на валидираните средноденонощни стойности, което говори за висок интензитет на замърсяванията.

Проверката от СНИ на ТЕЦ "Девен" показва, че топлоцентралата отделя отпадъчни води, съдържащи наднормено Ph (киселинност), които обаче се подават за допълнителна преработка към инсталация на "Солвей Соди":

"По резултатите от мониторинга на изход от неутрализационна станция "Девен" и до момента показател Ph не е в граници 6.0 – 9.0, като в повечето случаи нормата е превишена... При извършената контролна проверка на 19.04.2017 г. и взета водна проба от потока отпадъчни води, непосредствено преди заустването му в р. Девненска, не се установи превишение на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО). Не е установено превишение на ИЕО и от резултатите от собствения мониторинг през 2016 и 2017 година", е записано в доклада от контролната проверка.


В категории: Новини , Общини , Природа

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки