„Експертните“ недомислици на Здравната каса


„Експертните“ недомислици на Здравната каса
Представители на Българския лекарски съюз решиха на извънредния си конгрес във Варна да оттеглят подписите си под Националния рамков договор с НЗОК
16 Май 2014, Петък


Превръщането на болниците в търговски дружества, а на лекарите в еднолични търговци, само доказа, че здравето не е стока

Автор: доц. д-р Гео Нешев, дн

Точно в навечерието на светлите Христови празници миряните български чуха, видяха, прочетоха и най-накрая разбраха кой е виновен за все по-влошаващото им се здраве и за мъките по т. нар. „клинични пътеки“.

Един юдейски Месия (но от женски пол), позволил си наглостта да се вживее в ролята на Христос, им съобщи, че това не са цар Ирод, нито Пилат Понтийски, нито дори фарисеите от бизнеса – българските лекари, сестри и всички онези, които имаха смелостта и доблестта да останат в територията, наречена „България“, и да се мъчат да даряват здраве и живот. То не бяха телевизионни интервюта, вестникарски статии, пресконференции и т.н., на които се сочеха виновните – „Болниците! Докторите!“. Липсваше само „Разпни го“!

А че има кой да бъде разпнат, мисля, че българинът най-сетне проумя. И напразни са усилията на евродепутатската сестра и щерка на активен борец и партфункционер (Бог да го прости, загинал нелепо!) Румяна Тодорова да ни убеждава какво крадливо племе са лекарите и как работещите в българските лечебни заведения не разбират от медицина.

Да, скарани с медицината има, но животът и практиката показаха, че с нея са скарани най-вече безбройните „експерти“ от НЗОК и нейните подразделения по места. И за да не бъда голословен, ще дам само два примера от съобщението на пресцентъра на НЗОК, в което се изтъкват основните нарушения (според експертите на същата тази Здравна каса), установени при масовата проверка на 191 отделения на 37 болници от 13 екипа на РЗОК „в присъствието на представители на оперативното ръководство и на инспектората на касата“.

И ето какво четем, между другото, за показателя „най-често срещани нарушения“: „Поставят се диагнози без клинични, лабораторни и инструментални доказателства. По клинична пътека 61 „Остър и обострен хроничен пиелонефрит“ се приемат (за болнично лечение, б. а.) пациенти, без да е изолиран причинител при микробиологични изследвания на урина“.
Ало, „експертите“! За ваше сведение гломерулонефритите са двустранни имунни възпалителни заболявания с основни клинични симптоми: протеинурия, т .е. отделяне на белтък (албумин) в урината, хематурия (отделяне на кръв в урината), артериална хипертония и бъбречна недостатъчност с характерния за това синдром. Микробен причинител може да бъде изолиран в урината само ако е налице и съпътстваща основното заболяване микробна инфекция! Впрочем това научават студентите по медицина още в ІV курс.

И още. „По клинична пътека №52 „Остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност“ с диагноза „остра левостранна сърдечна недостатъчност – кардиална астма“ е извършена ехография след 24, дори 48 часа след дехоспитализацията. Според диагностично-лечебния алгоритъм ехокардиографията се извършва задължително до 12-ия час след изписването на пациента. Неспазването на алгоритъма поставя под съмнение поставената диагноза“. Хайде де! Съвременният диагностичен алгоритъм включва: клинично изследване (анамнеза, обективен статус), ЕКГ, гръдна рентгенография (която е основният диагностичен метод при сърдечна недостатъчност), ехокардиография и ниво на натриуретичния пептид.

И това се учи още в ІV курс. И още: до болка втръсналите се вече на обществото, но засега непоправими „нарушения“: достъпът до болницата е единствен начин да се направят качествени и съвременни изследвания; недостиг на направления за специалисти и изследвания (най-новата хипотеза е, че те са също обект на търговска дейност на едноличните търговци-лекари и на търговските дружества – болници); абсурдното за ХХІ век изискване пътеката да се изпълнява стриктно само по отношение  на препоръчаното времетраене и само за заболяването, за което е предназначена, без да се обръща внимание на съпътстващите заболявания, защото те не присъстват в алгоритъма.

А  какво ще стане с болните по-нататък, почти никой не се интересува и това е проблем, по който кабинет „Десант“ бие тревога от години!
Резултатите от т. нар. проверка (пардон, „одит“) поне аз не знам да са поставени за обсъждане пред широката медицинска общественост, пред Българския лекарски съюз, пред академичните състави на авторитетните наши висши медицински институти и пр.

За сметка на това съобщението с гордост подчертава, че проверките са направени от екипи на районните здравноосигурителни каси, с участието и на екипи от централното управление на НЗОК. Ето защо анализът и изводите се правят не на базата на обективните епидемиологични, клинични и социално-демографски данни, а на базата на магинерни статистически показатели.

В резултат на това е създаден основен показател „11 клинични пътеки с най-много преминали пациенти“, в който без изненада намираме болестите, за които всеки българин знае, че според европейските статистики, по заболеваемост и смъртност от тях ние сме все на едни от първите места.
Но в изводите има и верни неща. В немалко болници пациентите се рекетират да доплащат, правят се ненужни хоспитализации (главно в частните болници), на мода е т.нар. „лов на пациенти“ и най-важното – краде се!

Че се краде, краде се. В това никой не се съмнява. Но кой превърна болниците в търговски дружества, а лекарите в еднолични търговци. Кой заля страната с нужни и ненужни частни заведения, които активно изсмукват НЗОК. Ето защо не е редно за тези порочни явления да се вини съсловието, „продаващо“ медицински услуги.
Започва ли най-сетне да се пропуква ледът?
Струва ми се, да. Заключенията за състоянието на нашето здравеопазване на независими и незаинтересовани наблюдатели се различават коренно от „проверките“, „експертизите“ и т. н. на НЗОК и на МЗ. Ето някои от тях.

Оказа се, че Националната пациентска  организация и федерация „Български пациентски форум“ са изпратили още на 6 февруари 2014 г. писмо до Европейската комисия, с което алармират за кризисната ситуация, в която се намира здравеопазването у нас. В пристигналия отговор, между другото, четем: „Европейската комисия определи други рискове и проблеми... като например високия дял на частните разходи в здравеопазването, лошите здравни показатели, високия процент български граждани, изложени на риск от бедност или социално изключване...

Високото равнище на преките плащания от страна на пациентите изключва определени групи от населението от здравни услуги. България е изправена пред важни предизвикателства в рационализирането и управлението на болниците – да осигури ефективен достъп до здравеопазване и да подобри ценообразуването на здравните услуги...“.

И друга авторитетна институция – Българската стопанска камара, анализира публично недъзите на здравната система. В нейните изводи се подчертава: „Системата на здравеопазване у нас е силно бюрократизирана, корупцията е много висока, не се осигурява реален достъп до качествено лечение на почти една трета от българите, осигурителната система е силно деформирана и натоварена с несвойствени функции... Други отчетени проблеми са тези, че държавата не е коректен платец към НЗОК, защото не плаща пълните вноски за осигуряваните от нея деца и пенсионери...“

А е всеобщо известно, че държавата по принцип „не е коректен платец“. Тя подло избяга от елементарните грижи за своите граждани, като се стреми да се измъкне окончателно от задължения с разни театрално устроени проверки на НЗОК и до голяма степен некомпетентните заключения на нейните „експерти“, които между другото включват и такива големи „нарушения“ като пропуснати запетаи, сбъркани дати, несложени подписи и тем подобни. И в резултат – солидни глоби и наказания. Но това е целта на занятието.

И на още едно място започва да се пропуква ледът – от страна на компетентни и с високо чувство на отговорност пред обществото медицински специалисти, като д-р Илия Киряков например. Той с основание се тревожи,  че „се случи това, което преди 15 години големият познавач на световната здравна система д-р Даниел Калахан предричаше“: „Стремежът към доминиране на частния сектор в здравеопазването се оказа пагубен за обществото“. Това се потвърди, защото здравеопазването не е пазар, защото лекарите не могат да бъдат търговци като останалите, защото здравето не е стока като всички други стоки.

И по-нататък д-р Киряков подчертава: „При наскоро проведеното съвещание на министрите на здравеопазването на Унгария и Румъния... министърът на Унгария заяви, че в страната му вече няма стари болници. Цитирам: „Всички унгарски болници принадлежат на държавата, а приватизирането се отчете като провал“... За съжаление не се очертава пълно единомислие между  властимащите у нас и мерките за излизане от ситуацията... Министър-председателят заявява, че „за иновациите в системата ще разчитаме на частния сектор“... За всички е ясно, че това не се случва. Кой частник до момента е инвестирал в болница за заразно болни, в болница за психичноболни или в болница за редки заболявания, в това число и за раковоболни?“

Добре е, че проблемите най-сетне (при повече кураж) започнаха да се назовават с разбиране и открито. Големият крадец се оказва държавата с управляващите я олигарси. А за малкия човек остава борбата, запалваща с искриците надежда за истинска реформа, в която ръководна роля ще има грижата за човека така, както беше при системата Семашко. Грижата за човека – понятие, което поругахме!

Междувременно на свой извънреден събор, проведен от 9 до 11 май във Варна, Българският лекарски съюз взе решение да оттегли подписите на своите представители от Националния рамков договор за 2014 г. На форума бе поискана и актуализация на бюджета на НЗОК, както и отмяна на постановлението, с което болниците получават лимит за прием и работа всеки месец.

Освен че от съсловната организация се присъединиха към общоевропейския протест на лекарите в четвъртък, българските медици заплашиха, че ако искането им за актуализация на бюджета на Касата не бъде изпълнено до края на май, БЛС ще организира и проведе национален протест, на който ще бъдат поискани оставките на ръководството на МЗ и НЗОК.


И родните доктори се включиха в общоевропейския протест на медиците на 15 май, подкрепяйки исканията на колегите си от ЕС за качествено здравеопазване, достойно заплащане и премахване на корупцията Румяна Тодорова полага неистови усилия да ни убеждава какво крадливо племе са лекарите. Но всъщност големият крадец се оказва държавата с управляващите я олигарси Според хората от бранша, „експертите“ от Здравната каса са доста скарани с медицината

В категории: Здраве , Горещи новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки