Един неуморим борец за българщината


Един неуморим борец за българщината
Свещеник Кирил Любичев
04 Декември 2013, Сряда


Забравеният днес свещеник Кирил Любичев ревностно отстоява националната ни кауза в Западните покрайнини

Автор: Д-р Николай Илиев

Историята на българския народ изобилства от неизброими дати и събития, които напомнят за великите дела на нашите предци. И Трънският край, заедно с останалите части на България, е дал борци, подвизите на които трябва да бъдат записани със златни букви в нашата летопис, за пример на младите поколения. Техните героични дела винаги ще окрилят нашия дух и ще му дават вяра за нови борби, за още по-светло бъдеще.

Един от тези герои, чието име обаче е потънало в забвение, е неуморимият борец за българската национална кауза в Западните покрайнини – свещеник Кирил Любичев.
Ревностният патриот е роден през 1850 г. в с. Клисура, Трънско (сега под сръбска власт). Мирското му име е Стоян. Още от малък заедно с баща си, който е майстор строител, той тръгва по чужбина на гурбет и да учи занаят, но го влече повече учението.

В с. Клисура учи пет години при родолюбивите учители Димитър Разлогалията и свещеник Димитър Филибията, който насажда у Стоян чувство на висок патриотизъм и любов към отечеството. От него младежът усвоява още църковния канонически ред и често го замества в църковната служба. Две години учи в гимназията в Крушевец и завършва четвърти клас. За отличен успех учителският съвет решава да го изпрати с още двама ученици сърби да довърши гимназия в Белград.

През 1868 г. 18-годишният Стоян завършва Белградската гимназия и става учител. Първоначално даскалува в с. Преслоп, след това в с. Власина, а през 1870 г. вече е учител в родното си село Клисура, като се проявява и като усърден просветител и организатор на учебното дело в Трънския край. Със съдействието на архимандрит Йосиф (впоследствие станал известен като Екзарх Йосиф) той разкрива училища в околните села, намира даскали и доставя от Пловдив и Цариград учебници и други помагала. Благодарение на пътуващите по света клисурци Стоян Любичев редовно осигурява българските печатни издания и от  Браила, Одеса, Виена и Белград, които разпространява сред местното население. А след това организира и училищната библиотека в Клисурското основно училище и  прогимназия, която бива широко достъпна за всички.

Всичко това укрепвало народностното самосъзнание на местното население и повдигало борческия му дух за отстояване на българщината срещу всякакви попълзновения на асимилаторската сръбска политика в Западните български земи. По това време там и в цялата Моравска област дори не е минавала мисълта за създаването на сръбски училища. Едва към 1874 г. с цената на много усилия и подкупи, сърбите успяват да отворят във Враня  едно сръбско училище, в което се записали… само 6 ученика. Докато в градското училище с главен учител Никола Шишеджиев е имало 460 деца и шестимата ученици е трябвало скришом да се промъкват до училището си, защото не могли да се избавят от закачките и подигравките на другите деца, „че са станали за пари сърби”.

Междувременно в България се повдига общонародното Априлско въстание. Западните покрайнини не стоят настрана от всенародния подем за свобода и независимост. През 1871 г. в  Трън е създаден Трънският (Власинският) революционен комитет, който развива трескава дейност в  подготовката на въстанието. През 1876 г. в Белград под ръководството на воеводата капитан Симо Соколов, от с. Грознатовци Трънско (днес в Сърбия), се създава Привременен революционен комитет, който чрез  Симо Соколов държи връзка с Трънския революционен комитет и направлява подготовката на въстанието в Западните български земи.

Стоян Любичев, Гиго Апостолов Клисурски, Златко Кацара, Кола Станоев Клисурски и братята му Златко и Милан  и др. от с. Клисура като членове на Трънския революционен комитет се включват активно в борбата. Тяхната организаторска дейност се простира към Власина, Сурдулица, Лесковец и Вранско. В разгара на Руско-турската война на 18 декември 1877 г. в с. Врабча, Трънско, под ръководството на войводата капитан Симо Соколов е обявено Трънското  (Шопско) въстание. Като предводител на чета Стоян Любичев, заедно с Тако Пеев, Арангел Станоев и други войводи от Трънския край, взема дейно участие в боевете с турската редовна войска и башибозук. Освободени са Брезнишка и Трънска околия. Бойните действия продължават към Кюстендил. След превземането на града въстанието се разширява в Македония.

След Освобождението Стоян Любичев продължава да учителства в родното си село Клисура и с още по-голямо усърдие върши своето народополезно дело, полагайки упорити усилия за масовото ограмотяване на населението, без да се съобразява с възрастта.
През 1885 г. е обявена Сръбско-българската война. Изворският трънски отряд на капитан Филипов е вероломно нападнат от десеторно по-многочисления Власотински сръбски отряд на полк. Гайнович при Клисура (Цветков гроб). Цялото население от Клисура, Паля и Комщица – мъже, жени и деца, дава отпор на сърбите. Жените и децата носят вода и храна на войниците, а мъжете са в бойните вериги. В тези критични дни Стоян Любичев, давайки пример на своите земляци, е в първите редици.

След оттеглянето на Изворския отряд сръбското нахлуване в Клисура се ознаменува с убийството на големия патриот дядо Милош Букоглавски и започват масови издевателства над местното население. Търсят под дърво и камък и Стоян Любичев, но той се е оттеглил с отряда на капитан Филипов в Радомир, където се включва като доброволец със собствен кон в конната чета на Ненко Хранов от Радомир, получила назначение да охранява границата южно от Дъсчан кладенец. Прогонени са сръбските банди, които се опитват да преминават границата и да вършат грабежи и безчинства сред местното население.

След войната Стоян Любичев е отново на поста си като народен учител в с. Клисура и с още по-голям ентусиазъм организира културно-просветното и учебното дело в родния си Трънски край. Неговата родолюбива дейност се простира чак до Босилеград. Подпомогнат от населението с пари, материали и доброволен труд, по идейни планове на чужди архитекти и със съдействието на деятелния кмет Милош Михайлов през 1892 г. в с. Клисура се изгражда първото по своята величавост училище в Софийски окръг. През следващата година в селото се извършва и реставрация на старинната селска църква – рядка монументална постройка с изключително ценна и голяма художествена стойност живопис.

Междувременно, по настояване на населението, през 1889 г. Стоян Любичев е ръкоположен от Самоковския владика Доситей за свещеник на мястото на починалия втори клисурски епархийски свещеник и приема духовното име Кирил. В Трън и Клисура по тогавашния обичай новият поп е посрещнат тържествено от населението. В новото си духовно поприще Кирил Любичев не прекъсва своята дейност на народен учител и просветител. От петимата му синове, участници в Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война, най-малкият Петър загива храбро през 1915 г. в боя при Цървена река, а останалите четирима са наградени за проявен героизъм  с ордени за храброст.

На 10 септември 1919 г. в Париж се подписва протоколът и декларацията от съглашенските сили, а на 27 ноември с.г. и т. нар. „договор за мир” в Ньой. Окончателно се узнава за откъсването на живи части от тялото на България и за поставянето на новата граница на 30 км от столицата. Тази злокобна вест потриса цяла България, а в отрязаните вече Западни покрайнини се създава страшна паника. Мнозина оптимисти все още вярват в 14-те Уилсонови точки и смятат да убедят мирната конференция в правотата на нашата кауза, мислейки че този форум ще поправи въпиющата неправда.

Други, сред които е и поп Кирил Любичев, настояват за издигане на глас на протест срещу това пъклено дело и да се поднесе меморандум с подписите на цялото население, с който да се протестира най-остро против грубото посегателство върху българската земя. Чрез него  населението заявява пред целия свят, че не желае да се дели от майката отечество и апелира към будната още световна съвест да бъде поправена сторената неправда.

Свещеник Кирил Любичев денонощно събира подписи в църквата, където се стича населението от Клисура и околните села. Меморандумът, разписан от 16 000 души, бива предаден на българската делегация, за да го поднесе на конференцията. В началото на декември 1919 г. се разбира окончателно, че усилията на населението и молбите на нашата делегация са били напразни – глас в пустиня. Среден път няма – или населението трябва да превие врат и да носи робството, или да бяга в осакатената и разнебитена България.

От Трънския край по силата на Ньойския договор са отнети 19 села, а редица други разполовени. Двадесет хиляди бежанци  - мъже, жени и деца, зарязват бащиното си огнище  и в лютата зима тръгват за майката България. Над напуснатите селища витае пустош и мъртвило, виелица и снежната буря се сливат със злокобния кучешки вой.

Още с влизането си в Клисура командващият сръбските окупационни войски полковник арестува свещеник Кирил и след остро предупреждение му заявява, че при първия опит да говори за България ще бъде застрелян. Първият конфликт между отец Любичев и сръбските власти възниква поради това, че в обредите и в църковната служба попът винаги поменава „благочестиваго  и христолюбиваго Царя нашего Бориса”, което дразни окупаторите. Населението обаче масово се стичало в църквата да се моли за избавление и да чуе името на своя любим цар.

Свещеникът имал неприятности и за това, че всички се събирали и трупали около него, за да чуят новини от българската страна и ободрителни думи. Нищо не ги интересувало. А Кирил Любичев знаел как да обнадеждава своите земляци и да поддържа будно народностното им самосъзнание и високия им дух за борба, заради което е инквизиран многократно от сръбските власти. Арестуван е десетки пъти и разкарван до околийското управление във Враня, на няколко пъти косъм по косъм е скубана брадата и мустаците му, но нищо не било в състояние да уплаши сърцатия родолюбец. 

Срещу него, Кирил Стайков от Колуница и Милан Голубов Влайков е инсцениран и процес. Обвиняват ги в разпространяване на позиви и че настройват населението против сръбските власти. Свещеник Кирил лежи 6 месеца в затвора, след което е освободен, но тормозът и теглилата му не спират. Междувременно нишкият митрополит му отнема енорията.

Кирил Любичев умира на 4 декември 1935 г. на 86-годишна възраст. Но неговото дело продължава да живее в душите и сърцата на всички българи. Заслугите му за съхранението на българщината, както и приносът за това на още редица родолюбци и патриоти от Трънския край, тепърва ще бъдат истински оценени. Безотечествената БКП, която потопи в пълен мрак и забвение националните ни интереси, правеше всичко възможно да насажда в угода на Коминтерна сред нашия народ и особено сред младежта нихилистично отношение към заветите на нашите бащи и деди, пролели кръвта си и отдали живота си в името на българската национална кауза.

Затова на всяка цена трябва да се възобнови строителството и да бъде завършен мемориалът,  носещ името Паметник на свободата, изграден през 1939 г. край с. Стрезимировци, Трънско, като се постави камбана, която да се бие в определен час на деня. Нейният гръмовен звън, който ще се разнася над цялата Трънска покрайнина и ще отеква над 19-те заробени трънски села в Западните покрайнини, ще напомня на нашите сънародници там, че България не спира да мисли за тях.


По силата на Ньойския договор, село Стрезимировци е разделено на две между България и Сърбия Симо Соколов Църквата в родното село на свещеник Кирил – Клисура

В категории: История , Горещи новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки