ИЗБОРНА ПРОГРАМА НА НФСБ - 2013


ИЗБОРНА ПРОГРАМА НА НФСБ - 2013
28 Април 2013, Неделя


НФСБ поставя за своя най-висша цел безкористната и всеотдайна защита интересите на нашето отечество Майка България и на многострадалния, но велик български народ.


За НФСБ здрава, богата и силна нация са основата за въздигането и просперитета на България и нейното превръщане в основен фактор както на Балканите, така и в ЕС.
Ние сме за възраждане и утвърждаване на основните български добродетели – любов към Родината, трудолюбие, скромност, честност, човеколюбие. 

НФСБ е за съхраняване и развитие на българската самобитност, култура и традиции.
Свободата на гражданите и свободата на Родината ни Република България, които нашите деди и бащи са ни завещали, трябва да се защитават с всички средства. България и народът ни трябва да съхранят в паметта си спомена за всички, които са се борили за свободата, жертвайки живота си.


I. ИКОНОМИКА СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦАТА

Глобализацията, обогатяваща едно малцинство за сметка на работещите хора, води до увеличаване на безработицата, спадане на растежа и търсенето, както и до ограничаване конкуренцията в ущърб на потребителите. Хиляди фирми фалират, като стотици други преминават от по-висока към по-ниска категория.

1. Малките и средни предприятия (МСП), според НФСБ, са превърнати в дойна крава от управляващите институции, като са подложени на задушаващ контрол и нормативен произвол. Те са отстранени от големите държавни и общински проекти, възлагани на близки до ГЕРБ фирми.

НФСБ е за въвеждането на данъчни и лицензионни облекчения, както и за създаването на Национален фонд за подпомагане на МСП, както и за раздробяването на държавните и общински проекти на по-малки части, за да бъдат достъпни за по-малки фирми.
Необходимо е създаването на пътна карта на документооборота за всеки бизнес, като по този начин се облекчи преодоляването на бюрократичните пречки пред бизнеса на държавно и общинско ниво.

Да се въведе правилото за “мълчаливото съгласие” при забавяне на издаване на разрешителни за търговска дейност повече от месец. Държавните органи и служители трябва да осигуряват пълно съдействие и комфорт на всяка фирма, произвеждаща за износ. Общините трябва да предоставят индустриални зони с изградена инфраструктура на минимални цени или безплатно на фирми, които поемат ангажимент за създаване на реални, а не прелети работни места.

БАН и българският научен потенциал трябва да бъдат впрегнати в обслужването на националната икономика, на МСП и на земеделските производители.
Държавата трябва да стимулира инициативния българин, тъй като той създава национално богатство и работни места.

2. Селското стопанство на България е разпокъсано и хаотично, без връзка със световните тенденции и задушавано от контрабанден внос на нискокачествени стоки.
НФСБ счита, че държавата трябва да подпомага земеделските стопани чрез Национален гаранционен фонд за селските райони и спиране на контрабандния внос от Турция, Македония и др. страни извън ЕС. Необходимо е приемането на закон за рентата за защита на над 2 млн. собственици, както и регламент за ползването на земите.

НФСБ е за стимулиране на микробизнеса - отглеждане на животни и земеделска продукция от едно семейство, като се осигури изкупуването на животинска и земеделска продукция - кокошки, яйца, крави, свине и др. Трябва да се стимулира инициативността на селските стопани да произвеждат, а не да бъдат задушавани зад фасадата на европейските директиви.
НФСБ е за разработка на дългосрочна стратегия за възраждане на родната консервна промишленост и завръщането на традиционните пазари в Русия и Близкия изток.

3. Енергетиката на България е монополизирана и мафиотизирана. Това е причина за непосилно високите цени на енергоносителите – ток, газ, парно, горива и т.н. Управляващите удобно са се отказали от контрола и на практика участват в ограбването на крайния потребител. Незабавно трябва да бъдат ревизирани драстично раздути разходи при добива на въглища в “Марица - Изток”, тъй като това се ползва от американските ТЕЦ-ове за допълнително повишаване на цените.

ДКЕВР от орган за повишаване на цените трябва да възстанови контролните си функции и с помощта на тесни специалисти да преоцени реално стойността на въглищата, варовика, ел. енергията, топлоенергията, газта и др. До търговете в големите енергийни предприятия трябва да бъдат допуснати и малки фирми, което автоматично ще свали цената на крайния продукт. 

НФСБ е за непрекъснат контрол върху вноса на руски петрол в „Лукойл” и безотчетната продажба на горива на вътрешния пазар, както и върху раздутата стойност на добиваните въглища, мнимите ремонти и добитата енергия от Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).
НФСБ счита, че развиването на ядрената енергетика е неудачно за България поради свитото потребление и ограничените външни пазари.
Да се създаде експертен съвет, който да разследва злоупотребите при ценообразуването на ЕРП-та, АЕЦ и ВЕИ, като при установяване на нарушения бъде сезирана прокуратурата.

4. Туризмът в България е нискобюджетен (алкохолен), традиционен плажен, развиван в неугледни бетонни комплекси. НФСБ е за дългосрочна национална стратегия при насърчаване на нетрадиционните форми на туризъм – културен, археологически, етнографски, селски, балнеотуризъм, т.е. да се използва богатото многообразие на отделните региони.

В нея трябва да се предвидят специални мерки за връщане на традиционните турис-ти от Русия, Германия, Украйна, Чехия, Полша, Словакия и др.
Ние сме за развитието на медицински туризъм, тъй като България е страна с професионално подготвени медицински кадри. Вместо да правим правителствена болница в Катар, по-изгодно е да привлечем в България чужди граждани за лечение, тъй като това би се отразило положително върху цялата икономика.
НФСБ е против продажбата на БДЖ, както и за ревизията на всички концесионни договори за добив на суровини и природни богатства.


II. БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. За физическите лица - НФСБ е за смяна на плоския данък с прогресивно подоходно облагане с освобождаване на най-ниските доходи от облагане. Да се освободят  от облагане доходите  в размер на минималната работна заплата. Да се въведе семейно подоходно облагане.

Трябва да се спре косвеното финансиране на частни банки като държавните такси да се събират от държавни банки. Да се засили ролята на централната банка и законово се забрани едностранната промяна на лихвения процент от банките спрямо кредитополучателите.

2. НФСБ е  за гъвкавата промяна на ДДС за определен вид стоки. Например – лекарства, учебници, хранителни стоки и др. Ние сме за ускорено възстановяване на ДДС на фирмите, за да не се блокират оборотните им средства.

3. НФСБ е за приспадане на надвнесения корпоративен данък самостоятелно от фирмите, без уведомяване на НАП.
Да се ограничи финансирането на политическите партии, като бъде въведено стъпаловидно намаляване на субсидията спрямо по-големите партии.


III. СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

1. Според НФСБ е нужна спешна демографска програма. Нейна първостепенна задача трябва да стане спасяването на българската нация от изчезване.

2. Социалната политика трябва да бъде съобразена с особеностите на българското обществено-икономическо развитие. Осигуряването на достойни старини според нас трябва да включва както непрекъснатото увеличаване на пенсиите, така и намаляване на пенсионната възраст.

Използването на опита и квалификацията на пенсионерите трябва да е предмет на специална програма на правителството. Трябва да се насърчават работодателите, наемащи хора в неравностойно положение, както и на младежи на първа работа.
Социалните помощи трябва да се изплащат срещу реално полаган обществен труд. НФСБ е против превръщането на майчинството и бедността в доходен бизнес. Ние сме против изплащането на помощи за повече от две деца, а при 4-то дете да се спират помощите на първите 2.

3. НФСБ е за радикална промяна в здравеопазването. Здравеопазването, според НФСБ, е превърнато в антинароден бизнес. Фармацевтичните гиганти купуват Лекарския съюз, пациентските организации и държавните чиновници, жестоко ограбвайки българските граждани с раздутите цени на медикаменти и лекарства.

Евтините (генерични) лекарства са заменени на пазара от все по-нови десетократно по-скъпи медикаменти (по-скъпи от лекарствата в Турция, Гърция и много други страни).
Порочната здравна политика на държавата предлага все по-скъпи лекарства, вместо да учи хората как да се предпазват от болестите. Липсва каквато и да е грижа или указания за здравословен живот на изписаните от здравните заведения, както и на хронично болните.
На преследване се подлагат доказалите ефективността си евтини методики за лечение като хомеопатия, билколечение и др., тъй като медицинската мафия се нуждае от болни, а не от знаещи как да се предпазят от болести хора.

НФСБ е за промяна на модела на родното здравеопазване, като се постави акцент върху профилактиката и информираността на хората. Производството и вносът на евтини лекарства трябва да са държавна политика, както и създаването на институти и кабинети по хомеопатия, билколечение и т.н.
Изтичането на подготвени медицински кадри е престъпление, за което са отговорни управляващите. Трябва да бъде премахнат монополът на здравната каса и облекчен и ускорен процесът на лечение във всичките му фази.

НФСБ е за връщането на болниците в малки градове. Ние сме за законови промени, гарантиращи продажбата на лекарства в селата от фелдшери, пътуващи аптеки и дрогерии.  Да се създаде държавна стратегия за борба с масовите заболявания – сърдечно-съдови заболявания, гръбначни изкривявания, психически разстройства, наркомании и т.н.


IV. НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

1. НФСБ е за цялостна образователна реформа, връщане на възрожденския дух и националното самосъзнание в училищата и университетите. Родолюбието в образователната система трябва да бъде основа за възпитание и извисяване на българския дух.  Ние сме за въвеждане изучаването на дисциплината ”Патриотизъм”, както и на час по физкултура всеки ден, до завършване на средно образование.

2. Науката и образованието трябва да бъдат подчинени към създаване на практически подготвени специалисти, както и към незабавно приложение на всички патентовани изобретения и новости. НФСБ е за приобщаване на етносите от най-ранна възраст чрез прилагане на законови мерки за овладяване на българския език още в детската градина.
НФСБ е срещу допускането на ислямистки доктрини под формата на религиозно образование в българската учебна система.

3. НФСБ е за възраждане, съхранение и утвърждаване на българската самобитност, култура, традиции, език. Културната политика трябва да бъде насочена към държавна подкрепа на българските произведения – фестивали, постановки, тв и кинопроизводства и др.
Според НФСБ държавата трябва да субсидира излъчването на автентичен фолклор, български филми, сериали и обичаи по българските медии. Нужно е възраждане и утвърждаване на българските добродетели – трудолюбие, скромност, честност, човеколюбие.

НФСБ ясно и категорично се противопоставя на присадената пошлост и цинизъм в бита на българския народ, като чалгализацията, демонстративната порнография, насаждане на вулгарни, примитивни идеи и практики.


V. ЕКОЛОГИЯ

1. Защитата на уникалната българска природа е една от най-важните цели на НФСБ. Ние сме за ревизия на всички строителни разрешения по Българското Черноморие, планинските курорти, както и срещу хищническото изсичане и износ на българските гори. НФСБ е за въвеждане на драконовски мерки срещу еконарушителите.

От друга страна, НФСБ не приема поставянето на 35% от територията на България в “Натура 2000”, при среден процент за европейските държави 12-15%, и счита, че това изключително утежнява стопанската дейност в без друго изостаналите планински и полупланински райони, тънещи в нищета и бедност.

2. НФСБ счита, че държавата трябва да субсидира екологично чистите земеделски производства и да забрани опити и използване на ГМО.

3. НФСБ счита, че разработването на нови подземни и морски богатства трябва да става само след провеждане на задължителен регионален референдум.
Екоинституциите трябва да следят ежечасно вредните емисии на големите промишлени замърсители като „Лукойл”, ТЕЦ „Марица-Изток”, циментовите заводи и др. Държавата да възстанови екарисажите по области като спешна мярка срещу риска от опасни епидемии.


VI. СЪДЕБНА СИСТЕМА И ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ

1. НФСБ е решително за справедливо правораздаване, за премахване на двойния стандарт в съдебната система. Ние сме за незабавно ликвидиране на криминалната практика на срастването на престъпността с правоохранителните органи, политическия и олигархичен елит.

Огромните очаквания на народа са за решаване на битовата престъпност. НФСБ е за законови промени, които да насърчават правото за самозащита, като най-бързо и ефикасно решение в борбата с престъпността.

Да се увеличи делът на бързите производства за умишлени престъпления и увеличи наказанието за рецидивни престъпления - дребни кражби, хулигански прояви и др.
Затворите от “школи за престъпници” трябва да се превърнат в места за превъзпитание с труд в полза на обществото. С произведените стоки могат да бъдат обзавеждани детските домове, читалища, училища и др. общински и държавни институции, а в процеса на работата лишените от свобода могат да придобият професионална квалификация и обща грамотност.

За престъпници с висящи дела трябва да се спират социалните помощи.

2. Борбата с престъпността е основен приоритет за НФСБ. Ние сме за  прехвърлянето на полицейските управления към общините и избираемост на полицейския началник.
Това не означава, че държавата трябва да бъде освободена от борбата с престъпността, както и от финансовите си задължения в това отношение. За целта трябва да се въведе пълна структурна промяна и създадат звена, контролиращи работата на полицията.

Толерираната от управляващите мащабна контрабанда на горива, цигари, алкохол, наркотици и др. е в основата на брака между политици и престъпници.
България разполага с най-големия полицейски апарат спрямо населението си в целия ЕС. Той обаче е и най-неефикасният, тъй като вместо да се бори, се е срастнал с престъпността.
Да се гарантира спазването на законността в циганските гета, превърнали се в държава в държавата.

3. Митничарите осигуряват контрабандата срещу дял от печалбите. Наскоро в Митница-Бургас за 20 места кандидатстваха 1200 души. Срастването на полицията с престъпността съсипва ценностната ситема на нацията.
Управлението на държавата от човек с престъпно минало е жесток удар върху националния морал и достойнство. Това легитимира престъпните схеми, в които участват престъпници, полицаи и политици.

Вместо установяването на законност и ред, младите хора търсят доходно място в съответната схема,  което би им осигурило лесни и бързи печалби. МВР толерира проституцията и наркотрафика.
НФСБ е за смяна на полицейските ръководства на всички нива, както и за граждански контрол на полицията. Ние сме за стабилизиране на вътрешната сигурност и за реформа в структурите на МВР, като се създаде изцяло независима от ръководствата на полицията служба за вътрешни разследвания и противодействие на корупцията в МВР. Същото се отнася и за проблема с подслушванията и други злоупотреби с власт на полицейските ръководители.

Необходима е решителна промяна в досъдебното производство, която до способства ефективното разследване.

4. Съдебната система трябва да се освободи от политическата опека и квотно партийно разпределение.
Сегашната система на ВСС като политизиран орган за назначаване на съдии, прокурори и следователи е изкопирана от прочутата с неефективността си италианска система и трябва да бъде заменена.

НФСБ е за узаконяване правото на всеки гражданин или организация да сезират Конституционния съд за нередности в законодателството, включително да искат тълкуване на Конституцията или законите по поставен проблемен въпрос. България е единствената страна в ЕС, в която гражданите нямат това право.

Ние сме против порочната система за постоянно увеличаване на съдебните такси и практически отказ от правосъдие. Таксите по всички граждански дела трябва да са в границите на 10-100 лева, независимо от материалния интерес, за да може  всеки да защити правата си в съда, независимо от имотното си състояние.
В момента у нас е гарантиран достъпът до правосъдието на гражданите, без финансови препятствия, единствено в административните съдилища, където таксите са в размер до 50 лева.

Много граждани, жертви на имотни измами, са затруднени да водят дела срещу измамниците, защото не винаги са в добро финансово състояние поради старост, болест или други обективни причини. Това значително подпомага организирани престъпни групи -  измамници, лихвари - да се облагодетелстват за сметка на бедни или болни хора, които не могат да защитят собствеността си от престъпното посегателство.

НФСБ е против ограбването на гражданите от банките, чрез внасянето на съдебните такси по банков път и даването на излишни банкови комисиони, сравними по размер с размера на самите такси. Така се стига до абсурд: за да копира протокол от съдебно заседание гражданинът заплаща 1 лев за съдебна такса и 4 лева на банката за такса превод.
Трябва да се въведе задължително плащане на съдебните такси или депозити за разноски на каса в съответния съд или възможност за плащане чрез таксови марки.

Прокуратурата трябва да заведе незабавно дела по всички престъпления по служба, станали достояние на обществото, като престъпната приватизация от РМД-та от времето на Виденов и Костов, престъпните приватизации на монополните държавни фирми като НХК, БТК, ТЕЦ „Марица-Изток” 1 и 3, БГА „Балкан”, миннодобивните дружества и много други.

НФСБ е за постепенно ограничаване на всички дадени концесии за добив на природни ресурси на територията на България и континенталния шелф за срок до 10 години и бъдат незабавно прекратени тези концесионни договори, за които е установено, че се нарушават условията, при които са били сключени, без възможност за продължаване за нов срок.
НФСБ е за задължителното гласуване и признаването на българско гражданство след изпит за владеене на български език за всички български граждани в страната и извън нея. Да се премахне двойното гражданство и така да се сложи край на изборния туризъм от съседна Турция.

Трябва да се промени Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление като демагогски и неприложим, като се въведат също и други конституционни начини за народна инициатива на гражданите - право на разглеждане на петиции, с въвеждане на разумни и изпълними условия за допитване до народа.
НФСБ е за промени в Избирателния закон, като право на глас могат да имат граждани, доказали добро владеене на писмен и говорим български език.


VII. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЕТНОСИТЕ

Според НФСБ етносите не могат да формират свои закони и правила на поведение, включително в семействaтa си, противоречащи на традиционните за България национални, исторически и нравствени ценности, носител на които е коренното българско население.

1. Като еднонационална държава България трябва да изгради действащи механизми и институции, работещи към приобщаването на етносите и запазване на нашата национална идентичност. Трябва да се създадат ясни правила на играта за интеграция в обществото. Според НФСБ правилата за равнопоставеност са за всички.

Интеграцията не е само задача на българите, а на всеки наш сънародник или чужденец, който би желал да живее в нашата Родина. Интеграция е възможна само на малцинство в мнозинството, а не мнозинството да се интегрира в малцинството и да се съобразява с неговите правила и обичаи.

2. НФСБ обявява нулева толерантност при отказ за интегриране. Владеенето на български език е първа стъпка към интеграцията. Децата на етносите с майчин език, различен от българския, трябва да положат езиков тест една година преди да тръгнат на училище. Ако изпитът е неуспешен, те трябва да завършат интензивен курс в отделни детски групи, който трябва да се заплаща от родителите им. Само така тези деца могат да станат равностойни и да получат необходимото образование.

НФСБ е за спешни мерки за разбиване на капсулирането в цигански гета и на турско говорящите региони. Причина за нарастващата циганска престъпност е отказът на държавните инстититуции да прилагат законите в тях.
НФСБ е за национална стратегия за приобщаване на циганите, като се насърчават тези, които изкарват прехраната си с честен труд, образоват децата си и заплащат своите сметки и данъци. Към останалите, които благоденстват благодарение на контрабанда, рекет, детска и битова престъпност, проституция и разпространение на наркотици, законът трябва да бъде приложен с цялата си сила.

НФСБ предвижда като начало премахването на всички незаконни постройки в циганските гета и създаването с минимални средства на отделни селища извън големите населени места в пустеещ държавен фонд (фургони), като бъдат обезпечени с минимално необходимите битови условия: ток, ел. захранване, вода, общи санитарни възли, бани.
Необходимо е  денонощно полицейско присъствие, както и спазването на екологичните и здравни нормативи. За децата трябва да се осигури транспорт до най-близкото училище и се насърчава трудолюбието и последващо професионално обучение.

Да се подпомага доброволното ограничаване на раждаемостта чрез безплатно предлагане на противозачатъчни средства, гинекологична помощ и образоване на младите родители.
Стриктно да се спазва законът за минималната възраст за сключване на бракове, а нарушителите да бъдат санкционирани по бързата процедура.
Държавата трябва да осигури бързо приобщаване за всеки, който пожелае и полага усилия за това, и изолира всеки, който не желае, като му осигури елементарни условия и средства на съществуване.

Средствата по реализацията на горната програма да бъдат търсени от европейските инстититуции и държави, потърпевши от циганската емиграция. Гореописаните изолирани селища могат да бъдат превърнати в туристическа атракция, което е масова практика в най-развитите демокрации (индианските резервати в САЩ, аборигенските селища в Австралия, циганските селища в Чехия и Унгария и т.н.). За целта могат да бъдат използвани и средствата, икономисани за социални помощи, помощи за майчинство и надбавки, описани в раздела за социална политика.


VIII. ДЪРЖАВА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ

1. НФСБ е за светско общество, в което църквата и държавата са изцяло разделени. Религиозният избор е право на всеки български гражданин, но той не може да бъде реализиран преди навършването на пълнолетие.

Ние сме за подкрепа и издигане на източното православие – традиционна религия на българския народ, и утвърждаване на православните християнски ценности и морал.
Считаме за остаряло и недемокрaтично приобщаването на невръстни деца към каквато и да е религия. Всяка религиозна общност у нас трябва да приеме, че жените и мъжете имат равни права. Принудителните бракове, обрязването на деца, потисничеството и насилието срещу жените са в нарушение на конституцията. Това по никакъв начин не може да бъде прикривано чрез свободата на вероизповеданията.

Религиозните групи, които отхвърлят отделянето на религията от държавата или дори оспорват това, както и тези, които се ангажират с политически каузи, трябва незабавно да изгубят своето правно признаване.
Изграждането на нови религиозни сгради трябва да съответства на всички закони, както и на държавно регламентиран брой изповядващи въпросната религия и референдум. Държавата трябва да зачита правото на гражданите на България яростно да се противопоставят на строежа на джамии и минарета, както това става в държавите на Европа –Германия, Австрия, Белгия, Швейцария и др.

2. НФСБ е за незабавна забрана на ежедневните призиви от минарета. Ние считаме, че използването на технически средства и призиви извън мюсюлманските храмове е грубо погазване на свободата и поражда етническо напрежение. Затова ние сме за категорична забрана на каквито и да са призиви и служби извън храмовете, с изключение на приетата за традиционна християнска религия.

Със Закона за вероизповеданията същите трябва да бъдат задължени да водят своите служби единствено и само на български език. Вероизповеданията трябва да са изцяло подчинени на българските закони, включително финансовите.
НФСБ е за задължително поставяне на българския трибагреник на най-високата точка на всеки храм на територията на България, като приоритет към националната принадлежност и дълг над религиозната.

3. В България законът забранява маскировката на хора в обществени сгради, на обществени места и по улиците. Ние сме решени да се противопоставяме срещу нарушаването на закона т.е. срещу задължителните забрадки за момичета и жени  като религиозно-политически символ. Това нарушаване е срещу принципа на равенството и основните етични права, изява на схващането за женската малоценност и потисничеството на жените от мъжете.

4. НФСБ е за забрана на всякакви партии, основани на етнически и религиозен принцип. Ние сме за забрана на всички привилегии по етнически или религиозен принцип.


IX. НАЦИОНАЛНА ОТБРАНА

Върху отбранителната мощ на България беше нанесен жесток удар. От страна със значимо влияние на Балканския полуостров, България се превърна в страната с най-малка армия и ниска степен на боеготовност.

1. НФСБ е за възстановяване на наборната служба с продължителност минимум 6 месеца, за възстановяването на трудовите войски като място за придобиване на професия и изграждане на чувство за отговорност и съпричастност към обществото.
Трябва да бъде възобновено и военното обучение в средния образователен курс.

2. Като спешна форма за противопоставяне на външна военна агресия НФСБ е за незабавно възстановяване на ракетните бази в Южна България.
НФСБ е за незабавно извеждане на всички български войски от чужди държави.


X. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

1. Според НФСБ политиката на България към световните сили трябва да бъде подчинена на полезния за Родината баланс в полза на националния интерес. Ние сме за преразглеждане на споразумението със САЩ за военните бази на наша територия.
НФСБ смята, че предоставяне на военните бази само на САЩ е предпоставка за превръщането на България в мишена за мащабни терористични атаки, включително с балистични ракети.

2. НФСБ е за Европа на нациите, като присъствието ни в Европейския съюз трябва да бъде подчинено на първо място на националните интереси. Нашите дипломати и депутати в Европарламента трябва да са истински патриоти и да отстояват единствено изгодните за България позиции. Независимостта, достойнството и националният суверенитет трябва да бъдат основна цел на българските дипломати.

3. НФСБ е против приемането на Турция в ЕС поради фундаменталните различия в религията, културата, традициите и манталитета. Приемането на 70 - милионна Турция за пълноправен член на ЕС е сериозна заплаха за изчезването на България. НФСБ е за предоговаряне на транспортните споразумения с Турция, съгласно които десетки хиляди тежкотоварни автомобили рушат републиканската пътна мрежа напълно безплатно.

4. България трябва да развива отношенията си не само със САЩ и ЕС, а също със страни като Китай, Япония, Русия, Индия, Бразилия и с държави от региона на Близкия изток.  НФСБ е за специална външнополитическа стратегия спрямо българите в чужбина, както и към чуждите граждани с българско самосъзнание, живеещи в Македония, Сърбия, Турция, Румъния, Украйна, Молдова, Русия, Татарстан, Северен Кавказ и др.

5. Посолствата на България трябва да престанат да бъдат почивна база за фалирали политици. Търговските аташета, вместо да работят за себе си и за приближени фирми, трябва да бъдат заменени с технократи, които да проучват и обезпечават икономиката ни с научно-технически патенти, новости, открития. От друга страна те трябва да осигуряват пазари на всяка българска фирма, която създава продукция за износ.


В категории: Политика , Горещи новини

3
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
3
Ник
30.04.2013 15:06:47
0
0
Много добра програма!Отчита в голяма степен язвите и недостойнствата на съвременното общество.Но трябва да знаете,че докато не бъдат изгонени монополите,по същество пета колона на световната олигархия,България няма да се изправи на крака!МВФ и СБ са част от това,дори бих добавил и Евр.С.Меки сте в етническата част,но това си е мое виждане и сигурно е тактически необходимо!Аз няма да гласувам,но ви желая успех!
2
Панайот Хитов
29.04.2013 13:59:00
0
0
"Програмата" е като много такива "програми", които се разхождат из публичното пространство. Нищо особено.
1
zad kulisite na kapitana pe
28.04.2013 10:06:31
0
0
ne biva da se ostavjame da ni ushat na demokrazia tesi koito 500 godini
vladeeha s nasilie balgaria i balgarite i drugi narodi,
tesi koito sasdadoha GULAG sashto ne sa idealnite borzi za demokrazia,germania ne e no moshe da stane primer za demokrazia
demokrazia moshe da se ushi ot franzia ,anglia ,USA,italia ,i podobni strani.
balgaria trjabva da se gradi na naj malko 4 osnovi kato selsko stopanstvo,turisam,visoki tehnologii,leka promishlenost .i da se otpuskat krediti za rasvitieto na tesi naj vashni 4 osnovi .
a obrasovanieto i zdraveopasvaneto sa naj neobhodimi za rasvitie i prosperitet na balgarite
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки