ТЕЦ „Марица 3“ обгази Димитровград със серен диоксид


ТЕЦ „Марица 3“ обгази Димитровград със серен диоксид
Снимка: kmeta.bg
29 Юли 2021, Четвъртък


В 13 ч. е регистрирана първата средночасова стойност, която не превишава алармения праг

Автор: Десант

Превишение на алармения праг за серен диоксид (SO2) е регистриран днес в Димитровград. В три последователни часа автоматичната измервателна станция „Раковски“ е отчела концентрации на този замърсител над 500 микрограма на кубичен метър въздух, с което е налице превишение на алармения праг.

Измерените нива на серен диоксид са както следва:

В 10:00 часа е регистрирана концентрация от 872,96 микрограма на кубичен метър въздух.
В 11:00 часа е 1209,86 микрограма на кубичен метър.
В 12:00 часа са 534,62 микрограма на кубичен метър въздух.

РИОСВ – Хасково веднага е дало предписание на ТЕЦ „Марица 3“ АД- Димитровград за ограничаване масовия поток на SO2 до 3600 kg/h чрез предприемане на необходимите промени в количеството и качеството на използваното гориво в инсталацията за производство на ел. енергия с цел намаляване на стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух. 

Нивото на концентрация на даден атмосферен замърсител, при което съществува риск за здравето на хората при кратковременна експозиция, при което трябва да се предприемат спешни мерки, се определя като алармен праг. Алармененият праг за серен диоксид е 500 мкг/м3, измерени през три последователни часа в пунктовете за мониторинг, които са представителни за качеството на въздуха в даден цял район или агломерация.

В случая не се е наложило да се предприемат предпазни мерки от чувствителните групи на населението. В 13 ч. е регистрирана първата средночасова стойност, която не превишава стойността на алармения праг -  240,35 µg/m3.

От хасковската екоинспекция продължават да следят данните за концентрациите на серен диоксид и останалите атмосферни замърсители, контролирани в пункт АИС „Раковски“, Димитровград. 

От РИОСВ - Хасково информират, че на 30 юли в града ще бъде поставена мобилна автоматична измервателна станция за извършване на измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ). Тя ще бъде позиционирана на площадката на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" между двата големи, контролирани от РИОСВ оператори в града - ТЕЦ „Марица 3" и "Неохим" АД. Поставянето й е във връзка със зачестили сигнали за влошено състояние на въздуха в града.

Мобилната станция ще работи в непрекъснат режим от 30 юли до 14 август и ще измерва концентрациите на въглероден оксид, озон, серен диоксид, азотен моноксид, азотен диоксид, ФПЧ 10, метан и неметанови летливи органични съединения. Резултатите от измерванията ще бъдат получавани ежедневно в Регионалната екоинспекция.

Към момента в Димитровград функционира стационарна автоматична измервателна станция (АИС) „Раковски”, която се обслужва от Регионална лаборатория – Хасково към ИАОС. Станцията е разположена в застроената част на града и отчита в реално време нивата на основните показатели за качеството на атмосферния въздух.


В категории: Новини

1
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
1
Анти-румънски активист
30.07.2021 11:01:37
0
0
VIRGIL COMAN, premiu postum pentru contributia la cunoasterea istoriei romanilor sud-dunăreni

https://rgnpress.ro/2021/07/30/virgil-coman-premiu-postum-pentru-contributia-la-cunoasterea-istoriei-romanilor-sud-dunareni/

"In zorii Evului Mediu, romanitatea orientala ocupa un teritoriu intins al Europei Centrale si de Sud-Est, cuprinzand o parte din teritoriul actual al Austriei, Ungariei, Romaniei, dar si tot teritoriul Bulgariei si fostei Iugoslavii.
[...]
In perioada cuprinsa intre secolele VI-X, in urma unui proces complex, in acest areal, ce avea drept axa valea Dunarii, romanitatea orientala devine romanitate romaneasca."


Огромни тъпотии от румънски "историк" покойник Вирджил Коман (=Куманинът в превод)
"В началото на Средновековието, източният римски свят ("римлянщина") имаше като разположение част от Австрия, Унгария, Румъния (само част от Румъния!!!), а и цялата територия на България (????) и бивша Югославия"
Бележка моя: южна България беше гръцка или продължаваше да е нито латино-езична, нито гърко-езична, а тракийско-езична) обаче Черноморието (даже и северно от линия на Иречек) беше гръцко.
"Между 6-10 столетия цялата тази територия от римска става румънска (от латино-езична става румъно-езична)"!!!!
Бележка моя: Част от Австрия би е румънска територия, открадната от австрийците, според този "историк"!!!!
Словения, Хърватия също!!!
Никога не е имало далматски език или друг балкано-романски език, освен румънски!!!!
Този друг балкано-романски език е източник на много от романските думи в албански!
Твърде малко далматски думи има в албански, има и румънски, и латински обаче и романски от неизвестен романски език (изчезнал много преди далматския)
Нямало значение това че най-старите топоними в Добруджа с или български (славянски от бг. род), или с български фонетизъм (посредничество), например древните Дуросторум (Дръстър, на "румънски" Дырстор от среднобългарски, вместо "Дурустор" както би следвало да е ако произхождаше пряко от латински език (като наследство)!!!!!!
Ако румънците бяха обитавали Добруджа преди славяните от бг. род защо тогава те използват древни топоними с български фонетизъм (друг пример Хыршова от древното име Карсиум)
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки