38 улици в Ямбол носят имена на герои от борбите за национално освобождение


38 улици в Ямбол носят имена на герои от борбите за национално освобождение
04 Март 2020, Сряда


На 3 март на всяка от тях имаше поставено цвете и надпис с историческа информация за личността, дала името на улицата

Автор: Силвия Горанова

„Да се знае и помни!“ Под това мото премина една патриотична инициатива на читалище „Умение-2003“ в Ямбол – на всяка улица, кръстена на герои от борбите за национално освобождение, да бъде поставен надпис и цвете. Организацията е по повод 142-годишнината от освобождението на България от турско робство.

Общо 38 са улиците в града, които носят имена на хайдути, опълченци, борци за църковна и национална независимост. За някои от личностите се знае или много малко, или пък е изчезнал спомена защо и как те са свързани с Ямбол. Точно това е провокирало членовете на читалището да съставят списък на улиците и на всяка от тях да разлепят текст с историческа информация.Ето и пълният списък на имената:

1. Добри войвода – байрактар на Трифон войвода, участник в четата на Вълчан войвода, един от участниците в Странджанската буна от 1802 г., войвода на чета от 70 юнака между 1821-1828 г.

2. Атанас Кратунов - един от основателите на Ямболския революционен комитет 1873 година, участник в четата на Стоил войвода по време на Априлското въстание в Сливенския Балкан. Обесен заедно със Захари Величков на 28 юни 1876 г. в Одрин, на 24-годишна възраст.

3. Жеко Андреев Съртмаджиев – знаменосец на ямболските четници, които се присъединяват към четата на Стоил войвода по време на Априлското въстание. След боевете при с. Нейково е предаден и заловен от турците. Обесен е заедно с Георги Дражев в Ямбол на 29.06.1876 г.

4. Неофит Бозвели, също Неофит Хиленда̀рец, е български духовник, един от водачите на националното просветно и църковно движение през Възраждането. Роден през 1785 година в Котел. Бащиното му име е Петров, а прозвището Бозвели, с което остава и до ден днешен в историята, означава на турски „необуздан“.

5. Александър Богориди  - след Берлинския договор поема управлението на Източна Румелия. На церемонията по прочитането на фермана не носи фес, а астраганен калпак, и „пропуска” да издигне турското знаме.

6. Добри Чинтулов - Участник в борбата за църковна независимост и новобългарска просвета. От септември 1857 до април 1861 година учителства в Ямбол като главен учител. Реформира образованието в града, утвърждава българския език като основен предмет в ямболското училище и въвежда изучаването на руски език.

7. Ради Колесов -  Участник в Дядо Николовото въстание 1855 г.,  един от водачите на борбата за църковна независимост в Ямбол, от учредителите на първото в Ямбол “Благодетелно българско читалище”, което е служило и за прикритие на революционния комитет.

8. Атанас Кожухаров - Активен участник в църковните и политическите борби на народа. Представител на редовните годишни законодателни сесии в Пловдив, когато градът е в границите на Източна Румелия.

9. Георги Гарабчи войвода – държал тираните в страх от Бургас до Лозенград, Одрин и Ямбол, Свиленград до Стара Загора и до Карнобат. Закрилял сиромасите без разлика за вяра и етнос.

10. Генерал Стелиян Ковачев - роден в Ямбол, участник в местния революционен комитет, където помага на Георги Дражев, като се занимава с кореспонденцията на комитета. Участник в трите последвали войни. Любопитна подробност от битието на семейството на генерала е отказа му към Кемал Ататюрк / „бащата” на турската революция/ да му даде дъщеря си Мити за съпруга.

11. Индже войвода – За откъсването му от еничарството заслуга имат предците на легендарния Стефан Караджа - родовете Узунниколови от Караджово и Бинбелови от Факия, които организират Странджанската буна през 1802 г., станала повод и за Караевренската трагедия впоследствие. Индже войвода обединява хайдушките чети от Югоизточна България.

12. Панайот Волов – Той е сред инициаторите, учредителите и главните дейци на Гюргевския революционен комитет и на Априлското въстание (1876). При избухване на въстанието е в Панагюрище и заедно с другите апостоли вдига населението на бунт. Формира чета, с която обикаля района на Копривщица, Карлово, Клисура и др.

13. Будат Стоян войвода - Благодарение на него и съвременниците му – патриоти, фактически още през лятото на 1829 г. турската власт била отхвърлена в Ямбол, Сливен, в много краища на Тракия от Лозенградско и Созополско до Тополовградско и най-вече в Странджа и Сакар. Всички християни и останалите тук-там мюсюлмански жители престанали да плащат данъци, да се явяват в определени дни за ангария във владенията на местните управници и т.н. Четите на Будак Стоян войвода и Гълъб войвода, на Петър войвода и Бойчо войвода кръстосвали Странджа и Сакар надлъж и шир.

14. Захарий Величков –  „Братя, време е да мрем за отечеството. Нека си подадем ръка и всички задружно, когато дойде часът, да въстанем и смажем нашия тиранин. Ние сме потомци на страшния Крум, нас ни е кърмила майка българка и в жилите ни тече българска кръв”. Това са думи на Захари Величков при учредяването на тайния революционен комитет в дома на Георги Дражев на 6 май (23 април по стар стил) 1873 г.

15. Стоил войвода – апостол на Иларион Драгостинов и войвода на чета във Втори Сливенски революционен окръг по време на Априлското въстание през 1876 г., в която взема участие и четата на Георги Дражев.

16. Патриарх Евтимий – Вярвал е е, че един ден България ще празнува Освобождението, защото по времето на този пълен апокалипсис през юли 1393 г., когато в продължение на шест месеца всеки ден турците са атакували Велико Търново и по-специално Царевец, той пренася цялата тогавашна библиотека на българското царство и на патриаршията в църквата „Св. Петър и Павел” и я вгражда в едно тайно помещение, тоест той е убеден в това, че един ден свободни българи ще се доберат до тази библиотека.

17. Иларион Драгостинов -  Водач на Втори Сливенски революционен окръг по време на Априлиското въстание.

18. Коста войвода –Панайот Хитов признава, че от него се е учил на хайдутлък. 

19. Георги Дражев – В къщата на Дражо и Екатерина хаджи Георгиеви тайни събрания организират Георги Сава Раковски, Стефан Стамболов, Георги Икономов, Иларион Драгостинов и др. Дражо хаджи Георгиев е сред ямболските дейци, които водят борбата за църковна независимост тук, както и за прогонването на гръцкия владика от Ямбол. В неговия дом синът му – Георги Дражев, създава Тайния революционен комитет за подготовката на Априлското въстание. Ставри Дражев, е  този, който води митинга пред Безистена след Съединението през 1885 г.

20. Филип Тотю – хайдутин в четите на Бойчо войвода, П. Чернев, Ст. Люцканов Попов, Жельо войвода от Ямбол. Води дружина из Стара планина, участник  във Втора българска легия, под ръководството на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.

21. Капитан Петко войвода – Наследниците на преселниците от Беломорска Тракия  го почитат и до днес като свой закрилник.

22. Захари Стоянов – Един от ръководителите на IV-ти Пловдивски революционен окръг по време на Априлското въстание (1876). От самото начало на въстанието става част от Хвърковатата чета на Бенковски. При Режима на пълномощията е служител в Дирекцията на правосъдието на Източна Румелия (1882 – 1885). Оглавява Българския таен централен революционен комитет, който организира съединението на Източна Румелия с Княжество България (1885). 

23. Ангел Кънчев - Деен участник в националнореволюционното движение, помощник на Васил Левски.

24. Антим I – На 16 февруари (28 февруари нов стил) 1872 г. е избран за екзарх на Българската екзархия. След Априлското въстание прави всичко възможно, за да бъдат запознати международната общественост и чуждите дипломати в Цариград за извършените от турците произволи и жестокости при потушаването на въстанието.

25. Гаврил Кръстевич – сред учредителите на Българската екзархия. Той е и главен управител на Източна Румелия от 1884 до Съединението през 1885 година. Гаврил Кръстевич има огромна заслуга и за султанския ферман от 28 февруари 1870 г., с който се учредява и признава от османското правителство независимата българска църква. Знаел е за подготвяното Съединение между Княжество България и Източна Румелия, на която е главен управител, можел е да упражни насилие, но за негова чест, не си оцапва ръцете с кръв, защото, както казва самият той: „Аз знаех и ценях общонародното желание за присъединението към българското княжество...делото беше народно“.    

26. Стефан Караджа – Наследник е на Вълчан войвода и Никола Узунниколов, както и на легендарния Момчил войвода. През 1802 г. неговите дядовци организират Странджанската буна в Стефан Караджово. Самият Стефан Караджа е сред първите доброволци в организираните от Раковски Първа и Втора българска легия.

27. Панайот Хитов – Неговата дружина е сред най-активните в Югоизточна България. При него хайдутстват Хаджи Димитър, Стоян Папазов, Дядо Желю от Ямбол.

28. Страхил войвода – Един от най-личните българи, който се отзовава на призива на австрийската армия за съвместна борба против поробителя, е Страхил. На 20 март 1690 г. четата му се нахвърлила върху врага, избила множество мюсюлмани, нанесли много щети в града и взели голям брой роби. Последни проучвания дават основание да се вярва, че в началото на 18 век Страхил войвода се установява с четата си в Странджа.

29. Жельо войвода – Хайдутин в четите на Димитър Калъчлията, Панайот Хитов. Участва в три войни: Сръбско-турската война (1876), Руско-турската война (1877-1878) и Сръбско-българската война (1885).

30. Георги Сава Раковски - През 1858 г. Раковски гостува в дома на Дражо хаджи Георгиев в Ямбол и така успява да запали местните в борбата за просвета и за премахването на гръцкия език от църквата и училищата, както и за основаване на читалище, че после те организират изгонването на владиката от Ямбол.

Георги Раковски е първият идеолог и организатор на националноосвободителното движение в България и е негов ръководител през първите десет години. Идеен вдъхновител на четническото движение. Неговият богат опит и теоретична дейност са използвани от следващото поколение български революционери в лицето на Васил Левски и водачите на Априлското въстание от 1876 година.

31. Кара Кольо – е роден в село Омарчево, край Нова Загора, но действал в Странджа-Сакар заедно с Вълчан войвода и Добри байрактар /войвода/. На него дължим завръщането на Индже войвода от еничарството към закрилата на народа. През 1802 г., заедно с Вълчан войвода, Добри войвода, Никола Узунниколов и други, Кара Кольо взема участие в Странджанската буна. Неговата задача е особено важна. За да скара Индже войвода с кърджалиите, убива тайно двама от неговите приятели, разхвърлят труповете им край Караеврен, а вината да прехвърлят на владетеля Юмер Драза. Планът се оказал сполучлив, защото Индже наистина се скарал с кърджалиите. Вероятно не е узнал истината, защото Кара Кольо му става един от най-доверените хора и байрактар на четата. Двамата дават живота си във въстанието в Дунавските княжества от 1821 г. като хилядници, с надежда, че предвожданите от гърка Александър Ипсиланти – тогава генерал-майор в Руската императорска войска, въстаници във Влашко и Молдова, ще подкрепят и бунтовниците в България.

32. Паисий Хилендарски –  Заради изразените в труда му „История славяноболгарская“ идеи за национално възраждане и освобождение на българския народ е признат за основоположник на Българското възраждане. Канонизиран е за светец с писмен акт на Светия синод на Българската православна църква през 1962 година. 

33. Иван и Стиляна Параскевови – Националният ни трибагреник за пръв път е узаконен от Учредителното събрание във Велико Търново на 26 март 1879 г. Според историческите данни, изборът и редът на цветовете на националното ни знаме се свързва с Браилския трибагреник. Идеята за създаването му принадлежи на Иван Параскевов от Ямбол, а изработването и извезването му е извършено от неговата дъщеря Стиляна Параскевова.

34. Хаджи Димитър – Стоян войвода, Стефан Караджа, Георги Раковски – това савсе имена, които ще срещнете, когато четете за Димитър Николов Асенов, по-известен като Хаджи Димитър. Излиза в Балкана на 18-годишна възраст, умира на 24 години, но със смелост и вяра в свободата, възпети от Ботев и редица негови съвременници. Байрктар на четата му е Стефан Караджа.

35. Константин Марангозов – Взел е дейно участие в духовните борби против гръцкото духовенство. По време на подготовката на Априлското въстание в неговия дюкан се леят куршуми.

36. Полковник Николай Бакланов – Участва в Руско-турската война от 1877-1878 г. Бие се храбро при форсирането на река Дунав при Зимнич-Свищов. Проявява се при овладяването на Шипченския проход на 7 юли 1877 г. Командир на руския гарнизон след първото превземане на Ловеч на 5 юли 1877 г. Участва в освобождението на Сливен и Ямбол. След войната е щабен офицер в 1-ви Донски казашки полк.

37. Анка Александрова – По време на Априлското въстание 1876г. успява да изнесе оръжие за въстаниците извън града. Първата милосърдна сестра в лазарета за ранените и болни войници в Ямбол.

38. Любен Каравелов - Поет, енциклопедист, революционер и журналист, но най-важното от всичко – той е национален герой с важна роля в Освобождението на България от османска власт.
В категории: Новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки