НПО внесе иск в Съда на ЕС срещу финансирането на инициативи, водещи до сегрегация на хора с увреждания в България


НПО внесе иск в Съда на ЕС срещу финансирането на инициативи, водещи до сегрегация на хора с увреждания в България
20 Ноември 2019, Сряда


Комитетът на ООН по правата на хората с увреждания през октомври 2018 година предупреди България, че преместването на хора от големи социални домове в малки групови къщички не е в съответствие с чл. 19 от Конвенцията

Автор: Десант

Три правозащитни организации в сферата на уврежданията предизвикаха съдебна процедура срещу Европейската комисия поради отказ да бъде спряно инфраструктурно финансиране от ЕС, което България ще използва за изграждане на институции за хора с увреждания.

Дело № T-613/19, внесено в Съда на Европейския съюз в Люксембург оспорва Решение на Европейската комисия да не спре финансиране от ЕС за България.

По-рано през годината Европейката мрежа за независим живот (ЕМНЖ), фондация „Валидити“ (Валидити) и Центъра за независим живот (ЦНЖ) се обърнаха към българското правителство с предложение за незабавно прекратяване на програма, която насочва средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ Фондове) към изграждане на голям брой институции, предназначени за хора с увреждания и възрастни хора.

Въпреки заявения ангажимент на България да провежда политика на деинституционализация, тази инвестиция ще подпомогне заместването на големи специализирани институции с малки такива, като по този начин се избягва решаването на всички сериозни проблеми, предизвикващи дискриминация, социално изключване и сегрегация на тези групи граждани.

Получили отказ за спиране на процедурата от страна на Управляващия орган в България, жалбоподателите се обърнаха към Европейската комисия с искане да бъде спряно финансирането на България от ЕС по тази програма и така да се гарантира съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана както от България, така и от ЕС.

Комисията отказа да вземе такова решение и не остави друга възможност на организациите-жалбоподатели освен да се обърнат към Съда на Европейския съюз.

Жалбоподателите пледират за отхвърляне отказа на Европейката комисия да прекрати плащанията, свързани с процедура за безвъзмездно финансиране BG16RFOP001-5.002 “Подкрепа за деинституционализация на услугите за възрастни хора и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 “Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“. 

Трите организации са подкрепени от адвокатска кантора „Ковингтън и Бърлинг“.

Инес Булич, заместник директор на Европейската мрежа за независим живот, заяви: “Регулацията на ЕСИ Фондовете, в съчетание с Хартата за основни човешки права и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, създава солидни правни основания за намеса в политиките на държавите-членки, когато използването на европейски фондове води до дискриминация на хора с увреждания. Съвършено неприемливо е Комисията да допуска използване на европейски средства от страните-членки по начин, който е в противоречие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.”

Капка Панайотова, директор на ЦНЖ в София, посочи защо институциите, финансирани със средства от ЕС в България, са в нарушение на Конвенцията: “Чл. 19 от Конвенцията определя характеристиките на онова, което се нарича „институционална грижа“. Сред изброените е посочена липсата на личен избор и автономност като резултат от наложен стил и режим на живот.

Комитетът на ООН по правата на хората с увреждания през октомври 2018 година предупреди България, че преместването на хора от големи социални домове в малки групови къщички не е в съответствие с чл. 19 от Конвенцията.”


Стивън Алън, изпълнителен директор на Валидити, споделя: “Сегрегацията на хора с увреждания е в нарушение на човешките права и противоречи на основните ценности на Европейския съюз. За съжаление, обаче, редица страни-членки на Европейския съюз продължават да инвестират сериозни средства от Европейските фондове точно по този начин. Европейската комисия е призвана да играе ключова роля за предотвратяване на сегрегацията и осигуряване на възможности за хората, които са станали жертва на подобни политики.”

Безвъзмездното финансиране по процедура BG16RFOP001-5.002 “Подкрепа за деинституционализация на услугите за възрастни хора и хора с увреждания“ по Приоритетна ос 5 “Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ възлиза на 18 млн. евро, които ще бъдат използвани за изграждане, обновяване, обзавеждане и оборудване на 6 дневни центъра и 68 групови дома за възрастни хора и хора с увреждания, в това число и такива с психични проблеми, интелектуални затруднения и деменция.

Средствата ще бъдат насочени към 29 общини, в които се очаква да бъдат разкрити до девет нови обекта.

Една от тези общини е Дряново – сравнително малка община с население от 8.000 човека – където голям социален дом за 100 жени с увреждания ще бъде заменен със 7 новопостроени къщички. Вместо да им се предложи подкрепа за живот в общността, жените от големия дом ще продължат да живеят в институция, финансирана от ЕС.


В категории: Новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки