Какво ще финансира Европа в областта на морското дело и рибарството


Какво ще финансира Европа в областта на морското дело и рибарството
Снимките са илюстративни
26 Юни 2018, Вторник


Ще разясняват във Варна подкрепата за рибарите и аквакултурните стопанства по различните мерки

Автор: Десант

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 ще проведе на 27 юни от 10 ч. в сградата на Община Варна мероприятие за популяризиране на възможностите за финансиране по новооткрити процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Целта е да се предостави ясна и подробна информация на потенциалните кандидати на възможностите за кандидатстване по отворените към момента мерки по програмата, а именно:

мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“
мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“
мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурата“, сектор „Малки проекти“
мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“
мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“

​По първата мярка  могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, развиващи дейност в сектор Рибарство, които притежават валидно разрешително за стопански риболов; удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми в предвидените от закона случаи; са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на ИАРА, и които притежават регистрация на кораба от Изпълнителна агенция „Морска администрация".

По мярка „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ могат да кандидатстват рибари от Черно море и р. Дунав. Те ще имат възможност да се оборудват със специализирана техника, пряко свързана с преработката или добавянето на стойност към собствения им улов.В този смисъл, сред допустимите дейности са закупуване на машини за сортиране на борда на кораба, контейнери за съхранение на жива риба, ледогенератори, специализирани транспортни средства за превоз на риба и изграждане на пунктове за първа продажба на собствен улов. Новост в този прием е, че освен фирми, могат да кандидатстват и физически лица

За „Продуктивни инвестиции в аквакултурата“ в сектор „Малки проекти“ могат да кандидатстват еднолични търговци или юридически лица, които отговарят на следните изисквания: да са регистрирани като производители на риба и други водни организми, да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, да са със състав, по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро, ако са предприятия, които не попадат в дефиницията за микро, малко или средно предприятие.Мярката „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“
 е насочена към нови производители на аквакултури. По нея ще бъдат подкрепени инициативи за създаване на аквакултурни стопанства от нови производители на аквакултури, които за пръв път създават микро или малко предприятие в сектора.Сред допустимите дейности са закупуване на нови машини и оборудване, специализирана складова и транспортна техника, инвестиции във възобновяеми енергийни източници, изграждане на обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция и производство на зарибителен материал. Важно изискване е кандидатите по мярката да притежават професионални умения и компетентности в областта на аквакултурите.

Безвъзмездната финансова помощ зза „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ ще е до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни  разходи. Тя се предоставя за подпомагане на инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури, когато тези инвестиции са свързани с дейности, които допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци; подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд.

Те трябва да са свързании  с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности от преработването; а също така водят и до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни системи.


В категории: Новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки