Българските превозвачи: Новите правила на ЕС целят елиминиране на бизнеса в Източна Европа


Българските превозвачи: Новите правила на ЕС целят елиминиране на бизнеса в Източна Европа
Снимката е илюстративна
15 Май 2018, Вторник


Промените в областта на автомобилния транспорт са изключително дискриминационни, затова от НСАПБ зоват те да не бъдат приемани

Автор: Силвия Горанова

Предложените промени в регулациите на ЕС в областта на автомобилния транспорт са изключително дискриминационни, нарушават правата и законните интереси на транспортните предприятия от Централна и Източна Европа, вкл. и България, които са поставени в неравностойно положение като членове на Общността.

Целта е ограничаване на тяхното транспортно присъствие на европейския пазар, в противовес на установените привилегии за превозвачите от развитите европейски държави.

Това се казва в открито писмо от Национално сдружение на автобусните превозвачи в България (НСАПБ), подписано от Васил Пиронков като председател на Управителен съвет на сдружението.

„Новите правила за сухопътен транспорт, касаещи каботажни превози, социални привилегии, минимално заплащане, времена за почивка и други предложения, вероятно са направени с идеята да се създаде ефикасен и унифициран европейски транспортен сектор, като преди всичко се зачитат правата на служителите. Но на практика, разгледани в дългосрочен план, прилагането на нормативните решения, в така предложения вид, неизбежно ще доведе до фалит на малките и по-голямата част от средните предприятия в транспортния отрасъл, които физически ще бъдат лишени от възможността да упражняват  транспортна дейност“, пише още в отвореното писмо.

Заложените промени предвиждат натоварване на транспортния сектор с много сериозни допълнителни разходи, което ще направи дейността неконкурентноспособна, категорични са превозвачите.

След внимателно проучване и обсъждане на предложенията за изменение в правната рамка, регулираща общите правила за достъп до международния пазар на автобусни превози, членовете на НСАПБ единодушно изразяват категорична позиция против приемането на законодателните промени, като заявяват следното:

  „1. Предлаганите промени не са резултат на обстоен и задълбочен анализ на европейския транспортен пазар и не отчитат интересите на всички страни-членки на Общността, в нарушение на основни законови принципи, поради което очертават неуспешни правни рамки.

Ефектът от законодателните актове на ЕС следва да се проверява не само чрез ретроспективни оценки, а и чрез събиране на мнения от заинтересовани страни, чрез консултации.

България, като заинтересована страна, не е изразила мнение, чрез своите структури, по време на подготвителния период (2016 – 2017 г.) на коментирания Регламент, вследствие на което, становище на една страна-членка на ЕС не е взето под внимание, което е нарушение на минималните стандарти на Комисията за консултации със заинтересованите страни-членки (СОМ/202/704);

2. Изразяваме резерви и несъгласия по „основни установени проблеми“ за сектора, посочени в Регламента, а именно,че:

-междуградският автобусен сектор не се развива с темп, сравним с този на другите видове транспорт, и относителният му дял спада в един продължителен период;
-съществуват пречки в рамките на националните пазари, възпрепятстващи развитието на междуградските автобусни превози;
-има твърде високи административни разходи за навлизането.


3. Потвърждаваме становище, че в РБългария автобусният превоз на пътници е предпочитан вид сухопътен транспорт, който е  либерализиран, общодостъпен, има устойчива позиция и доминиращ дял в националния транспортен пазар. Спад се наблюдава само в железопътния превоз на пътници и в селските райони по обясними причини. Няма законови ограничения, възпрепятстващи развитието на междуградските автобусни превози. В рамките на ценовите равнища за страната, административните разходи за навлизане на пазара са приемливи. По-високи такива се очакват с въвеждане на електронната Тол-система за събиране на пътни такси.

4. Считаме, че Комисията прилага двоен стандарт по отношение на автомобилните пътнически и товарни превози в рамките на Съюза по т.н. „Пакет за мобилност“. В единия случай каботажните превози се ограничават и минимизират, в друг случай стават основна политика за либерализация в сектора на автобусните превози.

5. Препоръките за създаване на широко упълномощени национални регулаторни органи считаме за шаблон, поради което към същите изразяваме определени резерви, по следните съображения:
-Устойчиво установени практики показват, че със създаването на подобни органи, незизбежно се създават предпоставки  и условия за корупционни схеми;
-Понятието „независими“ е доста условно, тъй като на практика регулаторните органи ще бъдат под въздействие на административна намеса, в т.ч. кадрова;
-Трудности възникват във връзка с подбора и формирането на необходимия организационен капацитет от мотивирани, професионално подготвени  и устойчиви на влияние кадри;
-Отговорностите за установяване на икономическо равновесие при сключване на нови и заварени договори за превоз, е проблемно задължение, предполагащо и съдебни спорове. По принцип след въведена либерализация,  последващата регулация се явява  безмислена;
-Не на последно място, въвеждането на нов регулаторен орган, неизбежно ще се отрази на държавния бюджет като административна тежест.


6. Считаме, че достъпът до пазарите, съгласно Регламента и унификацията относно Европейската услуга за електронно пътно таксуване (EETS), са взаимосвързани и трябва да намерят място в предложенията на Регламента, в полза на бранша.

7. НСАПБ подкрепя предложенията относно достъпа до терминалите (автогарите) при обективни, справедливи и недискриминационни условия.

8. НСАПБ се противопоставя на предложените нормативни регулации, в следните области на Регламента:

„Каботажни превози“ – В тази част настояваме да бъдат запазени определенията и правилата за каботажните превози, визирани в съществуващите текстове на Регламента. Предвидените ограничения при извършването на каботажните превози, по-големи от действащите към момента, считаме за неприемливи, предлагани в противоречие с либерализацията на европейския транспортен пазар. Може да приемем като компромис нова регулация, гарантираща равнопоставеност на автобусните превози по отношение на време и тежест с правилата, установени за международните превози на товари;

„Превоз на пътници на разстояния по-малко или повече от 100 километра“ – В тази част категорично се противопоставяме на подобно разделение при предлагане на транспортни услуги. Предложението считаме за дискриминационно и неприемливо, тъй като прилагането на подобно разделение ще има за последница ограничаване на местните превозвачи, в по-малко рентабилната зона на крайградските превози на разстояние до 100 км. и  съответно свобода за чуждестранните превозвачи при извършване на  превози по рентабилните линии, на дълги разстояния.

Като представители на транспортния сектор и граждани на страна-членка на ЕС, категорично завяваме, че в рамките на позволените от закона действия,  активно ще се противопоставим на предлаганата нова регулация в законодателството на ЕС („Пакет за мобилност“ 1) и („Пакет за мобилност“ 2),  която не следва да бъде приемана и прилагана.“


В категории: Новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки