Партията на зелените: В основата на т.нар. „екологичен протест за Пирин” са залегнали неистини


Партията на зелените: В основата на т.нар. „екологичен протест за Пирин” са залегнали неистини
19 Февруари 2018, Понеделник


Вижте как "природозащитниците" лъжат искрените любители на българската природа, за да ги употребят политически

Автор: Десант

Партията на зелените разпространи своя позиция относно „екологичните” протести, които внушават „Пирин е в беда!”. 

Ръководството и председателят на формацията - Владимир Николов, изрично подчертават, че мнението им се базира на идейно разбиране, че природната среда не са само красиви гледки за възторжено съзерцание, а е и безалтернативна основа за съществуването на човешкото общество  и неговата дейност, като тя дава живот, храна, дом, въздух, вода, топлина и препитание.

От Партията на зелените са категорични, че в основата на т.нар. „екологичен протест за Пирин” са залегнали неистини.

На първо място, твърдението „Пирин е в беда" не е вярно.

„Всички официални данни от мониторинг на показателите за състоянието, развитието и управлението на Национален парк „Пирин” на МОСВ, Дирекцията на национален парк Пирин, РИОСВ – Благоевград и други наши и международни институции показват, че то е изцяло позитивно и в пълно съответствие с изискванията на все още действащия „План за управление на Национален  парк „Пирин” (ДВ, бр. 73 от 2004 г.). Поставените с този план цели не само са изпълнени, но в по голямата си част са надминати. Това всеки може да провери" - заявяват зелените.
 
Според тях, единствената по-голяма беда, сполетяла планината през миналата 2017 г., е бил огромният пожар, който - по думите им -  „случайно” съвпада с трасето на магистрала „Струма”, предлагано от експерти на протестиращите „природозащитници” и започна от притежаван и стопанисван от техни приближени стопански обект.

Невярно е и това, че 48% от Пирин ще се застроява!

„Внимателния, непреднамерен прочит на Решение на МС – № 821/29.12.2017 г. показва, че то е коректно и напълно отговаря на обявената от МОСВ и МС цел на изменението на плана за управление на Национален парк „Пирин” (ДВ, бр. 73 от 2004 г.) – даване на възможност с т.т. 3, 4 и 7 от Решението на МС за „разширение на писти и строителство на въжени линии в рамките на зона III Зона за туризъм (2,2 %) и в затворената от външните й граници (на зона III) зона IV – Зона за сгради и съоръжения (0,6 %)” и с т.т. 1 и 2 на РМС 821 – възможност за „водохващане” за питейни нужди и ”изкуствено осветление на територии извън Зоната за туризъм и Зоната за сгради и съоръжения” .
Инсинуацията „48% от Пирин ще се застроява”,  произтича от преднамереното неправилно тълкуване на т. 5. на Решението № 821/29.12.2017 г. на МС, с която се нанасят корекции в Таблица № 32 за онагледяване на „Разрешените дейности на територията на парка по зони”.

Те касаят ред 9. „Строителство, ремонт и реконструкция”, с която се отразяват посочените по-горе изменения като в колони 3 и 5 на ред 9. тиретата ( - ), означаващи „забранена дейност” се заменят с цифрата (3), означаваща „потенциално осъществима дейност”.

Подвеждащите и заблуждаващи гражданите 48% са от умишлено и спекулативно направения математически сбор на площите на: Зона III за туризъм - 2.2% и Зона IV за сгради и съоръжения - 0.6%., от  парка, където с Решението № 821/29.12.2017 г. на МС се разрешава строителство на въжени линии и на Зона II-a за опазване на горските еко системи и отдих – 45,2 % от площта на Национален парк „Пирин”, където със същото ПМС се разрешава само и единствено „водохващане” и”изкуствено осветление на територии извън Зоната III за туризъм и Зоната IV за сгради и съоръжения”. Тоест, към 2,8 % общо площ на Зона III и Зона IV са прибавени неоснователно и демагогски 45,2-та % на Зона II-a. Това уточняват от зелената политическа формация.

Не отговаря на истината и това, че щели били да пострадат защитени от ЮНЕСКО  вековни дървета,  клек, бяла и черна мура, смърч и др. редки дървесни видове.

„Те са защитени от закона, обособени в резервати, водят се на отчет/мониторинг и никой не може и не би могъл да ги сече. Но въпросните мури, смърч, вековни дървета и т.н. защитени видове не се намират в района на Банско и Добринище, които съгласно Плана за управление на Национален парк „Пирин” са обявени за територии – зони за спорт и туризъм, в които да се извършва туризъм, заедно със съществуващите в тях спортни съоръжения.

Стари дървета има в двата резервата „Юлен“,„Джинджерица-Баюви дупки“и др., където човешката дейност е забранена. Групи вековни дървета са останали и съществуват на определени места, най-вече в близост до х. Вихрен, където е и едно от най-старите дървета у нас – „Байкушевата мура“, но не и в Банско и Добринище и зоните: Зона III и Зона IV.

Не е вярно и четвъртото твърдение на т.нар. "природозащитници, че Законът за защитените територии забранява строителството в територията на националните паркове!

„Българското екологично законодателство не поставя забрана за спортна и туристическа дейност в защитените територии. Изрично в чл. 19 в Закона за Защитените територии е казано: „В Националните паркове се обособяват, освен зони за строга защита с цел опазване на биоразнообразието, каквито са резерватите и другите зони с ограничена човешка намеса, така и туристически зони, включително и зони за спортни съоръжения”. 

Чл. 21. от същия Закон забранява строителството „освен на туристически заслони и хижи…… спортни и други съоръжения”.

Законът изрично допуска и разрешава в територията на националните паркове изграждането на спортни съоръжения и ски писти при спазване на останалите изисквания, предвидени в екологичното законодателство.

Върховният административен съд (ВАС) по всички дела, образувани по жалби на екологични организации, категорично отхвърлил техния довод, че чл. 21 от ЗЗТ не допуска изграждането на спортни съоръжения." - изтъкват от Партията на зелените.

Пето. Не е вярно, че Решението на МС – № 821/29.12.2017 г. широко отваря за безразборно всякакво строителство в Национален парк „Пирин”!

„Както вече беше ясно аргументирано в позиция 2, Решението на МС – № 821/29.12.2017 г. разрешава само и единствено „водохващане” и ”изкуствено осветление” на територии извън Зоната III за туризъм и Зоната IV за сгради и съоръжения”  и  за „разширение на писти и строителство на въжени линии”  в рамките на зона III Зона за туризъм и в затворената от външните й граници (на зона III) зона IV – Зона за сгради и съоръжения. 

При това „потенциално осъществима дейност” , съгласно цитираме одобрени: „… устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти /намерения въз осново на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда  наглава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие. И никакво друго строителство, ремонт и реконструкция в Национален парк „Пирин”. 

Така че, каква беда! Какви 48%? Каква сеч? Какво строителство?" - питат риторично от Партията на зелените.

От политическата формация заявяват ясно своята позиция, че зимният курорт „Банско”  е пример на успешно местно и регионално развитие, който вместо да се мултиплицира във всички планински региони, му се пречи за втора кабинкова въжена линия с процедурни хватки и небезкористни „протести”. Затова зелените приветстват Решение № 821/29.12.2017 г. на МС като позитивно начало за отпушване на бюрократичните пречки пред регионалното равитие на туризма, на летните и зимни спортове в Националните паркове и планинските райони на страната.

Те призовават МОСВ и министър Нено Димов да предприемат необходимите действия за приемане на новите, актуализирани планове за управление на Националните паркове, които да отговарят на разумния баланс между опазванено на природната среда  и социално-икономическо развитие на регионите, в чиято територия влизат те и чийто срок за приемане беше началото на 2015 г.

От политическа гледна точка Партията на зелените оценява „екологичните” протести под надслов „Пирин е в беда!” като чисто политически.

„С времето ясно се вижда, че „спасяването на Пирин” е благовидният предлог, какъвто беше назначаването на Делян Пеевски за председател на ДАНС. Изпълнителите са почти същите мотивирани „протестери”, що се отнася до реформаторските партии, движение „ДА – България" и партньорите им по коалиция – псевдоеколозите, наречени от в. Труд/23.11.2015г. „Зелената Коза ностра” и проджендърската политическа формация ДЕОС.

Разликата е в обхвата и целите на протестите. Тогава протестът се подкрепяше от ГЕРБ с цел сваляне на правителството на Орешарски и предсрочни избори за Народно събрание. Сега горепосочените са сами, независимо от външната подкрепа и целта им е да напомнят за себе си, за да не потънат в политическа забрава" - изтъкват от политическата формация на зелените. 

Те се обръщат и към истинските любители и защитници на българската природа, увлечени в протестите, да прочетат внимателно и непредубедено Решение № 821/29.12.2017 г. на МС. И тогава ще разберат, че ги лъжат, за да ги употребят политически.


В категории: Новини

4
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
4
Мартин
20.02.2018 07:31:55
1
0
Зад "зелените" протести прозират бизнес интересите на подсъдимият олигарх Иво Прокопиев и властовите амбиции на Христо Иванов - Пинокио!
3
Толев
19.02.2018 22:04:20
1
0
Зелените отдавна са превърнали протестите в политически и умишлено заблуждават много хора, като разпространяват спекулации за презастовяването на Пирин.
2
Виктор
19.02.2018 17:28:58
0
0
Разбира се, че Пирин не е в беда, но така си правят реклама партии като Зелените и Да, България, на които така или иначе не им пука за България.
1
Камелия
19.02.2018 13:14:39
2
0
Както се оказва в заключение можем да кажем, че зелените втълпяват какви ли не неистини на хората, за да си подсигуряват фенове и електорат, а природата било то Пирин, Рила или Витоша им служат само за параван
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки