Европейският съд обяви традиционния брак между мъж и жена за отживелица


Европейският съд обяви традиционния брак между мъж и жена за отживелица
11 Януари 2018, Четвъртък


Понятието „брак“ като съюз между две лица от различен пол вече не било актуално и да се защитава било дискриминационно

Автор: Яна Славянска

Който защитава традиционния брак между мъж и жена, извършвал дискриминация на сексуална основа. Това става ясно от днешното заключение на генералния адвокат по дело C-673/16, гледано от Европейския съд в Люксембург.

Казусът се заплита, след като румънски гражданин, сключил в Брюксел брак с американец, поискал от властите в Румъния да разрешат на „съпруга“ му да работи и пребивава в северната ни съседка. Румънците обаче отказват – мотивът им е, че той не може да бъде квалифициран в Румъния като „съпруг“ на гражданин на Съюза, тъй като тази държава членка не признава еднополовите бракове.

Покрай всичко останало, генералният адвокат стига до генерален извод: че понятието „съпруг“, независимо от конкретните правни норми в съответните държави, „следва да получи самостоятелно и еднакво тълкуване“ навсякъде в ЕС.

В това отношение той подчертава, че понятието „съпруг/съпруга“, по смисъла на европейската Директивата за упражняването на свободата на движение, „обхваща връзката, основана на брак, като същевременно то е неутрално от гледна точка на пола на съответните лица и е независимо от мястото на сключване на брака“.

Един вид, без значение дали еднополовите бракове се признават в дадена страна, то властите й трябва да приемат семейната двойка с всичките й съпружески права, както и при традиционното семейство, изградено от мъж и жена, тъй като имали право на „свобода на движение“?!

Адвокатът стига и по-далече в умозаключенията си – той счита, „че с оглед на общото развитие на обществото в държавите членки на ЕС през последното десетилетие,  що се отнася до разрешаването на брака между лица от един и същ пол, практиката на Съда, според която „понятието „брак“, което съгласно общоприетото в държавите членки определение се отнася до съюз между две лица от различен пол“, вече на може да бъде поддържана“!!!

С други думи – край на традиционното семейство! То вече е заклеймено като отживелица!

Господинът припомня също, че  Европейският съд за правата на човека ЕСПЧ) бил приел, че „защита на традиционното семейство не може да обоснове провеждането на дискриминация, основана на сексуалната ориентация“!

Това на прост език ще рече, че всеки, който дръзне да защитава семейството като съюз между мъж и жена, и отхвърля еднополовия брак, извършва дискриминация на сексуален признак!

„В това отношение генералният адвокат припомня, че ЕСПЧ е признал, че еднополовите двойки, от една страна, могат да водят „семеен живот“, и, от друга страна, трябва да им се предостави възможност да получат юридическо признаване и правна защита“ - се изтъква в решението на Европейския съд по делото с румънско-американската гей двойка.

То завършва с генералното обобщение на генералния адвокат, че „при тези обстоятелства“ той счита, че „понятието „съпруг/съпруга“ обхваща и съпрузите от един и същ пол“.

Сега става ли ви ясно защо толкова се тръшкат Истанбулската конвенция да се ратифицира дружно от всички държави членки на ЕС?!

Засега тя е подписана от 19 от 28-те страни членки на ЕС. Не са я ратифицрали  Великобритания, Чехия, Словакия, Унгария, Литва, Латвия, Естония, както и България.

Но пък точно днес министърът на правосъдието Цецка Цачева обеща в Европейския парламент, че България ще сторим това.

Запитана от депутат социалист по време на изслушване за приоритетите на Българското председателство за вълненията и конфронтацията у нас във връзка с конвенцията, тя небрежно ги отдаде на „демократичния процес” и на „свободата на словото, което изисква да се чуят различни мнения”.

Лошото е обаче, че те така и не се чуват...

А и очевидно все по-тихо ще бъдат изричани - да не би да ни обвинят в дискриминация...


В категории: Новини , Свят

3
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
3
Приятел на България
12.01.2018 04:56:34
0
0
Защо староцърковнославянски език всъщност е старобългарски или староцърковнобългарски?

1. Има старословенски език (в Фрайзингските/Брижинските паметници) който също е кодифициран през 9. въпреки че Фрайзингските паметници са написани през 10. век, обаче с по-стар текст. Има нйкои въпросителни:
а) носителите на старословенски език как се наричаха себе си по времето на кодифицирането на този език (кой беше ендонимът им)? Само словени (тоест славяни) или същевременно имаха и общ ендоним (славяни) и особен за тях ендоним словенЦи/каринтяни/карниолци???
б) този език по-архаичен ли е от езика на най-стария паметник на старобългарски (Киевските листове) който принадлежил на моравската редакция на старобългарски.
Щом няма повече етнос моравци или моравски език/държава значи не може да се каже че Киевските листове са на старочешки/старословашки а на старобългарски или не принадлежат нито на чехите, нито на словаците, нито на българите от езикова гледна точка. Те и без това са с повече южнославянски и дори български черти отколкото със западнославянски такива. Хърватският езиковед Ёсип Хам дори е твърдил че това е фалшификуван от чехите паметник. Струва ми се че това е истината защото по времето на нормирането на старобългарски най-вероятно и чехите са притежали фонема "дз", както и днешните словаци, а само няколко десетина години или век и повече са го изгубили. Например и в Пражките "фрагменти" още има "дз", върпеки че вече преобладава "з".
Независимо от възраженията а) и б) всички езиковеди са на мнение че има старословенски език а не словенска редакция на "староцърковнославянси". Да допуснем че Киевските листове са по-архаични от Брижинските паметници. Какво следва от това? Следва да се каже че старословенски го няма а е по-късен вариант на
"староцърковнославянски". Това само от езиковедска гледна точка. От гледна точна на влиянието на старобългарски върху Брижинските паметници, разбира се че няма такова влияние, защото старословенските текстове са изписани на латиница. Обаче от езикова гледна точка не може да се каже че старословенски и "староцърковнославянски" са различни езици защото най-вероятно старословенски език се явява като диалект или на езика от Киевските листове (ако и двете са приблизително еднакво архаични) или на езика на едни от по-късните старобългарски/"староцърковнославянски" паметници. В първия случай може да се каже и че старобългарски е диалект на старословенски, със същото оправдание.
2. Има среднобългарски език или среднобългарска редакция на "староцърковнославянски", значи "СЦС" всъщност е старобългарски.
3. Само в най-старите старобългарски паметници (освен в Киевските листове) и (източно)новобългарски има фонемите "щ" и "жд". В западноновобългарски "език" (тоест в "мк" "език" има само кй и гй ("кйе биде", вместо "ще бъде").
4. Българският диалект от Солунско и понастоящем е източен български диалект, а не западен. По-шоден е до български език отколкото до "мк" "език". Там и понастоястхем има "щ", "жд" но и гласната "я" (не знам точно как тя се нарича на старобългарски), там се спазва старобългарската гласна която в български има 2 рефлекса: я или е (мляко, млечен). А този диалект е в основата на старобългарски и никога не се отдалечил толкова много от български език за да бъде наречен (самостоятелен) език (както и "мк" "език" между другото).
5. Това че езика на Киевските листове е смес от български и чешки/словашки няма значение, защото българските/южнославянски черти преобладават а и този език беше напълно разбираем от Солунските българи (славяни от български род), като помежду местния славянски език в Солунско и онзи от КЛ имаше само диалектни разлики. Например новословенският език също е изкуствен, дори много по-изкуствен от езика на КЛ, обаче никой езиковед не твърди че въобще го няма този език или че е различен език от употребените/говорените в действителността новословенски диалекти.
Освен това, както вече съм споменавал, няма го моравски език, така че чехите/словаците не могат да заявят претенции към старобългарски защото те не са "етнически моравци" и няма повече страна/дръжава Моравия.
2
Приятел на България
12.01.2018 04:50:33
0
0
Защо староцърковнославянски език всъщност е старобългарски или староцърковнобългарски?

1. Има старословенски език (в Фрайзингските/Брижинските паметници) който също е кодифициран през 9. въпреки че Фрайзингските паметници са написани през 10. век, обаче с по-стар текст. Има нйкои въпросителни:
а) носителите на старословенски език как се наричаха себе си по времето на кодифицирането на този език (кой беше ендонимът им)? Само словени (тоест славяни) или същевременно имаха и общ ендоним (славяни) и особен за тях ендоним словенЦи/каринтяни/карниолци???
б) този език по-архаичен ли е от езика на най-стария паметник на старобългарски (Киевските листове) който принадлежил на моравската редакция на старобългарски.
Щом няма повече етнос моравци или моравски език/държава значи не може да се каже че Киевските листове са на старочешки/старословашки а на старобългарски или не принадлежат нито на чехите, нито на словаците, нито на българите от езикова гледна точка. Те и без това са с повече южнославянски и дори български черти отколкото със западнославянски такива. Хърватският езиковед Ёсип Хам дори е твърдил че това е фалшификуван от чехите паметник. Струва ми се че това е истината защото по времето на нормирането на старобългарски най-вероятно и чехите са притежали фонема "дз", както и днешните словаци, а само няколко десетина години или век и повече са го изгубили. Например и в Пражките "фрагменти" още има "дз", върпеки че вече преобладава "з".
Независимо от възраженията а) и б) всички езиковеди са на мнение че има старословенски език а не словенска редакция на "староцърковнославянси". Да допуснем че Киевските листове са по-архаични от Брижинските паметници. Какво следва от това? Следва да се каже че старословенски го няма а е по-късен вариант на
"староцърковнославянски". Това само от езиковедска гледна точка. От гледна точна на влиянието на старобългарски върху Брижинските паметници, разбира се че няма такова влияние, защото старословенските текстове са изписани на латиница. Обаче от езикова гледна точка не може да се каже че старословенски и "староцърковнославянски" са различни езици защото най-вероятно старословенски език се явява като диалект или на езика от Киевските листове (ако и двете са приблизително еднакво архаични) или на езика на едни от по-късните старобългарски/"староцърковнославянски" паметници. В първия случай може да се каже и че старобългарски е диалект на старословенски, със същото оправдание.
2. Има среднобългарски език или среднобългарска редакция на "староцърковнославянски", значи "СЦС" всъщност е старобългарски.
3. Само в най-старите старобългарски паметници (освен в Киевските листове) и (източно)новобългарски има фонемите "щ" и "жд". В западноновобългарски "език" (тоест в "мк" "език" има само кй и гй ("кйе биде", вместо "ще бъде").
4. Българският диалект от Солунско и понастоящем е източен български диалект, а не западен. По-шоден е до български език отколкото до "мк" "език". Там и понастоястхем има "щ", "жд" но и гласната "я" (не знам точно как тя се нарича на старобългарски), там се спазва старобългарската гласна която в български има 2 рефлекса: я или е (мляко, млечен). А този диалект е в основата на старобългарски и никога не се отдалечил толкова много от български език за да бъде наречен (самостоятелен) език (както и "мк" "език" между другото).
5. Това че езика на Киевските листове е смес от български и чешки/словашки няма значение, защото българските/южнославянски черти преобладават а и този език беше напълно разбираем от Солунските българи (славяни от български род), като помежду местния славянски език в Солунско и онзи от КЛ имаше само диалектни разлики. Например новословенският език също е изкуствен, дори много по-изкуствен от езика на КЛ, обаче никой езиковед не твърди че въобще го няма този език или че е различен език от употребените/говорените в действителността новословенски диалекти.
Освен това, както вече съм споменавал, няма го моравски език, така че чехите/словаците не могат да заявят претенции към старобългарски защото те не са "етнически моравци" и няма повече страна/дръжава Моравия.
1
Елена
11.01.2018 18:44:52
3
0
Блюдолизците на Брюксел и САЩ използват проблема за насилието над жените като параван, зад който подготвят законова основа за легализирането на педерасчугите и лесбийките, та да се допуснат в училищата и другите институции всякакви извращения. Така всеки с х--, койо се обяви за жена, ще ползва женските тоалетни и съблекални и ще опипва и посяга на момичетата и жените ни. И сега България има достатъчно законодателство за защита на жените. Гнусно е, уж като се „Вземат мерки“ за това, да се узаконяват извращенията, които ни се поднасят като лъжлива търпимост, която противоречи на моралните ни ценности и на християнската , а и не само на нея, религия! Позор!
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки