Лобното място на Хаджи Димитър е известно благодарение на един поп


Лобното място на Хаджи Димитър е известно благодарение на един поп
17 Юли 2017, Понеделник


Свещеник Иван до края на живота си се грижи за гробовете на героите

Автор: Диана Славчева

На 18 юли 1868 г. под старопланинския връх Бузлуджа пада убит в неравно сражение с турската потеря войводата Хаджи Димитър. Заедно с него смъртта си намират и много от четниците му.

Тиражират се мнения, че той не загива там, а е само тежко ранен и изведен от боя от трима свои съратници, след което е отнесен на връх Кадрафил в Сърнена Средна гора, където след три дни умира от раните си.

В пожълтелите броеве на вестник „Казанлъшка искра“ от 1932 г. обаче намираме едно неопровержимо свидетелство за това какво се е случило на Бузлуджа. На страниците на изданието са публикувани спомени на опълченеца Станю Г. Гъдев от с. Шипка. Ето какво разказва той:

„Хубав юлски ден. В Шипка няма жив човек. Всички са в крайнините по харманите. Морни коне и волове едва влачат диканите. Мъже, жени и деца вършат подходяща за възрастта и силите си работа. Слънцето жари ли жари.

По шосето от Казанлък минава турско заптие на кон в галоп, след малко второ, трето се мяркат като светкавица и се изгубват в селото. Харманджиите се изплашват и почват да си шушукат.

Мина четвърти конник. Конят му потънал в пот и пяна. Загрижеността по харманджиите стана по-голяма. Някои от тях бяха подочули за някаква чета, идяща по балкана, но малцина знаеха нещо положително за нея.

Небето се помрачи. Заваля дъжд. Всички бързат да се приберат недовърханата храна от харманите.

В Балкана се зачуват пушечни изстрели. На всички сърцата се свиха. Те забравиха и хармана, и дъжда, и всичко. Не се мина много, гърмежите спряха. А дъждът вали ли вали...

Привечер. Децата пищят по улиците на Шипка и бягат в къщи. Майките бързо излизат да видят защо пищят, но що да видят! Човешки глави, набити на колове, носени от турски аскер на коне. И конете, и хората потънали в кал, вода и човешка кръв. От време  на време удрят с главите зидовете и портите.

Улицата е задръстена с редовна войска и башибозук. Първите редове от колоната отиват в кръчмата с главите. Турски офицер се провиква: „Хей, бакал, дай ракия, да вино и мезе дай, че голям армаган ти носим! - и по даден знак хвърлят на пода на дюкяна забитите на колове глави.

„Това са главите на вашите освободители. Бърже ракия и вино, че ей сега и твоята глава ще дойде при тях! Чуваш ли, бакал, чувате ли и вие, селяни, това са главите на хайярсъзите от Хаджи-Димитровата чета, може ли някой позна коя е главата му? Ето я ей тази! Но да не мислите, че това са всички глави, на тия, които убихме?!  Не са. От тях дадохме осем на търновския аскер. И башибозука, който мина през Енина, взе 1-2. Хайде, бакал, още ракия, вино и мезе!

Един да отиде и повика мухтарина, а ти, бакал, кажи на жена си, колкото кокошки имате, да ги заколи и в масло изпраже!“.

И кръчмарят и случилите се там селяни изтръпнаха. Животът им бе на косъм и те изпълваха и най-малките прищевки на турците. Жените и децата плачеха. Плачеше и природата за тез левент юнаци. Поливаха останалите на открито обезглавени трупове от последните останки от четата на Хаджи Димитър.

Късно след полунощ всички кръчми на Шипка светеха, а вътре пияни турски офицери, аскери и башибозук без сметка пиянстваха. Никой нищо не можеше да им каже. Главите на четниците се разнасяха то дюкян на дюкян и с тях се гавреха.

На утрото аскерът замина за Казанлък, носейки главите, набити на колове, а башибозукът се разпръсна.

Него ден, 19 юли 1868 г., от властта в Казанлък се съобщи в селата Хасът (дн. Крън) и Енина да отидат по 2-5 души и погребат онези хаярсъзи, които са убити на Бузлуджа. Но кой да отиде?! Всеки мисли, че това е капан за нови човешки жертви. На всички са мили и ближни до сърцата убитите, но никой не отива...

Научава се свещеник Иван Попстоянов (Иван п. Стоянов в статията) от с. Крън и без да му мисли дава съгласието си да отиде. С него тръгват Слав Гърдев и Слав Филипов. Отиват в с. Енина и оттам идват свещеник Стефан Петков, Никола Пюскюлев, Теню Д. Сундов и др.

Те отиват на лобното място, изкопават 4-5 гроба и заравят обезглавените трупове. На всеки гроб турят по един дървен кръст. Двамата свещеници извършват над гробовете подобаваща служба и си тръгват за село.

Преди погребението намерили в един труп списък на четниците. Той бил надупчен от куршумите и окървавен, но при все това е послужил на свещениците при четенето на упокойната молитва.


Каменен знак, който указва точното лобно място на войводата Хаджи Димитър

След погребението на труповете свещеник Иван Попстоянов, като истински пастир народен, не забрави ония, що скитаха по Бузлуджа. Тайно от турската власт и чорбаджийско ухо, той сам или с верни другари ежегодно отиваше по няколко пъти там и извършваше подобаваща служба, акомпанирана от дивия рев на зверовете и сладкопойния глас на славея. Той, изправен там смирено, се молеше за упокоение на душите на героите. Това той правеше всяка година до Руско-турската война.

Освободили се България, в него се появи друга мисъл, друго желание: „Бузлуджа, неизвестната дотогава Бузлуджа, там, дето падна Хаджи Димитър със своите другари, да стане светиня и на годишнината от смъртта им да дойде признателният български народ и да даде заслужената почит, да се поклони пред праха на ония, по чиито кости и кръв дойде нашата свобода“.

Това беше тежка задача, но с труд и постоянство тя се реши. В първата година дойдоха от близките села. Свещеник Иван Попстоянов говори на присъстващите, описа с големи подробности и творческа вярност станалото през юли 1868 г.

След година-две идват и от по-далечни села, след това от други околии и в 1884 г. Се стича много народ, между които и майката на Хаджи Димитър. През 1885 г. Още повече народ е дошъл и сега вече тук е местен празник на Казанлъшката и Габровска околии и идват гости от цяла България на поклонение.


29 юни 1898 г., връх Бузлуджа: опълченци, поборници и духовни лица след отслужена панихида по повод 30 години от смъртта на Хаджи Димитър и още 24 четници

Свещеник Иван Попстоянов доживя да види своя идеал реализиран. Това бе негова гордост, защото ако той не помнеше къде са заровени юнаците, ако той не се грижеше за запазване на гробовете им, то дълги години щяха да се минат, докато се намерят, тъй както дълги години не се знаеше де е гробът на Караджата“.В спомените на опълченеца Станю Гъдев, публикувани в „Казанлъшка искра“ от сина му Гуньо Гъдев, е отбелязано, че поп Стоянов е роден в историческа Шипка. Бил е 8 години учител в Габровско и 48 години е свещеник в Крън. Изрично е посочено, че от погребението на Хаджи Димитър през 1868 г. до смъртта си през 1915 г. той не е прескочил година да не отиде  на лобното място на войводата и неговите четници.

„Той живя без да вдига шум около себе си. Малцина го познаваха, а още по-малцина знаеха за неговите дела. Той умря без да му се отдаде нужната почит като на човек, който е служил на този народ повече от половин век и като на човек, който с риск на живота си е запазил една светиня и я издигна на подобаваща висота“  – със съжаление отбелязва Станю Гъдев.

Поборникът подчертава още, че ежегодно на Илинден на Бузлуджа се стича маса народ и се държат речи, но никой така и не е споменал кой се е погрижил за скриването на труповете на обезглавените четници и кой е пазил гробовете им в най-страшните времена.

По данни на Гъдев, отец Стоянов имал петима сина, от които трима тръгнали по стъпките на баща си и станали свещеници, а един е бил учител. Имал и  пет снахи. А също и три дъщери, също задомени. Наследници на попа по времето, когато опълченеца пише спомените си, са още 68 внуци, правнуци и праправнуци.

В интерес на истината, за това, че отец Попстоянов е опял въстаниците, загинали под Бузлуджа, пише и Захари Стоянов в книгата си от 1885 г. „Четите в България на Филип Тотя, Хаджи Димитър и Стефан Караджата“.

По-късно Чудомир проучва известните до момента сведения, включително и спомените на Гъдев в „Казанлъшка искра“, и заключава, че в опелото на избитите на Бузлуджа въстаници са участвали и двамата свещеници – и поп Иван, и поп Стефан.

Авторът на „Княжество България“ Георги Димитров пък твърди, че това е сторил само отец Стефан Петков от Енина.

В книгата си „За четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа“ Петър Димитров – Рудар цитира рапорт на казанлъшкия архийерейски наместник, на когото митрополит Методий, като председател на Старозагорския благотворителен комитет „Св. Йоан Милостивий“ му възлага да издири живи свидетели на събитията около Бузлуджанската битка и да запише сведенията им за нея, пред когото отец Иван признал, че не е участвал лично в опелото на загиналите, а е отишъл на лобното им място на следващия ден след погребението им, за да направи „паристас" на гробовете им. А опелото направил отец Стефан.

Свещеник Николай Павлов, който служи в Шипка, също твърди, че е присъствал на погребението на Хаджи Димитър, като по това време бил още само обикновен мирянин. И потвърждава, че в този ден на Бузлуджа е бил само отец Стоян.

Дали един или двама попове са извършили погребението на убитите четници, и дали това са били само отец Иван, само отец Стефан или двамата заедно, в крайна сметка не е толкова съществено. По-важното е, че в една или друга степен те имат участие в това благородно дело и им дължим една голяма благодарност за грижата, която са положили за героите.


В категории: История , Възраждане , Българските родове

2
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
2
Христо Т. Христов
05.04.2019 11:41:52
0
0
КАЛЕНДАРЪТ НА БОТЕВ ЗА 1875 г.
Христо Т. Христов
Откриването му е малко случайно. Съпругът на Иванка Ботева – д-р Стоян Христов, разрушава една стена при преустройство на дома им и календарът се появява на бял свят. Сега този единствен екземпляр с лика на Хаджи Димитър и стихотворението „Хаджи Димитаръ Асенйовъ“ се намира в Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София.
За Великден 2016 г. получихме в къщи подарък, книгата „Ботев- календар“ от бивш колега на съпругата ми, краеведът Димитър Делийски. Авторът подробно разглежда въпроса с отпечатаните преди Освобождението календари. За календара на Ботев, приготвен за разпространение в новата 1875 г. той отбелязва, че наред с чисто българските християнски светци поета е добавил и борци революционери. Паисий Хилендарски споменава за 24 български светци и мъченици в своята История, докато в календарът на Ботев те са 62. По-интересни са датите на които се почита паметта на тези българските революционери и които съвпадат с датите на тяхната гибел. Дадени са точните дати на смъртта и имената на Никола Войводов, Цвятко Павлович, Ангел Кънчев и Стефан Караджа. Всички те са, почетени като християнски мъченици и светци. Датата на смъртта на Хаджи Димитър, Ботев е заковал на 5 август по Юлианския(ст.ст.) и в съседната колонка 17 август по Грегорианският календар(н.ст.). Но битката на Бузлуджа в която се смята, че е загинал войводата е на 18 юли 1868 г.(ст.ст.), а това е цели 18 дни по-късно. Поета се е постарал да се изпише името „ВЕЛИКОМЪЧ. ХАДЖИ ДИМИТАРЪ АСЕНЙОВЪ“ с големи букви за да ни подчертае датата на гибелта му. В допълнение е сложил и кръст отпред като за „особенно голям християнски празник“. В същия календар е публикувал и баладата „ХАДЖИ ДИМИТАРЪ АСЕНЙОВЪ“.
Оказва се, че са прави Аджарци(жителите на с. Свежен, Брезовско), които твърдят за смъртта на Хаджи Димитър, че е настъпила в средата на август и то в местността Кадрафил над селото им.
Преди време племенницата на Чудомир, Лилия Димитрова публикува във в. „Долина“ статията „Леганда ли е това?“. Там тя предава спомена на своя роднина Стефан Бучакчиев за разказа на стария турийски поп Колю.
Една вечер през лятото на 1868 г. попа и жена му посрещнали неканени гости, четири пет души от които един на носилка. Към него все се обръщали другите с „Войводо“ или „Хаджи“. И по-нататък продължава: „Разбрахме, че е от четата, дето я разбили. Разказаха ни, че като слезли през нощта в Балкана, минали през Секеречево и се скрили на разсъмване във воденицата срещу Гюрля. Като се мръкнало, процепили по Тунджа, край Карагитлий, стигнали до Турия. Едно от момчетата беше аджарче, идвало насам и знаело къщата на попа.“
Оказва се, че освен аджарчето раненият войвода, е носен и от младият(25 г.) четник Никола Мартинов от Казанлък. В спомените („Семейни спомени и предания”- непубликувани) на професора от БАН Мария Чаролеева, частично представени от Тодор Дончев в книгата му „Мраченик и средногорско сияние за Левски” тя съобщава следното:
„ за своя дядо Стоил Мартинов (баща на майка и) от Казанлък, че имал двама братя- Стоян и Никола. Никола бил четник в четата на Хаджи Димитър през 1868 г. Той, е изписан на камъка заедно с петимата казанлъчани участници в четата под името Кольо Мартинов. Този факт тя знае от разказите на майка си и на вуйна си. Интересното и важното в разказите на дядо и е, че се потвърждава тезата, че Хаджи Димитър не е загинал на връх Бузлуджа.
Никола (Кольо) Мартинов, след разбиването на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа се срещнал случайно с брат си Стоян, когато той се връщал от някакво село около с. Енина, където бил зидар. От храстите на безлюдния път някой му извикал по име. Изненадал се, че вижда брат си Никола, който явно бързал и само му казал, че турците разбили четата и той и неговите другари носят ранения войвода.”
Наскоро се разбра и името на още един четник от тази група. Това е Велко Кръстев от село Махалата(преди Пелово, а сега град Искър) Плевенско. След смъртта на Хаджи Димитър от раните си на 5 август(ст. ст.) той напуска местността Кадрафил и се установява десетина километра по на юг в Средна гора близо до сегашното село Златосел. В тази местност случайно го среща една туркиня на име Садие, която събирала дърва в гората. Тя била щерка на ходжата на селото, което тогава било чисто турско.
Започнала да носи храна и лекове на Велко понеже бил ранен. Покрай това те се залюбили, но турците от селото явно ги усетили и проследили. Двамата били убити, като тялото на Садие било захвърлено в непроходим дол, а овчари успели да погребат Велко до една тракийска могила наоколо. Сега местността се нарича Велков гроб. Местното население дори измислило песен за Велко хайдутин и Садие. Подробно за историята на четника Велко се разбира от статията „Велков гроб“, публикувана преди време във в. „Долина” от председателя на туристическото дружество в Брезово г-н Иван Муевски.
Колкото за това съществувала ли е воденицата срещу Гюрля приютила за малко групата с войводата, то военните карти на Русия(Триверстова от Руско-Турската война 1877-1878 г. и Австроунгарска от това време) недвусмислено показват местоположението и. Мястото и е малко преди да се влее в Тунджа левия и приток, река Голяма Варовита, излизаща от Балкана западно от Шипка и минаваща покрай Дунавци. Знакът на картата е стилизирано водно колело - кръгче с шест симетрични лъча. Действително воденицата е срещу река Гюрля(десен приток) и се е захранвала с вода от Голяма Варовита. Сега вероятно останките и се намират на дъното на язовир Копринка и по-точно на Дунавският ръкав.
Остава да се отбележи, че не е случаен маршрута от Бузлуджа до Кадрафил който са избрали четниците. Предната 1867 г. Филип Тотю с още четирима свои четници минава почти по същия маршрут за да се спаси от турските потери по Стара планина. Ходили са и в Турия и по р. Тунджа, където под Лъджите(Павел баня) във воденицата на Хаджи Мехмед-аа (след това наричана Пиперовата) са искали да убият собственика турчин, но той успял да им избяга. Това, е записано в романизованата биография на Филип Тотю ("Прочутият Филип Тотю войвода") от Филип Симидов, издадена в 1900 г.
Същата воденица на Хаджи Мехмед-аа я има, отбелязана на цитираните по горе военни карти на Русия и Австроунгария.
БИБЛИОГРАФИЯ
Австроунгарска военна карта: http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/43-43.jpg
Делийски 2016: Делийски, Д. БОТЕВ-календар за година 1875, 2016 г.
Димитрова 2008: Димитрова, Л. Легенда ли е това?// Долина, г. VII, бр. 31(311), 31.08.2008 г.
Дончев 2013: Дончев, Т. Мраченик и средногорско сияние за Левски, Пловдив, 2013 г.
Муевски 2016: Муевски, И. Велков гроб// Долина, г. XV, бр. 21-22(699-700), 2.06.2016 г.
Симидов 1900: Симидов Ф. Прочутият Филип Тотьо войвода, Русе, 1900 г.
© Христо Т. Христов
=============================
Други публикации:
Долина (Казанлък), г. XV, бр. 21-22(699-700), 2.06.2016 г.
1
Христо Т. Христов
05.04.2019 11:41:52
0
0
КАЛЕНДАРЪТ НА БОТЕВ ЗА 1875 г.
Христо Т. Христов
Откриването му е малко случайно. Съпругът на Иванка Ботева – д-р Стоян Христов, разрушава една стена при преустройство на дома им и календарът се появява на бял свят. Сега този единствен екземпляр с лика на Хаджи Димитър и стихотворението „Хаджи Димитаръ Асенйовъ“ се намира в Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София.
За Великден 2016 г. получихме в къщи подарък, книгата „Ботев- календар“ от бивш колега на съпругата ми, краеведът Димитър Делийски. Авторът подробно разглежда въпроса с отпечатаните преди Освобождението календари. За календара на Ботев, приготвен за разпространение в новата 1875 г. той отбелязва, че наред с чисто българските християнски светци поета е добавил и борци революционери. Паисий Хилендарски споменава за 24 български светци и мъченици в своята История, докато в календарът на Ботев те са 62. По-интересни са датите на които се почита паметта на тези българските революционери и които съвпадат с датите на тяхната гибел. Дадени са точните дати на смъртта и имената на Никола Войводов, Цвятко Павлович, Ангел Кънчев и Стефан Караджа. Всички те са, почетени като християнски мъченици и светци. Датата на смъртта на Хаджи Димитър, Ботев е заковал на 5 август по Юлианския(ст.ст.) и в съседната колонка 17 август по Грегорианският календар(н.ст.). Но битката на Бузлуджа в която се смята, че е загинал войводата е на 18 юли 1868 г.(ст.ст.), а това е цели 18 дни по-късно. Поета се е постарал да се изпише името „ВЕЛИКОМЪЧ. ХАДЖИ ДИМИТАРЪ АСЕНЙОВЪ“ с големи букви за да ни подчертае датата на гибелта му. В допълнение е сложил и кръст отпред като за „особенно голям християнски празник“. В същия календар е публикувал и баладата „ХАДЖИ ДИМИТАРЪ АСЕНЙОВЪ“.
Оказва се, че са прави Аджарци(жителите на с. Свежен, Брезовско), които твърдят за смъртта на Хаджи Димитър, че е настъпила в средата на август и то в местността Кадрафил над селото им.
Преди време племенницата на Чудомир, Лилия Димитрова публикува във в. „Долина“ статията „Леганда ли е това?“. Там тя предава спомена на своя роднина Стефан Бучакчиев за разказа на стария турийски поп Колю.
Една вечер през лятото на 1868 г. попа и жена му посрещнали неканени гости, четири пет души от които един на носилка. Към него все се обръщали другите с „Войводо“ или „Хаджи“. И по-нататък продължава: „Разбрахме, че е от четата, дето я разбили. Разказаха ни, че като слезли през нощта в Балкана, минали през Секеречево и се скрили на разсъмване във воденицата срещу Гюрля. Като се мръкнало, процепили по Тунджа, край Карагитлий, стигнали до Турия. Едно от момчетата беше аджарче, идвало насам и знаело къщата на попа.“
Оказва се, че освен аджарчето раненият войвода, е носен и от младият(25 г.) четник Никола Мартинов от Казанлък. В спомените („Семейни спомени и предания”- непубликувани) на професора от БАН Мария Чаролеева, частично представени от Тодор Дончев в книгата му „Мраченик и средногорско сияние за Левски” тя съобщава следното:
„ за своя дядо Стоил Мартинов (баща на майка и) от Казанлък, че имал двама братя- Стоян и Никола. Никола бил четник в четата на Хаджи Димитър през 1868 г. Той, е изписан на камъка заедно с петимата казанлъчани участници в четата под името Кольо Мартинов. Този факт тя знае от разказите на майка си и на вуйна си. Интересното и важното в разказите на дядо и е, че се потвърждава тезата, че Хаджи Димитър не е загинал на връх Бузлуджа.
Никола (Кольо) Мартинов, след разбиването на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа се срещнал случайно с брат си Стоян, когато той се връщал от някакво село около с. Енина, където бил зидар. От храстите на безлюдния път някой му извикал по име. Изненадал се, че вижда брат си Никола, който явно бързал и само му казал, че турците разбили четата и той и неговите другари носят ранения войвода.”
Наскоро се разбра и името на още един четник от тази група. Това е Велко Кръстев от село Махалата(преди Пелово, а сега град Искър) Плевенско. След смъртта на Хаджи Димитър от раните си на 5 август(ст. ст.) той напуска местността Кадрафил и се установява десетина километра по на юг в Средна гора близо до сегашното село Златосел. В тази местност случайно го среща една туркиня на име Садие, която събирала дърва в гората. Тя била щерка на ходжата на селото, което тогава било чисто турско.
Започнала да носи храна и лекове на Велко понеже бил ранен. Покрай това те се залюбили, но турците от селото явно ги усетили и проследили. Двамата били убити, като тялото на Садие било захвърлено в непроходим дол, а овчари успели да погребат Велко до една тракийска могила наоколо. Сега местността се нарича Велков гроб. Местното население дори измислило песен за Велко хайдутин и Садие. Подробно за историята на четника Велко се разбира от статията „Велков гроб“, публикувана преди време във в. „Долина” от председателя на туристическото дружество в Брезово г-н Иван Муевски.
Колкото за това съществувала ли е воденицата срещу Гюрля приютила за малко групата с войводата, то военните карти на Русия(Триверстова от Руско-Турската война 1877-1878 г. и Австроунгарска от това време) недвусмислено показват местоположението и. Мястото и е малко преди да се влее в Тунджа левия и приток, река Голяма Варовита, излизаща от Балкана западно от Шипка и минаваща покрай Дунавци. Знакът на картата е стилизирано водно колело - кръгче с шест симетрични лъча. Действително воденицата е срещу река Гюрля(десен приток) и се е захранвала с вода от Голяма Варовита. Сега вероятно останките и се намират на дъното на язовир Копринка и по-точно на Дунавският ръкав.
Остава да се отбележи, че не е случаен маршрута от Бузлуджа до Кадрафил който са избрали четниците. Предната 1867 г. Филип Тотю с още четирима свои четници минава почти по същия маршрут за да се спаси от турските потери по Стара планина. Ходили са и в Турия и по р. Тунджа, където под Лъджите(Павел баня) във воденицата на Хаджи Мехмед-аа (след това наричана Пиперовата) са искали да убият собственика турчин, но той успял да им избяга. Това, е записано в романизованата биография на Филип Тотю ("Прочутият Филип Тотю войвода") от Филип Симидов, издадена в 1900 г.
Същата воденица на Хаджи Мехмед-аа я има, отбелязана на цитираните по горе военни карти на Русия и Австроунгария.
БИБЛИОГРАФИЯ
Австроунгарска военна карта: http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/43-43.jpg
Делийски 2016: Делийски, Д. БОТЕВ-календар за година 1875, 2016 г.
Димитрова 2008: Димитрова, Л. Легенда ли е това?// Долина, г. VII, бр. 31(311), 31.08.2008 г.
Дончев 2013: Дончев, Т. Мраченик и средногорско сияние за Левски, Пловдив, 2013 г.
Муевски 2016: Муевски, И. Велков гроб// Долина, г. XV, бр. 21-22(699-700), 2.06.2016 г.
Симидов 1900: Симидов Ф. Прочутият Филип Тотьо войвода, Русе, 1900 г.
© Христо Т. Христов
=============================
Други публикации:
Долина (Казанлък), г. XV, бр. 21-22(699-700), 2.06.2016 г.
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки