Изплащане на присъдена издръжка от държавата


04 Август 2016, Четвъртък


Получавам присъдена издръжка от общината.


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

Ако сменя постоянния си адрес, трябва ли да подавам някакви документи в другата община, за да получавам тази издръжка?
Кирил Георгиев,
Раднево

Уредбата за изплащане на присъдена издръжка от държавата се съдържа в чл. 152 от Семейния кодекс и в Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка. Държавата изплаща присъдената на ненавършил пълнолетие български гражданин издръжка за сметка на неизправния длъжник в размер, определен в съдебното решение, но не повече от максималния размер, определян ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България.

Изплащането се дължи, когато по изпълнителното дело се установи, че неизправният длъжник няма доходи и не притежава имущество, върху които да се насочи принудителното изпълнение. Държавата не изплаща присъдена издръжка на бивш съпруг.
Издръжката се изплаща считано от първо число на месеца, следващ месеца, през който е установено, че неизправният длъжник няма доходи и не притежава имущество, върху които да се насочи принудителното изпълнение.
Неизправният длъжник е задължен да възстанови платената от държавата издръжка заедно със законната лихва.

Държавата се смята за присъединен взискател за частното държавно вземане за платената от общината издръжка по образуваното изпълнително дело заедно със законната лихва. В тези случаи дължимите такси и разноски се събират направо от длъжника.
Министерският съвет приема наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка.
В чл. 6 от Наредбата е посочено, че взискателят чрез съдебния изпълнител подава писмено искане до общината по постоянния си адрес за изплащане на издръжката.

При постъпване на искането за изплащане на присъдената издръжка в общината се създава досие, в което се съхраняват всички документи, съдържащи информация за взискателя и длъжника и за извършените плащания. Издръжката се изплаща ежемесечно, считано от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е съставен констативен протокол, че неизправният длъжник няма доходи и не притежава имущество, върху които да се насочи принудителното изпълнение.
Преди всяко изплащане взискателят е длъжен да попълни декларация, че за конкретния месец не е получил издръжка от длъжника. Месечната издръжка се изплаща след изтичане на съответния месец, за който тя се дължи.

За месеца, в който лицето е навършило пълнолетие, издръжката се изплаща в размер, изчислен пропорционално на съответния брой дни от месеца до датата на навършване на пълнолетие.
Видно от изложеното, става ясно, че след като променяте постоянния си адрес в друга община, би следвало да спазите изискванията на чл. 6 от Наредбата и да подадете ново искане. Това кореспондира и с нормата, която разпорежда създаването на досие в общината относно изплащането на издръжката.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки