Мъжът ми не дава пари за детето. Какво да правя?


04 Август 2016, Четвъртък


Разведена съм от 2011 г. и сама отглеждам детето си. До момента баща му не е платил нито веднъж издръжката, която съдът определи.


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

Хиляди пъти ходих до различни инстанции, пътека направих и до съдебен изпълнител. С огромни мъки той успя да ми издейства издръжката за 6 месеца, след което отново нещата зациклиха. Не само нервите, които хвърлям, ме събарят, но и финансовите разходи по уреждането на тази издръжка. Бившият ми мъж е от Бургас, а аз живея във Варна. Непрекъснато се налага да пътувам, за да доказвам нещо, да подписвам друго... В крайна сметка има решение на съда, което не се спазва! Защо потърпевша от погазването на съдебното решение трябва да съм аз, жертвата?
Силвия Стоилова,
Варна

Уредбата на издръжката е установена в глава десета от Семейния кодекс (СК). Право на издръжка има лице, което е неработоспособно и не може да се издържа от имуществото си.
Лицето, което има право на издръжка, може да я търси в следния ред от:
1. деца и съпруг;
2. родители;
3. бивш съпруг;
4. внуци и правнуци;
5. братя и сестри;
6. дядо и баба и от възходящи от по-горна степен.

Ако лицата от предходен ред нямат възможност да дават издръжка, дължат издръжка лицата от следващия ред.
Когато няколко лица от един и същи ред дължат издръжка, задълженията между тях се разпределят съобразно възможностите им. Ако издръжката е давана от едно от тях, то може да търси от останалите това, което те са били длъжни да дават, заедно със законната лихва.

Задълженият към няколко лица с право на издръжка е длъжен да я дава в следния ред:
1. деца и съпруг;
2. родители;
3. бивш съпруг;
4. внуци и правнуци;
5. братя и сестри;
6. дядо и баба и на възходящи от по-горна степен.

Размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, и възможностите на лицето, което я дължи. Минималната издръжка на едно дете е равна на една четвърт от размера на минималната работна заплата.
Всеки родител е длъжен съобразно своите възможности и материално състояние да осигурява условия на живот, необходими за развитието на детето. Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си.

Родителите дължат издръжка и когато детето е настанено извън семейството. По искане на родител или на лице, което осъществява заместваща грижа, съдът може да определи добавка към определената по съдебен ред издръжка за покриване на изключителни нужди на детето до размер, до който родителят може да я дава без особени затруднения.
Съдът определя и срока, за който се дължи добавката.
Родителите дължат издръжка на пълнолетните си деца, ако учат редовно в средни и висши учебни заведения, за предвидения срок на обучение, до навършване на двадесетгодишна възраст при обучение в средно и на двадесет и пет годишна възраст при обучение във висше учебно заведение, и не могат да се издържат от доходите си или от използване на имуществото си и родителите могат да я дават без особени затруднения.

Невиновният за развода съпруг има право на издръжка.
Издръжката се дължи най-много до три години от прекратяването на брака, ако страните не са уговорили по-дълъг срок. Съдът може да продължи срока, ако получаващият издръжката е в особено тежко състояние, а задълженият може да я дава без особени затруднения. Правото на издръжка на бившия съпруг се прекратява, когато той встъпи в брак.

Паричната издръжка се изплаща ежемесечно. При забава се дължи законната лихва. Искът за издръжка се разглежда по реда на бързото производство по Гражданския процесуален кодекс. Отказът от издръжка за бъдещо време е нищожен. Не се допуска прихващане на вземане със задължение за издръжка. Издръжка за минало време може да се търси най-много за една година преди предявяването на иска. При изменение на обстоятелствата присъдената издръжка или добавката към нея може да бъде изменена или прекратена. Не може да търси издръжка лице, което се е провинило тежко срещу онзи, който дължи издръжката, срещу негов съпруг, низходящ или възходящ.

Това правило не се прилага за издръжка на деца до навършване на шестнадесетгодишна възраст. Лишеният от родителски права не се освобождава от задължението да издържа детето си. Лишеният от родителски права поради виновно поведение не може да иска издръжка от детето си, по отношение на което е постановено лишаването.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки