Имот „бяло петно“ в регулация, възможно ли е?


07 Юли 2016, Четвъртък


Има ли в сила закон, според който вътрешните земи в регулацията на селото да бъдат обявени за бели петна?


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

Отнася се за бившето ТКЗС, което е отнело земите на дядо ни. Цели 15 години (3 мандата) кметицата ни прави какви ли не спънки и не можахме да си върнем земята. Най-после я сменихме с друг кмет, а сега се оказва, че е станало „бяло петно”.
Какво може да се направи да си вземем земята, която от 18 дка се оказа, че е останала 12 дка. И как е възможно ние да не можем да си я върнем, а други хора да се заселват там? Моля ви за отговор.
Господин Петров
с. Християново, общ. Стара Загора

От вашето изложение става ясно, че има данни за самоуправство по отношение на ваш собствен недвижим имот. В глава десета на Наказателния кодекс (НК) в чл.323 е регламентирано, че който самоволно, не по установения от закона ред, осъществи едно оспорвано от другиго свое или чуждо действително или предполагаемо право, се наказва в немаловажни случаи с лишаване от свобода до пет години и глоба до хиляда лева.
За да бъде направена проверка дали извършеното от вашите съселяни представлява самоуправство или друго закононарушение с висока степен на обществена опасност, следва да се обърнете с жалба до Районна прокуратура - Стара Загора. Бихте могли да защитите вашите права и законни интереси като предявите иск за непозволено увреждане по чл. 45 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Отговорността за непозволено увреждане е правоотношението между причинителя на вредите и пострадалия, по силата на което увреждащият е задължен да поправи причинените вреди.

Отговорността за непозволено увреждане цели да поправи вредите. Чл. 45 разпорежда, че всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму. Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното. Основните елементи, които следва да са налице, са противоправно поведение – вреда – вина и причинна връзка между изброените.
Що се отнася до въпроса ви дали е възможно имот в регулация да бъде обявен за "бяло петно", доколкото ни е известно, за т. нар. "бели петна" могат да бъдат обявявани земеделски земи,
За „бели петна” не следва да се обявяват имоти в регулация. За допълнителни въпроси ви предоставяме националния телефон за безплатна правна помощ - 0700 18 250.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки