Одобрен е нов национален план за интегриране на ромите


Одобрен е нов национален план за интегриране на ромите
От години се харчат милиони за „обхващане и задържане на децата и учениците от ромски произход в образователната система“, и въпреки че ползата от това е минимална, наливането на пари продължава
13 Май 2016, Петък


В съществуващия у нас изкривен модел за ислямизиране на циганите да се говори за интеркултурно образование е доста нереалистично


На своето редовно седмично заседание правителството одобри Програма за дейността в периода 2016-2018 г. на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, който е звено към Министерството на образованието и науката. Което е повод да припомним, че по данни на Синдиката на българските учители за 43% от учениците у нас българският език не е майчин.
Кому да кажеш: „Българино, знай своя род и език!” – на корифеите в МОН ли, на министрите ли, или на авторите на новоприетата програма за интеграция на децата и учениците от малцинствата.

Стратегическите цели, залегнали в документа, са четири – пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства, гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите малцинства, утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на българската образователна система, съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.
Казано в скоби – мултикултурализмът се оказа един от троянските коне, довели в Европа милиони мигранти от Третия свят.

Дали не е по-патриотично и полезно за държавата възпитаниците на българските детски градини и училища да овладяват в достатъчна степен българския език, култура и бит, преди да опрем до утвърждаване на интеркултурното образование?
Една от целите на програмата е увеличаване на броя както на педагогическите специалисти, обучени за работа в мултикултурна среда, така и на броя на млади учители от етническите малцинства.

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства ще се фокусира върху разработване на проекти и участие в конкурси за привличане на средства извън държавния бюджет – като например от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Ромския образователен фонд, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2015-2020 г., Еразъм+ и др.
Освен това ще бъдат финансирани проекти, свързани с работа с родители, учители, педагогически специалисти за преодоляване на негативните стереотипи и дискриминационни нагласи спрямо различните етноси.

В една или друга степен всичко това прилича на обосновка за усвояване на поредните средства от българския бюджет и на средствата по различни европрограми.
В „Десант” неведнъж е ставало дума, че ползата от такова наливане на пари е минимална, но пък вероятността от финансови злоупотреби е огромна. Както и за това колко много милиони са дадени през последното десетилетие за интеграция на ромите, без да има какъвто и да е видим резултат.

В България е пълно с неграмотни цигани, а в последните години някои от тях доброволно се дадоха на турската вяра, заприказваха на турски и станаха мюсюлмани – някои умерени, а други – направо фундаменталисти. В този изкривен модел на религиозно зарибяване на ромите да се говори за интеркултурно образование е доста нереалистично и някак встрани от целите за получаване на основна езикова и всякаква друга грамотност, която да позволи на тези деца да завършат училище и да имат някакъв шанс на пазара на труда.
И като стана дума за поредната програма за интегриране на децата от малцинствата, трябва да отчетем, че правителството прие (за кой път всъщност?) и Национален план за действие за периода 2015-2020 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

А ето и част от мерките в този план, които също звучат като опит да се направи дупка в морето.
Планът предвижда провеждане на информационни кампании и привличане на младежи от ромската общност със средно и висше образование като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от училище, както и включването на родители на деца от ромски произход в процеса за преодоляване на негативни обществени прояви.
Не се сърдете, ако след малко прочетете нещо, което с типично чиновнически новоговор казва същото, като написаното в предишната програма.

И така: оперативните цели на плана за изпълнение на стратегията за интегриране на ромите едно към едно съвпадат с онова, което министрите са замислили за доброто на децата от всички малцинства: обхващане и задържане на децата и учениците от ромски произход в образователната система и осигуряване на качествено образование в мултикултурна образователна среда; осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни услуги и превантивни програми; подобряване на достъпа на ромите до пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях; подобряване на жилищните условия, вкл. на прилежащата техническа инфраструктура…

Освен това, държавните чиновници ще работят с държавни пари за промяна на негативните нагласи към ромската общност чрез осигуряване на по-добра публичност и прозрачност на дейностите по интеграционните политики за циганите и други уязвими етнически групи, живеещи в сходна ситуация.
Амбицията за промяна на негативните нагласи надали ще проработи веднага в Гърмен например или в Раднево, или дори в онази Катуница, където са палатите на така наречения Цар Киро.

А може и да проработи, ако отчетите за изпълнението на подобни стратегии и програми продължават да се пишат като някогашните конгресни доклади, отчитащи успехи във всички сфери и на всички фронтове.
На хартия всичко е възможно...


В категории: Горещи новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки