Право на глас в чужбина


12 Май 2016, Четвъртък


Прочетох в сайта на в. „Десант” интервю на Христиан Митев по повод промените в Изборния кодекс. Там разбрах, че той е един от авторите на закона.


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

От 25 години живея в чужбина, на избори в България съм гласувал само когато се е случвало да съвпаднат в отпуската ми и съм си бил в родината. Дори нямам идея къде мога да упражня правото си на вот там, където работя – в малко градче, на стотина километра от Лондон.
Означава ли, че ще търпя санкции и какви по-точно, ако не успея да гласувам и в бъдеще? Когато се прибирам у дома, как ще гледа на мен българската държава – като на чужд гражданин или като на български?
И още един, свързан според мен, въпрос. Плащам всички видове осигуровки, но в Англия. Предстои ми по-дълга отпуска, която смятам да прекарам с близките си в България. Здравословното ми състояние не е в блестяща форма, какво мога да направя, за да не ме третира българското здравеопазване като чужденец? Имам ли право на личен лекар и при какви условия?
Петко Михайлов

Съгласно приетите на второ четене промени в Изборния кодекс, българските граждани в чужбина ще могат да гласуват в българските дипломатически и консулски представителства. Във вашия случай в Лондон.
Освен това в държавите членки на Европейския съюз ще могат да се разкриват изборни секции в градове, в които няма дипломатически и консулски представителства на Република България при подадени 100 заявления от граждани с избирателни права.

Следователно, ако в градчето, в което живеете, има подадени 100 заявления за разкриване на изборна секция, такава ще бъде разкрита.  В държавите, които не са  членове на Европейския съюз, освен в дипломатическите и консулските представителства, ще бъде разкривана изборна секция  в градове с население над 1 000 000 при подадени най-малко100 заявления от граждани с избирателни права. 
Вие попадате в групата на постоянно пребиваващите в чужбина български граждани, за която е предвидено да не важи последицата при неучастие в два последователни избора от един и същи вид – заличаване от избирателния списък.

Когато се прибирате в България в период, през който се провеждат избори, вие продължавате да сте със статут на постоянно пребиваващ в чужбина български гражданин.   
Що се отнася до втория поставен от вас въпрос, следва да съобразите следното:
Българите, които живеят в страна членка на ЕС, трябва да имат предвид, ако спрямо лицето през периода на трудова заетост в другата държава членка е приложимо законодателството на съответната държава, за този период то ще бъде освободено от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК.

За да се удостовери този факт пред Националната агенция за приходите, се представя формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. А1, Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава членка.
Въз основа на данните, посочени в документа, месеците без данни за здравно осигуряване в България ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителният му статус.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки