Защо ли ромите са резистентни към милионите за интеграция


Защо ли ромите са резистентни към милионите за интеграция
При всичките похарчени пари, ромчетата все още трудно могат да бъдат задържани в училище
22 Април 2016, Петък


Всъщност многобройните програми за тази цел работят, но твърде често единствено за благото на създателите си

Автор: Борислав Михайлов

Ако не сте забравили – 8 април се чества като Международен ден на ромите. Които, ако се опрем на член 6 от българската Конституция, се раждат свободни и равни по достойнство и права с всички останали български граждани. Това – като единствен коментар на случилото се в пазарджишкото село Овчеполци, където някакъв примат преби с дивашка жестокост ромско дете, защото му казало, че са равни. Биячът щеше да направи същото, дори ако циганчето му бе казало, че е богоравен и трябва да живее на Олимп, а не в Овчеполци.

У нас боят се утвърждава като универсално средство за практическо доказване на равенството между всички граждани, независимо от тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Просто по-силният пребива по-слабият. Това пък май беше отбелязано още от Дарвин в еволюционната му теория за развитието на видовете. Като при Дарвин е още по-дивашко: по-силният изяжда по-слабият!

Ще се изядем, да знаете. И не ни е виновна еволюцията. Както и надпреварата на най-ящните измежду днешните хищни видове кой ще налапа най-много от еврофондовете и от обществените поръчки. А също и от парите, с които се финансират националните стратегии и програми. Дори и от социалните помощи. Парите не се ядат, но луксът е с пари, а краденето е национален спорт.

Преяждането с пари не предизвиква разстройство

Изядена е и ромската интеграция – няма „Не искам!”, няма „Недей!”. Все наши, родни, ромски или за ромите органи и организации, НПО-та и формации, експерти и дори прости и неграмотни хора изконсумираха под и на масата повече от милиард български лева в едно 15-годишно десетилетие на ромското включване. Ставало е дума („Десант”, бр. 329 от 9 октомври 2015 г.) както за тези пари, така и защо това десетилетие е 15-годишно – то започва с „Десетилетие на ромското включване 2005-2015 г.”, което прелива в Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 - 2020).

Откъдето и да го гледаш – все излизат 15 години. Десет от тях вече минаха.  Остават още пет. За което време – ако не се промени всичко, буквално всичко в обгрижването на етноса чрез пари, които рядко стигат до циганите – нещата ще придобият общо взето завършен вид. Това значи, че маргинализацията на ромите ще стане необратим процес; нивото на неграмотност сред тях ще стане надкритично; квалификацията им и уменията им за интегриране на пазара на труда ще се стопят до микроскопични размери; престъпността ще остане като за световно, също както и раждаемостта. А въпросът дали всички сме равни – българи и роми, от една страна и българороми и европейци, от друга страна – ще отпадне от само себе си.

Иначе, ако има някакъв аспект на равенство, който никой не поставя под съмнение, това е във вече споменатата необятна територия на усвояване на парите за интеграция на ромите. Усещането е, че българи и цигани (органи и организации, НПО-та, формации, експерти и пр.) усвояват тези пари еднакво неполезно за целите на ромската интеграция и включване.

Равносметката се отлага

Ако искате да знаете колко точно е това неполезно усвояване – ще научите, но трябва малко да почакате. На този етап дори и държавата не знае точния размер на парите от националния бюджет, международни организации и външни донори, които са похарчени за интеграция на циганите през изминалите 15 години. От друга страна, както вече сме споменавали, правителството планира да инвестира едни 2 млн. лева за „Разработване и внедряване на система за мониторинг, оценка и контрол за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020”.
В очакване на резултатите от поредния чиновнически напън планината да роди отчет, вместо мишка, можете да си припомните някои стари далавери, които не блестят с особено ноу хау, но още вършат работа.

През 2011 г. премиерът Бойко Борисов разпореди мащабна проверка след сигнал на депутата от „Евророма” Милена Христова за злоупотреби, извършени от шефове на ромски фондации. Установено бе, че част от евросредствата за интеграция на циганите – общо 4 691 216 долара, са похарчени за хонорари, командировки, телефони, наеми и обзавеждане на офиси. Шеф на фондация си бе платил хонорар от 45 000 евро, друг бе „плащал” пари за раздавани безплатно учебници, трети се бе обзавел с нова кола, осчетоводена като транспортни разходи за превоз до училище.

Година по-късно прокуратурата в Пловдив съобщи, че разследва 30 ромски организации във връзка със сигнали за злоупотреба с финансови средства, получени от различни чуждестранни фондове. Вместо за интеграция и обучение на децата от ромски произход, парите се оказаха похарчени за скъпи автомобили, строеж на огромни къщи и за благото на собствениците на организациите. Сред проверяваните бе и фондация „Рома“, която действа в „Столипиново" и досега е усвоила десетки хиляди долари по над 30 проекта за интеграция на деца от малцинствата в масови училища.

Ползата и следите от парите са като дупка в морето

Но програмите продължават. Въпреки че правителственият Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ) още в началото на годината си даде една странна почивка. На сайта на Съвета все още стои каченото на 3 февруари съобщение, което гласи: „Към настоящия момент и  вкл. до края на април 2016 г., Секретариатът на НССЕИВ няма да подкрепя предложения на юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани с изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и плана за действие към нея и популяризиране на инициативи на организации на други етноси, членове на НССЕИВ. След приключването на този период  на сайта на НССЕИВ ще бъде оповестена актуална информация по този въпрос”.

Някои смятат, че тази пауза е, за да могат „органите” и „службите” (по терминологията на премиера Борисов) да си свършат проверките по множеството сигнали за злоупотреби от страна на някои НПО, работещи по полята на ромското включване.
Между другото, на 5 април се навършиха три години, откакто група неправителствени организации, членове на НССЕИВ, ангажирани с интеграция на ромите, се обърнаха с отворено писмо до служебния премиер Марин Райков.

В него се отбелязва, че „Вече 20 години се говори за интеграция на ромите в българското общество и точно толкова време малко или много се правят усилия в тази насока. Но вместо към подобрение, положението на ромската общност върви към влошаване… След като нещата не вървят към подобрение, въпреки множеството приети стратегии и планове за интеграция на ромите, значи нещо не работи както трябва в подхода и е редно да го преразгледаме. Очевидно е, че само с говорене и писане на стратегии и планове не сме си свършили работата до край”.

От подписалите това писмо може да се придобие представа, кои са тези НПО, членове на Съвета по етническите и интеграционните въпроси: Асоциация „Интегро“, Разград; Фондация „Здравето на ромите“, Сливен; Сдружение „Нов път”, община Хайредин; Сдружение „Ромска академия за култура и образование”, Сливен; ЦМЕДТ „Амалипе”, Велико Търново; ЖРС „Хаячи”, Нови Пазар; Ромска фондация „Искра”, Шумен; Сдружение „Разнообразни и равни”, София; Сдружение „Свят без граници”, Стара Загора; ЖНРО „Кармен”, Разград; Фондация „Рома – Лом”; фондация „Ромска инициатива” – София; НЧ „Елит – Център за ромска култура-2002″, София.

Много баби – хилава интеграция, при това по всеобщо признание. Но в този списък липсват други неправителствени организации, чиито проекти звучат в една или друга степен екзотично. Например младежката фондация „Арете” организира летни лидерски лагери за ромски момичета с амбициозната цел да създаде общност от отдадени посланици на модерната ромска жена.
„Ние поканихме влиятелни коучове (треньори) и експерти в страната, за да се срещнат с тях. По време на лагера 25-те девойки бяха обучени в лидерски и комуникационни умения. Научиха практични методи за поставяне на цели и вземане на решения”, отчитат от фондацията, която е създадена още през 2005 г., за да подкрепя развитието на лидери сред групите в неравностойно положение в България и на Балканите.

И още: на 1 април стартира нов проект от програмата за политики за интеграция на роми, озаглавен „Лицата на ромите мигранти в Европа”. Това е съвместен проект на Центъра за либерални стратегии, НПО „Линкс“ и Фондация С.Е.Г.А., който, по думите на авторите, има за цел да проучи успешни български и европейски практики за социално включване чрез личните истории на ромски семейства в България, Чехия и Испания. Проектът се финансира от Институт „Отворено общество“ – Будапеща (който, апропо, Виктор Орбан тези дни се закани да забрани и в Унгария, б.р.).

Личните истории на (пре)успелите винаги намират последователи.  За тях се създават градски легенди. Вероятно винаги ще има хора, които усърдно лъскат купената една ябълка, за да я продадат на по-добра цена и така да придобият още две ябълки, нуждаещи се от излъскване. Всъщност така стоят нещата и с програмите за ромското включване – имат нужда от излъскване на имиджа, защото в противен случай ще спрат да вървят на пазара.

Анализирай това
След като нещата не вървят към подо-брение, въпреки множеството приети стратегии и планове за интеграция на ромите, значи нещо не работи както трябва в подхода и е редно да го преразгледаме. Очевидно е, че само с говорене и писане на стратегии и планове не сме си свършили работата до край.


В категории: Анализи , Горещи новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки