Какви са правата при инвалиди първа група


Какви са правата при инвалиди първа група
14 Април 2016, Четвъртък


Какви права имам като инвалид I група с придружител?
Димо Петров, Русе


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

Като лице с увреждане І група с придружител разполагате със следните права:

Трудови права
- Хората с увреждания имат право на труд, освен противопоказните съгласно експертното решение на ТЕЛК.
- Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта разработват и реализират национални програми и мерки за насърчаване на заетостта, осигуряващи равни възможности на хората с увреждания за участие в пазара на труда. В тези програми и мерки се предвиждат средства за стимулиране на работодателите, които осигуряват заетост на хора с увреждания.

- Хората с увреждания ползват предварителна закрила при уволнение. Ако работодател реши да уволни работник с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто е необходимо преди това да поиска разрешение от Инспекция по труда.
- Право на по-голям годишен отпуск в размер на не по-малко от 26 работни дни.
- Право да получава едновременно пенсия и работна заплата.
- Право да получава едновременно пенсия и обезщетение при безработица, ако има поне 9 месеца осигурителен стаж през последните 15 месеца.

Право на социално подпомагане
- Социални помощи се отпускат на граждани, които имат доходи, по-малки от диференцирания минимален доход. При изчисляване на диференцирания минимален доход за хората с увреждания се прилага по-висок коефициент.
- Лицата със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите имат право на безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане, с железопътния транспорт в страната.
- Лицата със 50 на сто или над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност имат право да получат безплатно годишна винетка за лек автомобил.
Заявления по образец се подават в Дирекция „Социално подпомагане”.

Право на целева помощ за:
- покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство
- внос на лично моторно превозно средство
- преустройство на жилище
- придружители на лица с увредено зрение, лица със затруднения в придвижването, лица с интелектуални затруднения и лица с психически разстройства, интерпретатори-придружители на лица със сляпо-глухота и преводачи на лица с увреден слух.
Заявления по образец се подават в Дирекция „Социално подпомагане”.

Право на месечна добавка за социална интеграция
Добавката е предназначена за покриване на допълнителни разходи за:
- транспортни услуги
- информационни и телекомуникационни услуги
- обучение
- балнеолечение и рехабилитационни услуги
- достъпна информация
- наем на общинско жилище
- диетично хранене и лекарствени продукти.
Заявления по образец се подават в Дирекция „Социално подпомагане”.

Право на целева помощ за помощни средства
Помощта се отпуска за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, посочени в списъците, утвърдени от министъра на труда и социалната политика. „Помощни средства, приспособления и съоръжения” са пособия, предназначени от производителя да компенсират загубена или увредена функция на човешки орган, с цел увеличаване възможностите за самообслужване, за извършване на трудова и друга дейност на хората с увреждания. Заявления по образец се подават в Дирекция „Социално подпомагане”.

Данъчни облекчения
- Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност. Това данъчно облекчение могат да ползват лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То им дава възможност да намалят сумата от годишните данъчни основи. Към годишната данъчна декларация се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
- Работещите по трудови взаимоотношения лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност плащат по-малки данъци на трудовите си възнаграждения. За да ползват тези облекчения, е необходимо да представят на работодателя своето експертно решение за процента на намалената си работоспособност.
- Данъците на жилища и автомобили на хората с увреждания са в намален размер. Годишният данък на основно жилище на хората с увреждания е намален със 75%, а годишен данък за лек автомобил не се заплаща, ако автомобилът е с обем на двигателя до 2000 куб.м и мощност до 117,64 кW.

Хората с увреждания плащат намалени такси
- Хората с увреждания плащат в намален размер наем за общинско жилище, за гараж на общински терен и намалени наеми за общински терени при извършване на търговска дейност.
- Хората с увреждания заплащат държавни такси и такси за документи в намален размер.
- Общините издават стикери за автомобили, обслужващи хора с увреждания. Автомобилите с тези стикери получават специален статут и ползват предимства, регламентирани в Закона за движение по пътищата и право на безплатно краткосрочно паркиране в „синя зона”.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

22
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
22
Николай
24.11.2018 10:28:27
28
12
Съпругата ми е със100%инвадност от ТЕЛК но колата се води на мое име има ли право на безплатна винетка и освобождаване от данък за МПС.Колата е придобита по време на брака?
21
Теди
10.10.2018 08:44:28
5
5
Здравейте дъщеря ми е с телк95 процента с чужда помощ на 12 г на индивидуална програма трябва ли да плаща членски внос в училище
20
Велислав ясюкевич
21.08.2018 14:48:34
7
7
Тези от правата ми са потъпкани--- покупка и приспособяване на лично моторно превозно средство
- преустройство на жилище
- придружители на лица със затруднения в придвижването, емаил koz2@abv.bg
19
Татяна
24.03.2018 15:02:53
8
5
ЗДРАВЕЙТЕ.ГОСПОЖА НА 48 ГОДИНИ СЪМ.ИНВАЛИД 1 ГРУПА СЪС ЧУЖДА ПОМОЩ И ВДОВИЦА СЪМ.НЕ МИ СЕ ОТПУСКА ЗА ОТОПЛЕНИЕ--СЪС 36 ЛЕВА ИНТЕГРАЦИОННИ СЪМ.КАКВО ДА ПРАВЯ???СЪЩО МЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ КОЙ СЪДЕБНИ ТАКСИ СЪМ ОСВОБОДЕНА???МОЛЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО ВИ!!!
18
Татяна
24.03.2018 15:02:51
5
1
ЗДРАВЕЙТЕ.ГОСПОЖА НА 48 ГОДИНИ СЪМ.ИНВАЛИД 1 ГРУПА СЪС ЧУЖДА ПОМОЩ И ВДОВИЦА СЪМ.НЕ МИ СЕ ОТПУСКА ЗА ОТОПЛЕНИЕ--СЪС 36 ЛЕВА ИНТЕГРАЦИОННИ СЪМ.КАКВО ДА ПРАВЯ???СЪЩО МЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ КОЙ СЪДЕБНИ ТАКСИ СЪМ ОСВОБОДЕНА???МОЛЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО ВИ!!!
17
Татяна
24.03.2018 15:02:49
5
3
ЗДРАВЕЙТЕ.ГОСПОЖА НА 48 ГОДИНИ СЪМ.ИНВАЛИД 1 ГРУПА СЪС ЧУЖДА ПОМОЩ И ВДОВИЦА СЪМ.НЕ МИ СЕ ОТПУСКА ЗА ОТОПЛЕНИЕ--СЪС 36 ЛЕВА ИНТЕГРАЦИОННИ СЪМ.КАКВО ДА ПРАВЯ???СЪЩО МЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ КОЙ СЪДЕБНИ ТАКСИ СЪМ ОСВОБОДЕНА???МОЛЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО ВИ!!!
16
Татяна
24.03.2018 15:02:42
1
4
ЗДРАВЕЙТЕ.ГОСПОЖА НА 48 ГОДИНИ СЪМ.ИНВАЛИД 1 ГРУПА СЪС ЧУЖДА ПОМОЩ И ВДОВИЦА СЪМ.НЕ МИ СЕ ОТПУСКА ЗА ОТОПЛЕНИЕ--СЪС 36 ЛЕВА ИНТЕГРАЦИОННИ СЪМ.КАКВО ДА ПРАВЯ???СЪЩО МЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ КОЙ СЪДЕБНИ ТАКСИ СЪМ ОСВОБОДЕНА???МОЛЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО ВИ!!!
15
Татяна
24.03.2018 15:02:39
1
0
ЗДРАВЕЙТЕ.ГОСПОЖА НА 48 ГОДИНИ СЪМ.ИНВАЛИД 1 ГРУПА СЪС ЧУЖДА ПОМОЩ И ВДОВИЦА СЪМ.НЕ МИ СЕ ОТПУСКА ЗА ОТОПЛЕНИЕ--СЪС 36 ЛЕВА ИНТЕГРАЦИОННИ СЪМ.КАКВО ДА ПРАВЯ???СЪЩО МЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ КОЙ СЪДЕБНИ ТАКСИ СЪМ ОСВОБОДЕНА???МОЛЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО ВИ!!!
14
Татяна
24.03.2018 15:02:22
0
2
ЗДРАВЕЙТЕ.ГОСПОЖА НА 48 ГОДИНИ СЪМ.ИНВАЛИД 1 ГРУПА СЪС ЧУЖДА ПОМОЩ И ВДОВИЦА СЪМ.НЕ МИ СЕ ОТПУСКА ЗА ОТОПЛЕНИЕ--СЪС 36 ЛЕВА ИНТЕГРАЦИОННИ СЪМ.КАКВО ДА ПРАВЯ???СЪЩО МЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ КОЙ СЪДЕБНИ ТАКСИ СЪМ ОСВОБОДЕНА???МОЛЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО ВИ!!!
13
Татяна
24.03.2018 15:02:21
1
1
ЗДРАВЕЙТЕ.ГОСПОЖА НА 48 ГОДИНИ СЪМ.ИНВАЛИД 1 ГРУПА СЪС ЧУЖДА ПОМОЩ И ВДОВИЦА СЪМ.НЕ МИ СЕ ОТПУСКА ЗА ОТОПЛЕНИЕ--СЪС 36 ЛЕВА ИНТЕГРАЦИОННИ СЪМ.КАКВО ДА ПРАВЯ???СЪЩО МЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ КОЙ СЪДЕБНИ ТАКСИ СЪМ ОСВОБОДЕНА???МОЛЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО ВИ!!!
12
Татяна
24.03.2018 15:02:18
2
2
ЗДРАВЕЙТЕ.ГОСПОЖА НА 48 ГОДИНИ СЪМ.ИНВАЛИД 1 ГРУПА СЪС ЧУЖДА ПОМОЩ И ВДОВИЦА СЪМ.НЕ МИ СЕ ОТПУСКА ЗА ОТОПЛЕНИЕ--СЪС 36 ЛЕВА ИНТЕГРАЦИОННИ СЪМ.КАКВО ДА ПРАВЯ???СЪЩО МЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ КОЙ СЪДЕБНИ ТАКСИ СЪМ ОСВОБОДЕНА???МОЛЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО ВИ!!!
11
Татяна
24.03.2018 15:02:05
1
0
ЗДРАВЕЙТЕ.ГОСПОЖА НА 48 ГОДИНИ СЪМ.ИНВАЛИД 1 ГРУПА СЪС ЧУЖДА ПОМОЩ И ВДОВИЦА СЪМ.НЕ МИ СЕ ОТПУСКА ЗА ОТОПЛЕНИЕ--СЪС 36 ЛЕВА ИНТЕГРАЦИОННИ СЪМ.КАКВО ДА ПРАВЯ???СЪЩО МЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ КОЙ СЪДЕБНИ ТАКСИ СЪМ ОСВОБОДЕНА???МОЛЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО ВИ!!!
10
Татяна
24.03.2018 15:01:54
1
0
ЗДРАВЕЙТЕ.ГОСПОЖА НА 48 ГОДИНИ СЪМ.ИНВАЛИД 1 ГРУПА СЪС ЧУЖДА ПОМОЩ И ВДОВИЦА СЪМ.НЕ МИ СЕ ОТПУСКА ЗА ОТОПЛЕНИЕ--СЪС 36 ЛЕВА ИНТЕГРАЦИОННИ СЪМ.КАКВО ДА ПРАВЯ???СЪЩО МЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ КОЙ СЪДЕБНИ ТАКСИ СЪМ ОСВОБОДЕНА???МОЛЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО ВИ!!!
9
Татяна
24.03.2018 15:01:51
0
0
ЗДРАВЕЙТЕ.ГОСПОЖА НА 48 ГОДИНИ СЪМ.ИНВАЛИД 1 ГРУПА СЪС ЧУЖДА ПОМОЩ И ВДОВИЦА СЪМ.НЕ МИ СЕ ОТПУСКА ЗА ОТОПЛЕНИЕ--СЪС 36 ЛЕВА ИНТЕГРАЦИОННИ СЪМ.КАКВО ДА ПРАВЯ???СЪЩО МЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ КОЙ СЪДЕБНИ ТАКСИ СЪМ ОСВОБОДЕНА???МОЛЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО ВИ!!!
8
Татяна
24.03.2018 15:01:44
0
0
ЗДРАВЕЙТЕ.ГОСПОЖА НА 48 ГОДИНИ СЪМ.ИНВАЛИД 1 ГРУПА СЪС ЧУЖДА ПОМОЩ И ВДОВИЦА СЪМ.НЕ МИ СЕ ОТПУСКА ЗА ОТОПЛЕНИЕ--СЪС 36 ЛЕВА ИНТЕГРАЦИОННИ СЪМ.КАКВО ДА ПРАВЯ???СЪЩО МЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ КОЙ СЪДЕБНИ ТАКСИ СЪМ ОСВОБОДЕНА???МОЛЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО ВИ!!!
7
Татяна
24.03.2018 15:01:36
2
2
ЗДРАВЕЙТЕ.ГОСПОЖА НА 48 ГОДИНИ СЪМ.ИНВАЛИД 1 ГРУПА СЪС ЧУЖДА ПОМОЩ И ВДОВИЦА СЪМ.НЕ МИ СЕ ОТПУСКА ЗА ОТОПЛЕНИЕ--СЪС 36 ЛЕВА ИНТЕГРАЦИОННИ СЪМ.КАКВО ДА ПРАВЯ???СЪЩО МЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ КОЙ СЪДЕБНИ ТАКСИ СЪМ ОСВОБОДЕНА???МОЛЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО ВИ!!!
6
Татяна
24.03.2018 15:01:25
3
3
ЗДРАВЕЙТЕ.ГОСПОЖА НА 48 ГОДИНИ СЪМ.ИНВАЛИД 1 ГРУПА СЪС ЧУЖДА ПОМОЩ И ВДОВИЦА СЪМ.НЕ МИ СЕ ОТПУСКА ЗА ОТОПЛЕНИЕ--СЪС 36 ЛЕВА ИНТЕГРАЦИОННИ СЪМ.КАКВО ДА ПРАВЯ???СЪЩО МЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ КОЙ СЪДЕБНИ ТАКСИ СЪМ ОСВОБОДЕНА???МОЛЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО ВИ!!!
5
Татяна
24.03.2018 15:01:12
3
2
ЗДРАВЕЙТЕ.ГОСПОЖА НА 48 ГОДИНИ СЪМ.ИНВАЛИД 1 ГРУПА СЪС ЧУЖДА ПОМОЩ И ВДОВИЦА СЪМ.НЕ МИ СЕ ОТПУСКА ЗА ОТОПЛЕНИЕ--СЪС 36 ЛЕВА ИНТЕГРАЦИОННИ СЪМ.КАКВО ДА ПРАВЯ???СЪЩО МЕ ИНТЕРЕСУВА ОТ КОЙ СЪДЕБНИ ТАКСИ СЪМ ОСВОБОДЕНА???МОЛЯ ЗА СЪДЕЙСТВИЕТО ВИ!!!
4
CECA
16.02.2018 12:13:08
0
0
ZDRAVEITE INVALID 100 PROCENTA SYM VZIMAM 20 LV INTEGRAC..PTRVA GRUPA KAKVO TRQBVA DANPRAVQ DORI NE MI OTPUSKAT ZA OTOPLENIE
3
Милена
16.10.2017 17:22:03
11
5
Здравеите аз съм с решение на телк над 90%. Незнам към кого да се обърна отностно един въпрос. Разбрах сега че деца на родител инвалид са освободени от такса за детска градина. Аз съм плащала такава такса. Можели да получа всички пари които съм платила обратно? И ако мога към кого трябва да се обърна? Благодаря
2
Петър
19.08.2017 10:53:24
14
4
Може ли да ми обясните каква е разликата от 2000 кубика автомобил и 3000куб.
за освобождаване от данък както и безплатната винетка. Винетката също не може
да получиш ако колата е над тези определени кубика и кw. Добре след като притесненията за кубиците
има някакво значение защо след тези вапросните 2000 куб. цената на данъка не е на половина както
и винетката въпреки че не виждам някаква разлика от това. Моля за компетентното ви обяснение, благодаря.
1
Димитринка Георгиева
22.03.2017 12:12:43
12
5
обяснете ми какво означава постоянно или ежемесечно ползване на лекарства
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки