Когато решението на Върховния съд е окончателно


31 Март 2016, Четвъртък


С решение на Върховния съд от 1994 г., което е окончателно и не подлежи на обжалване, беше отхвърлен искът ми за право на собственост на магазин


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

и бях осъден да предам владението на магазина. Подал съм и иск по чл. 108 от ЗС за възстановяване на отнето владение, който също беше отхвърлен.
Какво мога да направя в този случай?

Иван Петков,
Варна

 С решението на Върховния съд от 1994г., което е окончателно и не подлежи на обжалване, е прието, че собствеността на магазина, за който претендирате, е законно възстановена, в резултат на което вие сте бил осъден да предадете владението на магазина. Потвърждаващи това решение са и постановените съдебни актове по делата, водени от вас, с иск по чл. 108 от ЗС за възстановяване на отнето владение.
Единственият път за защита в този случай е извънредният извънинстанционен способ за отмяна на влязло в сила съдебно решение, регламентиран в чл. 303 от Гражданския процесуален кодекс при наличие на някоя от определените в този законов текст предпоставки, а именно:

Отмяна на влязло в сила съдебно решение може да се иска, когато:
1. се открият нови обстоятелства или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които не са могли да бъдат известни при решаването му или с които страната не е могла да се снабди своевременно;
2. по надлежния съдебен ред се установи неистинност на документ, на показания на свидетел, на заключение на вещо лице, върху които е основано решението, или престъпно действие на страната, на нейния представител, на член от състава на съда или на връчител във връзка с решаването на делото;

3. решението е основано на постановление на съд или на друго държавно учреждение, което впоследствие е било отменено;
4. между същите страни, за същото искане и на същото основание е постановено преди него друго влязло в сила решение, което му противоречи;
5. страната вследствие на нарушаване на съответните правила е била лишена от възможност да участва в делото или не е била надлежно представлявана, или когато не е могла да се яви лично или чрез повереник поради особени непредвидени обстоятелства, които не е могла да преодолее;

6. страната при нарушаване на съответните правила е била или съответно не е била представлявана от лице по чл. 29;
7. Европейският съд по правата на човека с окончателно решение е установил нарушение на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 66 от 1992 г.) (ДВ, бр. 80 от 1992 г.; изм. с Протокол № 11 от 1994 г.), или на протоколите към нея и новото разглеждане на делото е необходимо, за да се отстранят последиците от нарушението.

Така изброените основания са изчерпателни и не могат да се прилагат разширително.
За повече информация както и за получаване на правна помощ и съдействие Ви препоръчвам да се обърнете към адвокат или към националния телефон за правна помощ – 0700 18 250.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки