Права върху ВиК канализация, изградена с лични средства


Права върху ВиК канализация, изградена с лични средства
31 Март 2016, Четвъртък


Живея в Свищов, в така наречената „професорска къща“ на ул. „Хаджи Димитър“ 28. Когато преди години се настанихме в нея, тя беше със септична яма,


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

която често се препълваше, затова сами изградихме канализация, която се ползва и от съседните жилищни сгради.
Преди години вторият етаж бе закупен от двама пенсионери, които направиха купища поразии по имота и умишлено спукаха направената ВиК инсталация.
Има ли някакъв законен начин, по който бих могла да прекъсна направената от нас канализация?

доц. д-р Владинка Костова,
Свищов

На така зададения от вас въпрос отговорът е, че най-вероятно има техническа възможност до сторите това, но съвсем отделен е въпросът дали действията ви ще бъдат определени като законосъобразни или ще бъдат класифицирани като самоуправство.
В глава десета на Наказателния кодекс (НК) са регламентирани престъпленията против реда и общественото спокойствие, едно от най-разпространените от които е престъплението "самоуправство".

То е уредено в разпоредбата на чл.323 от НК: "Който самоволно, не по установения от закона ред, осъществи едно оспорвано от другиго свое или чуждо действително или предполагаемо право, се наказва в немаловажни случаи с лишаване от свобода до пет години и глоба до хиляда лева."
За да е осъществен съставът на престъплението "самоуправство", е необходимо деецът да внесе в съществуващото фактическо положение противоправна промяна. За да е налице престъпление "самоуправство", трябва да е налице висока степен на обществена опасност и да са нанесени значителни вреди.

Съгласно чл.323, ал.3 от НК, деецът не се наказва, ако след предупреждение на съответния държавен орган незабавно възстанови първоначалното фактическо положение. 
Бихте могли да защитите вашите права и законни интереси не като извършвате самоуправни действия, а като предявите иск за непозволено увреждане (деликт) по чл. 45 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Отговорността за непозволено увреждане (деликтна отговорност) е правоотношението между причинителя на вредите (деликвент) и пострадалия, по силата на което делинквентът е задължен да поправи причинените от деликта вреди. Деликтната отговорност, за разлика от наказателната, няма репресивни функции - тя цели да поправя вредите, да се облекчи увреденият имуществено, а не да наказва отговорното лице. Основната идея при деликтната отговорност е да бъдат поправени причинените вреди, а не да бъде наказан виновният.

Основната уредба се съдържа в чл. 45 и следващите от ЗЗД. Чл. 45 разпорежда, че всеки е длъжен да поправи вредите, които виновно е причинил другиму.
Във всички случаи на непозволено увреждане вината се предполага до доказване на противното. Основните елементи, които следва да са налице, за да говорим за деликт, са противоправно поведение – вреда – вина и причинна връзка между изброените.
С  оглед изложеното, ви препоръчваме при решение от ваша страна за завеждане на дело за непозволено увреждане да се консултирате задължително с адвокат, който да прецени съобразно всички доказателства, с които разполагате, дали предявяването на подобен иск ще бъде основателно.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки