Ако дареният умре преди дарителя – кой наследява имота


17 Март 2016, Четвъртък


Бихте ли ми помогнали при разрешаването на следния казус. При развод майката остава във фамилното жилище, където отглежда сама,


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

без втори брак, двете си деца – син и дъщеря. След години синът й се жени и напуска тясното двустайно жилище. Майката го дарява на дъщеря си с право на гледане.
Дъщерята спазва задълженията си и след като самата тя става майка, независимо че живее при мъжа си. През 2015 г. дъщерята внезапно умира, като оставя сираче – момиченце на 15 г. 
Въпросите ми са следните:1. Кои наследяват апартамента на починалата дарена дъщеря? 2. Синът на дарителката има ли право на дял от апартамента и ако има, колко е той? 3. Възможно ли е дарението с условие за гледане да се прехвърли на живия син?

Тодор Хаджиев,
Плевен

На първо място следва да направим уточнението, че не ни е известна сделка, при която се „дарява апартамент с право на гледане”. Най-вероятно имате предвид, че е сключен договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане. Що се отнася до поставените от вас въпроси, даваме следните отговори:

1. Поредността на наследяване е уредена в Закона за наследството (ЗН). Съгласно чл. 5, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗН децата на починалия наследяват по равни части, а преживелият съпруг наследява част, равна на частта на всяко дете.
Следователно във вашия случай апартаментът ще бъде наследен от дъщерята на починалата и от преживелия съпруг.

2. Когато наследодателят остави низходящи, той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството.
В случая не са налице нито дарения, нито завети. Подчертаваме, че договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане не е нито завещателно разпореждане, нито договор за дарение.

Частта от наследството вън от запазената част е разполагаемата част на наследодателя.
Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗН запазената част на низходящи, когато наследодателят не е оставил съпруг при две и повече деца, или низходящи от тях е 2/3 от имуществото на наследодателя. Следователно разполагаемата част на наследодателя в случая ще е 1/3 от цялото му имущество.

3. С договора за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане се прехвърля правото на собственост върху притежаван от прехвърлителя имот на друго лице, което се задължава да издържа и гледа прехвърлителя, обикновено до смъртта му.
Със сключването му се прехвърля правото на собственост върху имуществото.
Приобретателят придобива собствеността веднага и може да продава, залага, ипотекира, заменя и пр. имуществото, при това без да се нуждае от нечие съгласие.
Ако прехвърлителят надживее приобретателя, задължението за гледане и издръжка преминава върху наследниците на последния.

Но ако договорът е сключен с оглед на личността и за това има изрична клауза, прехвърлителят може да иска прекратяване на договора и връщане на имуществото в неговия патримониум.
Това би следвало да се осъществи или по съдебен ред, или след споразумение с наследниците, тъй като прехвърлянията подлежат на вписване в Агенцията по вписванията.

В случай че договорът бъде развален по съдебен ред и собствеността се върне обратно на прехвърлителя, всяка от страните или наследниците им имат правото да търсят обезщетения, които обикновено се предявяват като искания още в хода на съдебното производство по разваляне на договора.
Ето защо във вашия случай не е възможно договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, сключен между починалата дъщеря и майка й, да бъде „прехвърлен” на сина.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки