Харизани пасли стадата на Бачковския манастир


Харизани пасли стадата на Бачковския манастир
Изглед към Бачковския манастир и дефилето на река Чая през 40-те години на миналия век
07 Февруари 2016, Неделя


Още при раждането на мъжко дете често родопчаните го обричали да служи в някоя света обител

Автор: Иван Гащилов

В  България има три места, които заради струпаните в тях множество манастири са наричани Света гора малка. Това са Софийската света гора, Търновската света гора и Природопската света гора, към която принадлежат Бачковският, Мулдавският, Араповският, Горноводенският, Кукленският и Белочерковният манастир „Св. Георги“ край Пловдив.

Съществува сведение, че към тази група е принадлежала и обителта „Св. Тодор“ край с. Павелско, но за съжаление нейните следи още не са открити. Предполага се, че филиал на Бачковския манастир, след неговото опожаряване в края на ХVІ столетие, е бил и манастирът „Кръстова гора“ край село Борово, Лъкинска община, но той е бил сринат до основи.
Нека се върнем назад във времето и да проследим преките връзки и влияния на родопските манастири, по-специално на Бачковския, върху населението от близките и по-далечни населени места.

Интересен момент е, че на ежегодния събор на Бачковския манастир, който става на Голяма Богородица (15/28 август), от родопските села, заедно с християнското население, тук са идвали и много българомохамедани. Те не влизали в църквата, но участвали в откупването на курбани и във всички църковно-народни и духовни тържества, провеждани край светата обител. Връщайки се по родните си места, те носели „селям“ на своите съселяни.
Този важен и многозначителен факт съдържа освен всичко друго и указание за взаимните връзки между родопското население и манастира, защото родопчани са и негови строители и дарители.

В тежките столетия на турски гнет те са отделяли от залъка си, за да се увеличат неговите благолепие и красота. Пристигащите и отсядащите в манастира богомолци не пропускали да направят според силите си дарения за благоустрояването и украсяването му. Средства за това се събирали също от така наречените таксидиоти – монаси, които обикаляли страната и събирали лептата на населението.
А как са били използвани тези средства, научаваме от Захари Зограф, който пише в кондиката си, че когато започва да изографисва църквата „Св. Никола“ в южния двор на Бачковския манастир, той изпраща своите чираци от станимашките села да му закупят на първо време 700 яйца.

Много интересна е и посудата на манастира, за съжаление, неизвестна на съвременното поколение, което не може дори и да си представи една манастирска магерница (кухня). Грамадните казани са част от задължителното й обзавеждане. Те побирали в тях месото на един-два вола.
Освен на Голяма Богородица, в Бачковския манастир многохиляден народ се стичал и на празника „Преполвение“ – една по-късна традиция за обителта, възникнала през ХІХ в. (по църковния календар денят винаги се пада сряда). Тогава в най-големия манастирски казан и в няколко по-малки съдини се варяла фасул чорба – тогавашния курбан за 15-20 000 богомолци.

Църковните одежди също стрували скъпо. Те били донасяни предимно от Русия, като се закупували с лептата на народа.
Съществуват документи, които свидетелстват още, че във всички родопски села църковните книги, както и книгите за училищата към църквите, идвали пак от Русия. Те се плащали от манастирите и се раздавали по селата. Ето как народът си връщал парите от даренията.

Много силна и непрекъсваема през вековете е била връзката манастир – родопско село, както, разбира се, и манастир – българско село.
Като говорим за тези неща, не трябва да пропускаме един друг момент: желанието на българина да даде своя доброволен труд за тези свети места. Без значение било в какво ще се изразява той – дали в строителство, или помощ в манастирското стопанство. Има сведения, че някои родопчани още при раждането на сина си го обричали да служи като харизанин на някой манастир.

В кондиката на Бачковския манастир е записан случай, когато край голямото манастирско стадо на м. Безово край Асеновград, което брояло 12 000 овце и кози, се въртели по 20-30 момчета чирачета. Това не е ангария,
а доброволна помощ, точно затова била наричана харизма. Някои от момчетата харизани се грижели за манастирското хергеле, други – за говедата.

По-слаботелесните работели в самата обител. Те обслужвали кухнята, почиствали манастирските стаи. Тук съществува и един психологически момент, който заслужава внимание. Случвало се по-слаботелесните харизани да укрепнат здравословно – къде от промяната, къде от внушение. Това поддържало славата на манастира като благословено място, както и традицията на харизмата, която съществува от векове и не е прекъсната дори и през 45-те атеистични години на социализма.
Харизанството е типично за Родопския край и рядко се среща в другите манастири. Може би тук е по-силно влиянието от Гърция, където е прието да се служи на манастирите по този начин.

Децата харизани са идвали от две направления. Едното от родопските села Долно и Горно Дерекьой, Чепеларе, Павелско, Хвойна, Малево, Косово, Югово, Чаутево и др. И второто – от полските населени места Прангата, Дълбок извори, Дебър, Избегли, Конут, Козаново, както и от по-далечните първомайски, хасковски, чирпански села и др.
Интересно е да се отбележи, че в Бачковския манастир са идвали доста харизани от българомохамеданското село Забърдо, тъй като харизмата е била практикувана и сред помохамеданчените наши сънародници, а това също е показателно за дълбокия общ родов корен, който никакви бури и вмешателства не са успели да изтръгнат.

Българомохамеданите не били скъсали напълно с християнската обредно-битова традиция. Те посрещали Богородица с обредни хлябове, празнували Гергьовден, Великден и др. Ходели на гости у свои съседи християни да си честитят празниците. Отношението на монашеското братство към изтръгнатите от лоното на християнството помохамеданчени българи било по традиция доброжелателно и бащинско, без предразсъдъци и религиозна нетърпимост.
Запазените сведения сочат, че и даренията на манастира идват главно от изброените по-горе населени места. Без да проследяваме поотделно как са правени те, ще посочим само традицията, изпълнявана всяка година от юговци, като в останалите родопски села тя не се е различавала съществено.

Старите жители на Югово разказват: „Всяка година ходихме на манастира, за да му подарим това, което сме си врекли. Обикновено това ставаше есента, като се върнем от гурбет. В Югово се събирахме пред дюкяна на Апостол Василев. Гайдарджиите Мустата и Минчо засвирваха, докато се съберем и тръгнем. Кой каквото е врекъл, докарва го – овца, коч, пиле. Събирахме по 30-40 брава (глави добитък, б.р.) и тръгвахме, кажи-речи половината село – петстотин-шестотин мъже и жени.

С пристигането там предавахме бравите и след кратка почивка сядахме на подготвената от манастира вечеря – фасул със зеле, манастирско вино и ракия. Като брукнеха тия две гайди, цяла нощ се веселим, ядем, пием и играем. Играехме на чардаците, защото хубаво се тропаше на дъските. Комуто се приспи, отива да почива в стаите на манастира. Във всяка от тях имаше по едно ибриче с ракия, а виното прислугата на манастира носеше в големи съдове, като легени.

На сутринта пак ни нахранят и си тръгваме обратно за Югово. Даренията, които правехме, бяха по-големи от това, което изяждахме и изпивахме, защото освен вречения брав, носехме и други дарове, та слагахме на иконата на св. Богородица. Управата на манастира канеше всяко село да посети манастира в различни дни. Чак от панагюрските села идваха да подарят това, което са врекли“.
Владенията на Бачковския манастир водят началото си още от основаването му. В устава е записано, че това е територията от Пловдив до Гюмюрджина. От миналото столетие има запазени крепостни актове за притежание на големи ниви и други имоти, наричани в Родопите манастирски или манастирището.

В Устово например обителта имала цяла чаршия с дюкяни. Родопчани наемали тези недвижимости и ги обработвали срещу поносим данък, плащан до Голяма Богородица. По-късно манастирът продал свои земи на селяните, без да търси голяма печалба.
Запазени са писмени документи за Югово, от които се вижда, че юговци са идвали с три мулета да вземат монаси от манастира и да ги закарват в селото, където провеждали службата при по-голяма тържественост. Така са постъпвали задължително по време на храмовия празник на населеното място и на Петровден. На връщане натоварвали мулетата на монасите с дарове. Същото се случвало и в с. Косово и някои други родопски села, което свидетелства за голямата почит към това култово средище.


Главната сграда на обителта днес Когато започва да изографисва църквата „Св. Никола“ в южния двор на култовия комплекс, Захари Зограф поръчва на чираците си да му закупят 700 яйца

В категории: История , Горещи новини

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки