Какво касаят чл. 33 и чл. 34 от ГПК


Какво касаят чл. 33 и чл. 34 от ГПК
05 Ноември 2015, Четвъртък


В качеството си на ответник по гражданско дело в Бургаския районен съд, след първото заседание по делото забелязах, че адвокатката на ищците не е попълнила


Автор: Христиан Митев юрисконсулт

пълномощното си от тях, както изисква ГПК (чл.33 и 34). Сгрешено бе дори първото й име в документите. Поисках това процедурно нарушение да бъде отстранено преди следващото съдебно заседание, но съдията не обърна внимание на моята молба и делото продължи.
Какво трябва да направя, за да се отстрани тази процедурна грешка, която може да има непредсказуеми последици за делото, респективно за мен?
И. Иванов

Във въпроса си сте посочили, че адвокатското пълномощно не отговаря на изискването на чл. 33 и 34 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК).
В чл. 33 се съдържат изискванията, на които трябва да отговаря пълномощното, а именно да е подписано от страната или от нейния представител; да са посочени трите имена, точният адрес и телефонът на пълномощника.

Упълномощаването може да се направи и устно пред съда, като се отразява в протокола от съдебното заседание.  В чл. 34 е описана представителната власт, която може да бъде предоставена на пълномощника.
Общото пълномощие дава право за извършване на всички съдопроизводствени действия, включително получаване на депозирани разноски и преупълномощаване. За предявяване на искове за гражданско състояние, включително брачни искове, е необходимо изрично пълномощно.

За сключване на спогодба, за намаляване, оттегляне или отказ от иска, за признаване на исканията на другата страна, за получаване на пари или на други ценности, както и за действия, представляващи разпореждане с предмета на делото, е необходимо изрично пълномощно. Пълномощното има сила до завършването на делото във всички инстанции, ако не е уговорено друго. 

В писмото си сте посочил като допуснато нарушение сгрешеното собствено име на адвоката. Ако всички останали данни в пълномощното съответстват на разпоредбата на чл. 33 от ГПК и са попълнени коректно, може да се приеме, че е налице техническа грешка, тъй като става ясно, че другата страна е упълномощила именно този адвокат да я представлява.
Нещо повече, може да поискате в Протокола от съдебното заседание да се отбележи, че в пълномощното първото име на адвоката е сгрешено и държите да се запише правилното, за да е ясно, че другата страна е упълномощила именно този адвокат да я представлява, а не друг.

Може освен това, позовавайки се на разпоредбата на чл. 33 от ГПК, ищецът да упълномощи устно в съдебно заседание адвоката си, за да не се пораждат съмнения кой го представлява и какъв е обемът на представителната му власт.
Във въпроса ви не се посочват конкретни други нарушения. Процесуална пречка би се оказало, ако се налага изрично упълномощаване, а същото не е налице - това са вече посочените хипотези, изредени в чл. 34 от ГПК -  за предявяване на искове за гражданско състояние, включително брачни искове; за сключване на спогодба, за намаляване, оттегляне или отказ от иска, за признаване на исканията на другата страна, за получаване на пари или на други ценности, както и за действия, представляващи разпореждане с предмета на делото.    

Нашият съвет е - каквито и действия да предприемете, първо да се консултирате с адвоката си, след като имате такъв.

Препоръчваме ви да ползвате адвокатска защита и съдействие.
Настоящият отговор не изключва, а предполага консултацията с адвокат.


В категории: Горещи новини , Кантора Десант

0
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки