„Еничари ходят, мамо, от село на село“...


„Еничари ходят, мамо, от село на село“...
Еничари
16 Септември 2015, Сряда


Предания и легенди за взимането на кръвния данък в родопския Лъкински район

Автор: Иван Гащилов

Най-жестоката форма на ислямизиране на части от завладяното население на Османската империя била девширме – кръвният данък. Събирането на християнски момчета на възраст от 6 до 18 години от Лъкинския район през три-пет години, а понякога и ежегодно, само по себе си означава един много мъчителен и болезнен проблем. По същество това е откъсване на най-жизнената част от българското население.

От края на ХVІ век еничарите започнали да се заселват в провинциите и получили право да се женят и създават семейства. Не ще и съмнение, че всички тези момчета християни, ставайки еничари и приемайки безрезервно мюсюлманството, се превръщали в едни от най-ревностните бранители на Турската империя, която по този начин постепенно и жестоко асимилирала християнското население.

Чрез кръвния данък изтекла много българска кръв, затова и след Освобождението населението на България е наброявало малко над милион българи. Една обезкървена, оставена почти на ръба на съществуването си народност – това е била държавата ни в края на миналото столетие. Затова ние днес приемаме, че кръвният данък по своята същност е бил най-жестоката форма на асимилация на българската нация.

Тези деца – малките еничари, както вече отбелязахме, са превръщани в най-яростни защитници на империята. Такива са били и тези, заселили се в Родопската област. Една не малка част от тях били чеда на тази планина, но по силата на наложените обстоятелства именно те били „призвани” да потурчат своите близки и роднини. Султанската власт разчитала на тяхната кръвна връзка с населението.

Жестока и трагична е тази нечувана форма за обезкървяване на нацията. Събирането на кръвния данък било въведено със специален закон, както съобщават редица европейски пътешественици, минали през нашите земи по това време. Почти всяко пето дете от мъжки пол с християнски произход ставало жертва на тази ужасяваща тегоба. Такава била  мащабната и целенасочена политика на „късане на жива плът и кръв” от снагата на изстрадалия ни народ.
Турците, за да оправдаят действията си, навсякъде казвали за българите: „Този народ може да се управлява само с ятаган”. Бачковският манастир закрилял през робските години родопчани.

Има факти и събития, които не могат да се изследват равнодушно. Има неща, при които кръвта кипва инстинктивно и кара мускулите да се свиват и да негодуват. Има случки, които будят недоволство и те карат да се бунтуваш срещу неправдата и нечовешкото отношение. Така стоят нещата с потурчването на с. Борово, Лъкинска община, Пловдивска област, и то защото родоотстъпникът Ходжа (Еничарят) започнал да претворява жестоката заповед на поробителя най-напред от родната си майка. Трудно може да се намери  определение за това деяние.

Ето я и легендата за потурчването на с. Борово, разказана от 110-годишния Караюсеин Мехмедов Сюлтаров. Още със завладяването на Балканския полуостров турските нашественици започнали да вземат невръстни момчета за еничари и ходжи. И за село Борово не направили изключение.
Взетите деца били изпратени да се обучават в Цариград. Едно от момчетата след това било върнато в родното си село, за да потурчи жителите му.

Един ден в Борово пристигнали един юзбашия и един мюфтия със сеймени. Мюфтията веднага отишъл в родната си къща. Родителите му по това време били на къра, но когато се прибрали, бащата от раз познал сина си. Майката също разпознала рожбата си, като видяла нишана зад ухото му, когато започнал да се мие.
Нахранили се и тогава мюфтията споделил, че е пристигнал да потурчи цялото село, но най-напред ще започне от тях. Майката била твърда и категорична в решението си, което изразила с думите „Аз туркиня не ставам”. Независимо че юзбашията поставил на всички изходи на селото постове, през нощта тя взела една черга, два самуна хляб и тръгнала към местността Постой. Там се скрила в една пещера, където престояла доста време. Преданието разказва, че там и починала. И до днес пещерата се нарича Радина дупка, както се казвала жената.

Според друго предание, след като прекарала доста време в пещерата, Рада заминала да потърси закрила в Бачковския манастир, където се губят следите й.
Професор Любомир Милетич цитира един султански ферман от онова време, в който се казва: „Да се събира данък девширме с най-голяма строгост и който иска да се освободи, нека да премине в исляма, а който не иска да плати, да се погуби”. Може би за изпълнението на тази заповед са започнали акциите за помохамеданчване в района.

Еничарите участвали в събирането на данъците, охранявали пътуващите чужденци и отговаряли за спокойствието и реда в поробените земи. Те изпълнявали чисто полицейски задачи, от съвременна гледна точка. И многократно обикаляли българските земи, за да отвличат най-умните, физически красиви и здрави българчета.
Особено активна била ролята на еничарите при насилственото налагане на исляма на родопското население, като след себе си оставяли страдание, което няма аналог в световната история.

Много са преданията за жестокостите на еничарите. Те дори убивали и собствените си родители, за да изпълнят султанската заповед.
Кръвният данък – девширме, е въведен при султан Орхан (1326-1359 г.) от пленниците друговерци.
Според древния историк Йоан Кантакузин еничарските войски са създадени още в далечната 1361 г. Оттогава с постоянни и непрекъснати набези са крадели българи с цел превръщането им в еничари. Даже се говори, че едни от първите еничари създали корпуса, били българи.

Още през 1362 г. Турската империя приела закона „Пенджеин”, по силата на който ислямизацията станала държавна политика. Главните цели били: помохамеданчване на християнското население в поробените земи; лишаване на поробените народи от силни и способни мъже. Най-показателно в това отношение било именно създаването на еничарския корпус.

След падането на България под турско робство през 1396 г. поробеното население е наричано рая (стадо). То е оставено без абсолютно никакви човешки права и било натоварено с десятни данъци, от които най-страшният и най-жестокият бил кръвният данък. Той е събиран цели три столетия, затова народният гений е изпял тъжната песен „Еничари ходят, мамо, от село на село, мъжки рожби вземат”.

На всеки 3, 5, 7 години всяко пето мъжко дете е вземано за еничарския корпус. Така за три столетия от българската народност са събрани около 70 пъти по 15 хиляди момчета. Това прави над милион чеда, откъснати от България и претопени в мюсюлмани за нуждите на империята. Цял милион здрави момчета превърнати в джелати на своите близки и роднини.

Най-много деца за еничари са събирали по времето на Сюлейман ІІ (1520-1566 г.).
Нека да видим какво са ни оставили за тях записките на пътешествениците. В пътеписа си рицарят Мелхеар фон Заидлиц (1559 г.) споделя за град Пловдив: „От тези, които имат по 4 или 5 деца, ще вземат едно, ако имат повече – ще вземат по две“. Това, разбира се, се отнася за християнските семейства.

В спомените на французина Жан Палери Фаризиен, разказани в негов пътепис от 1582 г., за еничарския корпус на Османската империя е записано: „Султанът поддържа 15 000 момчета в различни дворци, които охранява като пажове и ги обучава на мюсюлманския закон да въртят ятагана или късо копие, да извършват други татарски упражнения“.
А според Петко Р. Славейков “турците при завоеванията си още от Азия били въвели системата на еничарите, система колкото безнравствена и безчеловечна, толкова и коварна“.

Еничарският корпус е започнал с 1000 човека и е нараствал, както е видно от следните факти, отнасящи се за периода ХVІ-ХІХ век: през 1574 г. при султан Мурад – 13 599; в 1595 г. – 26 600 души; в 1597 г. – 30 000 души; в 1609 г. – при Ахмед І – 39 627 души; в 1623 г. при Ахмед І – 35 513 души; през 1631 г. при Мурад ІV – 46 113 души; в 1653 г. – отново при Мурад ІV – 55 000 души; в 1658 г. при Мустафа ІІІ – 70 000 души; през 1687 г. при Мустафа ІІІ – 70 394 души; в 1717 г. при Ахмед ІІІ били над 100 000 души, а през 1805 г. при Селим ІІІ – 110 000 души; в 1824 г. – при Мехмед ІІ – 140 000 души.
По някои други сведения еничарският корпус през 1686 г. наброявал дори над 300 000 души.

Уместно е тук да спомена един цитат от песента на Петко Р. Славейков, създадена във връзка с еничарите: „Не сади лозе голямо,/ не гради къща висока,/ не води жена гиздава,/ не храни чеда хубави,/ да ти е мирна главата,/ да не си найдеш белята”.
Много е писано за този необичаен начин за обезкървяване на българската нация, но се изкушавам да посоча още някои моменти, случили се в Лъкинския район. Преди близо месец по един от телевизионните канали един наш професор отсече, че еничарите не са били повече от пет хиляди души. Препоръчвам му да направи справка с наличните документи и публикувани материали.

От село Лъкавица също редовно са вземали момчета за турската войска. Няма писмени документи от кои семейства и фамилии са, както и кога точно е ставало това. Но в подкрепа на факта, че това е ставало, говорят множеството наименования на местности и имена на фамилии.
Най-достоверни са следите след разформирането на корпуса. Тук по родните си места се завърнали двама еничари, като са си взели ниви, колкото им били необходими. Построили си жилища, задомили се и създали семейства. Така се появила цяла махала, която и до днес се нарича Еничарска махала. Тя е отделена от селото на разстояние от 500-600 метра.

Местните хора помнят баба Хасибе, дъщеря на един от еничарите, омъжена за Мехмед Ахмедов Метев. Махалата, където се установили, се нарича Метовска махала. Настанили се да живеят в бащиния си имот в с. Лъкавица. Баба Хасибе е родена около 1845 г.
Старите лъкавци споделят, че фамилиите Еничарови владеели цялата бърчина, където всичко на всичко имало 3-4 къщи. Някога я наричали Еничарова, а днес – Метовска махала.
В землището на Лъкавица има местности Еничарови ниви, разположени на няколко места. От това можем да направим извода, че Еничаровите са били няколко души, завърнали се в родното село.

Емил Бойков Соколов, роден през 1902 г., твърди, че в Лъкавица имало две фамилии: Яничарови и Куцосманови, днес Куцеви и Метеви. Този разказ той го е чул от своя дядо Шабан Халилков, починал през 1940 г. на 100 години.
Не зная може ли да се намери човек, който да опише безпристрастно живота на населението в Лъкавски район.

Най-напред от тях са вземали най-свидното, най-хубавите мъжки деца, после идва страшният момент на потурчването, смяната на вярата и езика.
Най-рано тази тежка участ застигнала с. Борово и Белица. Как са преживели тези два момента само населението от този край си знае. Навярно са ги крепили родопската твърдост и издръжливост, здравият български дух и упованието, че все пак злото може да има край.


„Жестоко робство“, худ. Феникс Каниц Еничарски ятаган Събиране на кръвен данък, османска миниатюра Изглед от днешното село Лъкавица

В категории: История , Горещи новини

3
Коментара по темата

Добавете коментар

Моля, въведете Вашето име
Моля, въведете Вашият коментар
Моля, въведете защитния код
3
playboy arbiter mediator refe
23.09.2015 07:02:31
0
0
pripomnjaneto na takiva istorii s filmi arhivi kinohroniki no bes emozii spomaga na balgarite po jasno da se podkrepjat s hristianskite kitajskite japonskite narodi za isbjagvane na opasnosti ot turzisazii islamisazii zionisazii i da se podkrepjat hristianisazii demokratisazii na balgarskoto naselenie za da ne stava podatlivo na religii koito mogat da badat opasni nepredskkasuemi za balgarskoto i hristianskoto i dori za nehristiansko i nebalgarsko naselenie po sveta
2
playboy arbiter mediator refe
23.09.2015 06:53:07
0
0
ZA DA ISBJAGVAME ZANAPRED VREDNI POLEMIKI PO VAPROSITE NA T.N. VASRODITELEN PROZES PORODIL I PORASHDASHT PSIHISHEKI TRAVMI PRI MNOGO BALGARSKI TURZI TO SHISTO PSIHOLOGISHESKI PODHODI ZA USPOKOENIE OSVEN VALERIANA I PODOBNI SA DOBRI I OBSHTI PESHELIVSHI TARGOVSKI SDELKI ZA VSAIMNO NAMASVANE ZA DA MOGAT I ISTERSANITE DUSHI DA IMAT PARI ZA NOSHTNITE KLUBOVE S DALGOKRAKI HUBAVIZI
DRUGITE PODHODI ZA RESHAVANE V MIR I DOSTOJNSTVO NA PODOBNI POLEMIKI SA POKASVANE NA BALGARSKI KINOHRONIKI ARHIVI ,FILMI OT VASRODITELNIA PROZES KOJTO MOSHE DA SE POKASHE KATO DELO NA BALGARSKI I SAVETSKI SULTANI E TRAJAL NJAKOLKO GODINI I V SRAVNENIE S 500 GODINI TURSKA OKUPAZIA NA BALGARIA I DESETKI NARODI SVARSANA S NASILSTVENI SULTANSKI ISLAMISAZII TURZISAZII EKSPROPRIAZII I T.N. E KATO SRAVNENIE NA DUSHEVNI DRASKOTINI S GOLEMI DUSHEVNI RANI PRI MNOGO OT TESI KOITO PASJAT SPOMENITE ZA TOVA
AZ LISHNO PREDPOSHITAM DOBROSASEDSKI OTNOSHENIA OT KOITO I AZ DA IMA FINANSOVI I DRUGI FAJDI I DA OTIDA S PARITE PO KURORTI KADETO NJAMA DA ME PITAT ZA MINALI TE GODINI A ZA PARITE KATO V JACHTENOTO PRISTANISHTE NA KURORTA PUERTO MOGAN GRAN KANARIA I PODOBNI
1
playboy cosmopolit patriot s t
16.09.2015 11:58:57
0
0
ZA DA SE LEKUVAT PSIHISHESKITE TRAVMI NA MNOGO BALGARI NA TASI TEMATIKA MOGAT DA SE NAPRAVJAT MNOGO SERII ISTORISHESKI FILMI ZA PERIODA 1350 GODINA DO 1920 GODINA KOGATO E IMALO TURSKO-OSMANSKO-SULTANSKA OKUPAZIA NAD DESETKI NARODNOSTI OT PERSIA DO MAROKO OT SUDAN DO VIENA SVARSANI S NASILIA NAD POROBENITE NARODI I NAD SAMIA TURSKI NAROD .AKO SE PRAVJAT FILMITE S BALGARSKI ARTISTI I STATISTI I BALGARSKI KINORESHISJORI I KAPITALI
TO DA SE GLEDA DA SI ZAPASIM DOBRITE OTNOSHENIA S DNESHNA TURZIA AKO DNESHNA TURZIA ZAKLEJMI SULTANSKITE NASILIA NAD TURZI I NETURZI V ZAVLADENITE STRANI
I E GOTOVA DA SE UREDJAT SPORNI VAPROSI MESHDU BALGARIA I TURZIA TOVA E MOSHE BI MNENIETO I NA DOBRE PLATENI HONORAR KONSULTANTI I NA GANKA IVANKA STANKA PANKA TANKA I KOMMERZBANKA I STOPANSKA BANKA
Последно Публикувано
Горещи дискусии
Вестник Десант от 2009 Всички права запазени. Уеб дизайн, уеб програмиране, опитмизация за търсачки